ჩამოტვირთეთ ESET Endpoint Security macOS-ისთვის

დააყენეთ და ჩამოტვირთეთ ინსტალატორი. შემდეგ გადადით ქვემოთ, მე-2 ნაბიჯზე.

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

ცვლილების ისტორია

ვერსია 6.11.616.0

 • დამატებულია: macOS Sonoma-ის მხარდაჭერა.

ვერსია 6.11.606.0

 • დამატებულია: macOS Ventura მხარდაჭერა.
 • მნიშვნელოვანი შენიშვნა: ESET Real-time File System Protection სისტემის გაფართოების დისკზე წვდომის სრული ნებართვა შეიძლება არ იყოს დაცული macOS Ventura-ზე განახლებისას. უფრო დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: https://support.eset.com/kb8339

ვერსია 6.11.202.0

 • განახლებულია: საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმება (EULA)
 • განახლებულია: 2022 წლის 4 მარტის შემდეგ პროდუქტის ახალ კომპიუტერებზე ინსტალაციისთვის საჭიროა ESET სერთიფიკატი.
 • გასწორებულია: "ახალი მოცულობის აღმოჩენის" შეტყობინება გამოჩნდა, როდესაც Time Machine იყო დაკავშირებული.
 • გასწორებულია: შეცდომა მოწყობილობის კონტროლის სერვისში.

ვერსია 6.11.1.0

 • დამატებულია: macOS Monterey მხარდაჭერა
 • გაუმჯობესებულია: სისტემის გაფართოებების ამოღება არ საჭიროებს პაროლის 4-ჯერ შეყვანას
 • გასწორებულია: IP მისამართის გამონაკლისების არასწორი მოქმედება ვებ წვდომის დაცვისთვის
 • გასწორებულია: პროგრამის განახლებისას გამოჩნდა მოთხოვნა პროქსის კონფიგურაციის დამატების შესახებ
 • გასწორებულია: Firewall ჟურნალის გენერირების დონე შეიცვალა გადატვირთვის ან ხელახალი ინსტალაციის შემდეგ
 • გასწორებულია: მცირე შეცდომები Firewall-სა და Device Control-ში

Version 6.10.910.0

 • Fixed: After applying firewall rule via management console for specific application running on macOS Big Sur, rule is mismatched and applied to all applications.

Version 6.10.900.0

 • New: Apple M1 Chip support via Rosetta 2
 • Added: missing features compatible with macOS 11 Big Sur
  - Firewall
  - Device Control. Please see for limitations
 • Known issues - After applying firewall rule via management console for specific application running on macOS Big Sur, rule is mismatched and applied to all applications: https://support.eset.com/en/kb7895

Version 6.10.460.1

 • Fixed: Web and Email Protection in special conditions is not enabled when Mac with macOS Big Sur is started
 • Improved: Non-functioning Web and Email Protection no longer communicate that computer is not protected
 • Remain: Firewall not compatible with macOS 11 Big Sur
 • Remain: Device Control not compatible with macOS 11 Big Sur
 • All the features above fully functional on macOS 10.12-10.15, the incompatibility will only affect macOS 11 Big Sur. For more information, follow link: support.eset.com/en/news7604

Version 6.10.456.1

 • New: Web Access Protection compatible with macOS 11 Big Sur/li>
 • New: Email Client Protection compatible with macOS 11 Big Sur/li>
 • New: Web Control compatible with macOS 11 Big Sur/li>
 • Remain: Firewall not compatible with macOS 11 Big Sur/li>
 • Remain: Device Control not compatible with macOS 11 Big Sur All the features above fully functional on macOS 10.12-10.15, the incompatibility will only affect macOS 11 Big Sur. For more information, follow link: support.eset.com/en/news7604

Version 6.10.300.1

 • New: Real-time file system protection compatibility with macOS 11 Big Sur
 • Changed: Web Access Protection not compatible with macOS 11 Big Sur
 • Changed: Web Control not compatible with macOS 11 Big Sur
 • Changed: Firewall not compatible with macOS 11 Big Sur
 • Changed: Device Control not compatible with macOS 11 Big Su All the features above are fully functional on macOS 10.12-10.15, the incompatibility will only affect macOS 11 Big Sur. For more information, follow link: support.eset.com/en/news7604.

