ESET Server Security Microsoft Windows Server- ისთვის
რომელიც ცნობილია როგორც ESET File Security for Microsoft Windows Server

დააყენეთ და ჩამოტვირთეთ ინსტალატორი. შემდეგ გადადით ქვემოთ, მე-2 ნაბიჯზე.

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

მე-11 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 11.0.12007.0

 • Добавлено: поддержку брандмауэра.
 • Добавлено: поддержку управления уязвимостями и исправлениями.
 • Добавлено: поддержку ESET PROTECT Hub.
 • Добавлено: поддержку хэша файлов SHA-256.
 • Добавлено: встроенную поддержку информирования о состоянии в соответствии с политикой прекращения поддержки.
 • Добавлено: расширенное создание автоматических исключений с использованием произвольных учетных данных.
 • Добавлено: eShell теперь может экспортировать данные в .csv.
 • Добавлено: поддержку принудительной проверки автоматических обновлений продукта через консоль ESET PROTECT.
 • Улучшено: необходимость экспорта конфигурации, защищенного правами администратора.
 • Улучшено: сканирование OneDrive по требованию теперь предоставляет более подробные журналы с описанием ошибок.
 • Улучшено: мастер ESET Cluster теперь сообщает о результате активации продукта на отдельных узлах.
 • Улучшено: импортированная конфигурация из узла кластера (в рамках синхронизации) будет иметь кластер в качестве источника в журнале аудита.
 • Изменено: отправку документов по умолчанию после включения ESET LiveGuard Advanced.
 • Изменено: пункт меню «Кластер» перенесен из раздела «Инструменты» в раздел «Настройка/Сервер».
 • Изменено: различные макеты пользовательского интерфейса в меню «Настройка/Сервер», «Настройка/Сеть».
 • Исправлено: проблему, из-за которой продукт игнорировал новые функции, появившиеся при автоматических обновлениях.
 • Исправлено: проблему, из-за которой при развертывании через объект групповой политики был установлен неправильный язык.
 • Исправлено: проблему, из-за которой при сканировании архива .tgz по требованию выдавалась ошибка чтения архива.
 • Исправлено: проблему, из-за которой невозможно было запустить eShell под учетной записью СИСТЕМА.
 • Исправлено: проблему с сообщением об ошибке: «Системе не удалось записать данные в журнал транзакций» в средстве просмотра событий, вызванную защитой файловой системы в режиме реального времени.
 • Исправлено: проблему, из-за которой сообщение о статусе «Доступны обновления» нельзя было закрыть.
 • Исправлено: проблему с неправильными журналами задач, сообщающими о неудачном сканировании, которое на самом деле завершилось успешно.
 • Исправлено: проблему, при которой выполнение подписанного командного файла через eShell работало некорректно.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows Server 2012.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows Storage Server 2012.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows Server 2012 Essentials.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows Server 2012 Foundation.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows MultiPoint Server 2012.

მე-10 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 10.0.12015.2

 • Улучшено: более подробная информация о том, почему файл не был просканирован (например, защищен паролем…) в журналах сканирования OneDrive.
 • Улучшено: текст в окне ошибки регистрации OneDrive теперь выравнен и доступен для выбора.
 • Улучшено: мастер ESET Cluster теперь сообщает результат активации продукта на отдельных узлах.
 • Исправлено: проблему, по которой продукт игнорировал новые функции, поступающие с помощью автоматических обновлений.
 • Исправлено: проблему, из-за которой устанавливался неправильный язык при развертывании через групповые политики.
 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

ვერსია 10.0.12014.0

 • დამატებულია: Azure კოდის ხელმოწერის მხარდაჭერა.
 • დამატებულია: OneDrive-ის სკანირების შედეგები ნაჩვენებია სექტორული დიაგრამის სახით.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამო eShell ვერ ირთვებოდა SYSTEM ანგარიშით.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამოც eShell-ის მეშვეობით ხელმოწერილი პაკეტის შესრულება არასწორად მუშაობდა.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის დროსაც პროდუქტი არასწორად ფორმირებულ მოთხოვნას უგზავნიდა HTTPS განახლების სერვერს მითითებული პორტის მეშვეობით, რის გამოც HTTPS კავშირი არ ფუნქციონირებდა.
 • წაშლილია: ESET- ის დაყენების ან განახლების შესაძლებლობა ოპერაციულ სისტემებში, რომლებიც მხარს არ უჭერენ Azure ხელმოწერას.