Version 6.9.200.0

 • Improved: Performance improvements of Real-time protection scanner in certain circumstances
 • Fixed: Rare crash of scanner under special conditions
 • Fixed: 100% CPU load of esets_proxy service during communication with ESET Enterprise Inspector
 • Fixed: Web and Email protection alerts were not displayed in management console
 • Fixed: Saving proxy port number in application preferences did not work
  Other minor bug fixes and improvements that improve overall product stability and security

Version 6.9.60.3

 • Fixed: Unable to install product via ESET Cloud Administrator Live Installer

Version 6.9.60

 • New: ESET Enterprise Inspector support
 • Improved: Performance of TimeMachine backups
 • Fixed: Firewall popup screens were showing too often, which was caused by AirDrop communication
 • Fixed: esets_proxy process often consumed 100% of resources
 • Fixed: Localhost communication was blocked by the firewall by default
 • Changed: Setting “Allow software signed by Apple to access the network automatically” now properly allows built-in software to receive incoming connections. Please see KB for more information
 • Removed: Support for macOS 10.11 and older
 • Updated: EULA
 • Various minor updates and fixes that improve overall product performance, stability and security

Version 6.8.400.0

 • Improved: Lower CPU utilization of real-time scanner logs maintenance process
 • Fixed: Profiles used on network interfaces shows also inactive VPN interfaces
 • Fixed: Vulnerability when an attacker can abuse the product's TXT log files to get root rights under special circumstances. Thanks to Cees Elzinga from Danish Cyber Defence A/S; who reported this issue.
 • Fixed: Vulnerability when an attacker can stop ESET service and make macOS unprotected by the product. Thanks to Cees Elzinga from Langkjaer Cyber Defence A/S; who reported this issue.
 • Fixed: Rare temporary freeze of macOS during the product's module update
 • Fixed: Rare kernel panic triggered by firewall KEXT
 • Fixed: Prepartion of remote installation mode stuck on firewall settings
 • Fixed: Various minor updates and fixes that improve overall product stability and security

Version 6.8.2.0

 • Added: Support for changed exclusions workflow in upcoming ESET Security Management Center 7.1

Version 6.8.1.0

 • Added: Support of macOS 10.15
 • Fixed: LPE vulnerability where regular user is able to add himself into privileged users without root rights under certain circumstances. Thanks to Cees Elzinga from Langkjaer Cyber Defence A/S; who reported this issue.
 • Fixed: Scanning uses too much CPU power under special conditions
 • Fixed: Some web pages are loaded incorrectly
 • Fixed: Service crashes while connecting to Shared Local Cache

Version 6.7.900.0

 • Added: Firewall rules now support VPN network adapters
 • Changed: Improved: Splash screen is disabled by default
 • Improved: Significant improvements of scanning time for first time scan and for recurrent scan of any file
 • Fixed: Arbitrary file overwrite vulnerability - which allowed unprivileged user to misuse product and overwrite any system file – we would like to thanks RACK911 Labs for reporting this vulnerability
 • Fixed: Installation failed on OS X 10.11
 • Fixed: Crashes reported by users
 • Fixed: Blocking of VMWare Remote Console with error: "Failed to initialize ssl session to remote host"

Version 6.7.876.0

 • Added: ESET Endpoint Antivirus is notarized by Apple and recognized by Gatekeeper
 • Improved: Stability and performance of scanning
 • Fixed: ESET background service restarts under certain circumstances

Version 6.7.654.0

 • Fixed: In some cases, macOS is unresponsive for some time after waking from hibernation

Version 6.7.600.0

 • Added: Blocked kernel extensions trigger notification in ESET Security Management Center (ESMC)
 • Improved: Kernel extensions loading process
 • Improved: Enforcement of splash screen settings defined by ESMC policy
 • Fixed: Blank list of applications in Privacy Preferences on macOS Mojave
 • Fixed: MDM administrators experience issues with Privacy Preferences Policy Control when remotely deploying a policy on macOS
 • Fixed: Unable to load websites with self-signed SSL certificates
 • Fixed: Issues with new network detection on MacBook Pro with Touch Bar after waking from sleep mode
 • Fixed: Kernel panic under specific rare conditions
 • Fixed: Unable to filter VPN tunnels
 • Fixed: Unable to start product after component install
 • Fixed: Window layout reset collapses graphical user interface (GUI)
 • Fixed: Various functionality and stability improvements

Version 6.6.866.X

 • Added: Supports macOS 10.14 (Mojave)
 • Fixed: Kernel panic occurs when Device Control rule for blocking Wi-Fi controller is enabled on some hardware
 • Fixed: Installation fails when Device Control kernel extension is not loaded on iMac Pro
 • Fixed: Broken symbolic links logged in scan log of on-demand scanner as error messages
 • Fixed: Firewall profile not applied upon connection to Wi-Fi network if SSID is used as trigger
 • Fixed: Incorrect priority in Device Control rules
 • Fixed: Activation fails when client uses proxy with own CA certificate
 • Fixed: System randomly freezes after waking up from sleep in IPv6 networks under specific conditions
 • Fixed: Some websites cannot be loaded when IPv6 is enabled
 • Fixed: Incorrect firewall profile is displayed in GUI when switched between different types of connections
 • Fixed: Incorrect categorization of some websites in Web Control
 • Fixed: Disabling displaying icon in menu bar results in an empty space
 • Fixed: Time Machine backup prompts ‘New device detected’ alert
 • Fixed: Various minor localization bugs

Version 6.6.800.1

 • Added: 64-bit architecture
 • Added: Advanced support of macOS's secure KEXT loading
 • Added: Subscription license support
 • Added: Simple support of ESET Business Account
 • Added: GoogleDrive compatibility
 • Added: Sanitized builds for better customer problem reporting
 • Changed: Updated legal terms and sensitive information handling due to EU General Data Protection Regulation (GDPR)
 • Improved: Scheduler functionalities
 • Improved: Stability, compatibility and security of the product through numerous bug fixes and improvements

Version: 6.5.600.1

 • Добавлено: продукт избегает использования symlink /Applications/.esets.
 • Добавлено: частичная поддержка протокола HTTPS в защите веб-доступа и защите веб-контроля (например, блокирование HTTPS, но без сканирования SSL).
 • Исправлено: ошибка ядра после разрешения загрузки утилиты Logitech (Logicool) в интерактивном режиме брандмауэра.
 • Исправлено: ошибка при удалении продукта.
 • Исправлено: некорректная работа защиты электронной почты IMAP.
 • Исправлено: ошибки при установке.
 • Исправлено: ошибки при установке на Mac SxS UDF драйвера и устройств.
 • Исправлено: сканирование файлов не выполнялось при запуске сканирования по требованию или по умолчанию при подключении iPhone.
 • Исправлено: после обновления продукта в MacOS к 10.13 и перезагрузки системы открывались два окна графического интерфейса.
 • Исправлено: отсутствие индикатора выполнения в Uninstaller во время деинсталляции.
 • Исправлено: дополнительные исправления ошибок и улучшения стабильности работы.

Version 6.5.432.1

 • Добавлено: поддержка macOS 10.13 (High Sierra).
 • Добавлено: правовые изменения (зарегистрированные символы торговых марок, правовые формулировки, связанные с авторским правом и т.д.) к графическому интерфейсу пользователя.
 • Изменено: обновлен начальный экран по случаю 30-летия ESET.
 • Изменено: улучшена локализация.
 • Исправлено: служба ESET показывала ошибку «Нет ответа» в случае первой перезагрузки компьютера после установки.
 • Исправлено: неправильная категоризация заблокированных URL-адресов с более чем одной категории.
 • Исправлено: MacOS зависает после подключения сканеров Cannon.
 • Исправлено: различные исправления ошибок и улучшения удобства использования.

Version 6.4.246.x

 • Добавлено: KEXT исключения не могут исключать файлы в ядре.
 • Исправлено: длительное время загрузок в средах Active Directory с большим количеством пользователей и компьютеров.
 • Исправлено: ошибка ядра при загрузке, когда путь со специальными символами настраивался в исключениях.
 • Исправлено: работа журналов выключенного Контроля устройств.
 • Исправлено: ESET Endpoint Security не сообщает ESET Remote Administrator, что он активируется ESET Remote Administrator.
 • Исправлено: случайные сбои esets_proxy.
 • Исправлено: ограничение proxy, когда существуют правила веб-контроля для пользователей сети или группы.
 • Исправлено: разрешение программному обеспечению, подписанном настройками Apple, не блокироваться при настройке с помощью ERA.

Version 6.4.168.0

 • Добавлено: продукт автоматически пытается перезапустить службу ESET в случае сбоев.
 • Добавлено: появление оповещений, если служба ESET не отвечает.
 • Добавлено: возможность скрыть иконку продукта в трее.
 • Добавлено: OpenSSL заменен родной системой безопасности от Apple.
 • Добавлено: персональный брандмауэр теперь может автоматически предоставлять доступ к сети программному обеспечению, подписанному Apple.
 • Добавлено: оповещения о миграции контроля носителей к контролю устройств при обновлении с 4 до 6 версии.
 • Добавлено: продукт проверяет сертификат ESET SSL на всех OS X/MacOS, которые поддерживаются.
 • Добавлено: обновление синтаксического анализа библиотеки POCO XML до последней версии.
 • Добавлено: информация об установке от инсталлятора будет храниться в виде данных и интерпретироваться службой ESET.
 • Исправлено: esets_proxy слушал порт 57856.
 • Исправлено: ненужное и частое ведения журнала службой ESET после изменения пользователем /etc/pam.d/sudo.
 • Исправлено: исходные файлы проверялись после завершения сканирования на жестком диске.
 • Исправлено: сбои esets_proxy при определенных условиях.
 • Исправлено: длительная задержка после перезагрузки системы.
 • Исправлено: сбои в работе ядра в версии 6.4.161.0 при некорректном формате исключений, назначенных с помощью политики ESET Remote Administrator.
 • Исправлено: интерактивные подсказки персонального брандмауэра появлялись для программного обеспечения, подписанного ESET или Apple.
 • Исправлено: отображение ошибочного сообщения в журналах.
 • Исправлено: FaceTime блокировался персональным брандмауэром в настройках по умолчанию.
 • Исправлено: сообщение о том, что компьютер выключится через 60 секунд, но на самом деле компьютер выключался через 2 секунды.
 • Исправлено: журналы контроля устройств появлялись даже в случае отключения функции.
 • Исправлено: неправильное имя модуля сети в разделе помощь.
 • Исправлено: не отражался путь применения правил для приложений, созданных в ERA.
 • Исправлено: улучшение формулировок в нескольких языках.

Version 6.3.85.0

 • Добавлено: поддержка macOS 10.12 (Sierra).
 • Исправлено: контроль устройств – несколько правил, которые отвечают за одно устройство, не работают.
 • Исправлено: фильтрация сетевого трафика не включалась с помощью значка панели меню после отключения статусов защиты.
 • Исправлено: сбои запуска защиты веб-доступа, если политика с отключенной проверкой HTTP протокола была отключена в ERA.
 • Исправлено: статистика веб-защиты была недоступна при отсутствии установленной защиты почтового ящика.

Version 6.2.7.x

 • Добавлено: возможность определить прокси-сервер для каждого первичного и вторичного обновлений сервера.
 • Добавлено: скрыть/показать напоминание на экране состояния защиты (например, истечение срока действия лицензии, веб-доступ/защита электронной почты, отключение персонального брандмауэра или требование перезагрузить компьютер).
 • Добавлено: проверка медиа носителей позволяет пользователю исключить носители с защиты в режиме реального времени (локальные диски, съемные носители, сетевые носители).
 • Добавлено: улучшена совместимость с OS X во время сканирования сетевых томов с помощью сканера в режиме реального времени.
 • Исправлено: взаимная блокировка esets_proxy приводила к сбоям в работе HTTP.
 • Исправлено: проблемы во время загрузки сайтов при включении функции защиты веб-доступа.
 • Исправлено: некоторые журналы управления устройствами не отображались в разделе Журналы.
 • Исправлено: неправильный размер тома отображался в журналах управления устройствами.
 • Исправлено: управление устройством вызывало неправильное сообщение во время блокирования носителя.
 • Исправлено: проблемы с активацией продукта после обновления версии с 4.1.98.3.
 • Исправлено: настройки не сохранялись после обновления ESET Endpoint Antivirus до ESET Endpoint Security 6.1.17.0 и наоборот.
 • Исправлено: групповые правила в модуле Веб-контроль не работали для пользователей подгруппы.
 • Исправлено: установленные пакеты DMG не отражались среди целей сканирования.
 • Исправлено: дата окончания срока действия лицензии не отображалась при использовании формата дат для OS X.
 • Исправлено: незначительные изменения в описаниях графического интерфейса продукта и всплывающих подсказках.

Version 6.1.16.x

 • Добавлено: поддержка OS X 10.11 (El Capitan).

Version 6.1.12.0

 • Добавлено: функция Контроль устройств.
 • Добавлено: Венгерский язык
 • Добавлено: возможность установить максимальный срок последнего обновления баз вирусных сигнатур перед оповещением пользователя о необходимости обновления.
 • Исправлено: приложение не запускалось автоматически после обновления с OS X 10.8.5 до OS X 10.10.
 • Исправлено: сбои в работе графического интерфейса пользователя при одновременном подключении Bluetooth DUN и Ethernet с подсетью link-local Ethernet.
 • Исправлено: сбои в работе графического интерфейса пользователя после исполнения запланированной задачи с длинным названием.
 • Исправлено: высокое потребление ресурсов центрального процессора приложением Mail.app.
 • Исправлено: Веб-контроль мог вызвать зависание HTTP трафика через подключение 3G.
 • Исправлено: Веб-контроль не работал, если компьютер был загружен в оффлайн режиме, а затем подсоединен к сети.
 • Исправлено: остановка работы esets_proxy вызывала сбои в HTTP, POP3 и IMAP трафиках при высокой нагрузке.
 • Исправлено: некоторые настройки не блокировались при применении политик из ESET Remote Administrator.
 • Исправлено: объекты в карантине не отображались в графическом интерфейсе пользователя после обновления с версии 4.1.97.1.
 • Исправлено: повторная активация продукта с помощью лицензионного ключа или учетной записи администратора была невозможна, если продукт уже был ранее активирован одним из этих способов, а затем для повторной активации использовался оффлайн файл.
 • Исправлено: ошибка в Персональном брандмауэре, когда некорректное имя профиля появлялось в таблице правил сразу же после создания нового профиля.
 • Исправлено: ошибка в работе OS X Server, когда продукт ESET предотвращает доступ к Server Website и Wiki через сервер.
 • Исправлено: появлялись интерактивные окна при включенном Режиме презентаций, а операционная система не обновлена до новой версии.
 • Исправлено: при выполнении задач не отображалась информация о них после установки и обновления.
 • Исправлено: отсутствие возможности установить политику неизменяемости настроек, используя ESET Remote Administrator.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки и улучшения в графическом интерфейсе пользователя.

Version 6.0.24.0

 • Добавлено: версии на разных языках, в том числе украинском и русском.
 • Исправлено: сбои в работе графического интерфейса пользователя.
 • Исправлено: сбои в работе приложений при выполнении определенных действий в различных модулях продукта.
 • Исправлено: обновление продукта с помощью HTTP Proxy и медленное осуществление аутентификации.
 • Исправлено: настройки сканирования компьютера некорректно переносились в случае перехода с продукта ESET NOD32 Antivirus 4 Бизнес-версия на решение для Mac, на ESET Endpoint Antivirus/Security 6 для OS X.
 • Исправлено: некорректное поведение после применения различных настроек.
 • Исправлено: в некоторых случаях иконка в трее не отображалась после установки.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки.

შექმენით ESET Business Account (არასავალდებულო)

ESET Business Account საშუალებას გაძლევთ გაააქტიუროთ და მართოთ თქვენი პროდუქტი თქვენი ანგარიშის გამოყენებით ყოველ ჯერზე თქვენი ლიცენზიის გასაღების შეყვანის გარეშე.