ვერსია 10.0.12012.0

 • დამატებულია: Hyper-V-ის სკანირების ახალი შედეგი მოთხოვნაზე "დასრულებულია გაფრთხილებებით", რათა მიუთითოს სკანირების ჟურნალში კრიტიკული პრობლემების არსებობა.
 • გაუმჯობესებულია: eShell კლასტერის ინიცირების ბრძანება ახლა იღებს ფაილს, რომელიც შეიცავს კვანძების სიას ახალი სტრიქონის სიმბოლოებით გამოყოფილი.
 • შეცვლილია: eShell- ის დაგეგმვის ბრძანება შეიცვალა "action"- გან "type" - ად.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამო ადმინისტრატორის უფლების გარეშე მომხმარებელს არ შეეძლო სერვერის გადატვირთვა გრაფიკული ინტერფეისის საშუალებით.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამო ESET Inspect Connector-ის გააქტიურება შეუძლებელი იყო ოფლაინ ლიცენზიის მეშვეობით.
 • გასწორებულია: პროგრამების ნელი გახსნისა და ზოგიერთი პროგრამის ლოდინის დროის პრობლემები, რომლებიც მომხმარებლებმა დააფიქსირა.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომელიც იწვევდა სისტემაში შესვლისა და გასვლის შეფერხებას, რომლის გადასაჭრელად საჭირო იყო სერვერის გადატვირთვა..

ვერსია 10.0.12010.0

 • დამატებულია: ახალი პროდუქტის ინსტალატორი მოდულების მინიმალური რაოდენობით.
 • დამატებულია: ESET Bridge ინტეგრაცია.
 • დამატებულია: განახლებული გრაფიკული ინტერფეისი ბნელი რეჟიმით.
 • დამატებულია: დაგეგმილი სკანირება მოთხოვნაზე, პირადი ანგარიშის შესასვლელი მონაცემებით.
 • დამატებულია: ლოდინის დროის პარამეტრები დაგეგმილი სკანირების OneDrive-ისთვის, Hyper-V- სთვის და სკანირების მოთხოვნაზე.
 • გაუმჯობესებულია: გრაფიკული ინტერფეისი SysInspector.
 • გაუმჯობესებულია: ოპტიმიზაცია და ელექტრონული ფოსტის კლიენტის დაცვის მოდულის მუშაობა.
 • დამატებულია: მოწყობილობის მართვის წესებისთვის მოდელის, მომწოდებლის და სერიული ნომრის ველებში ჩანაცვლების სიმბოლოების გამოყენების შესაძლებლობა.
 • გაუმჯობესებულია: პროდუქტის შეუსრულებელი განახლებებისა და საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმების გადაცემის ახალი კონცეფცია.
 • გაუმჯობესებულია: ESET PROTECT კონსოლში ხელმისაწვდომია OneDrive-ის მოთხოვნის მიხედვით სკანირების დაგეგმვა.
 • შესწორებულია: ESET LiveGuard-ის სტატუსის "ჩართული, მაგრამ არა ჩართული." შეცვლა ვერ ხერხდებოდა.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამო Outlook-ის ESET პლაგინი იწვევდა Outlook-ის გაჭედვას.
 • გამოსწორებულია: გადატვირთვის ღილაკი არ მუშაობს ადმინისტრატორის უფლების გარეშე ავტომატური განახლების შემდეგ.
 • დაფიქსირებულია: OneDrive-ის სკანირების პრობლემები ფოლდერების გარკვეული განლაგებით.
 • გასწორებულია: ავტომატური გამონაკლისები არ იქმნებოდა Skype for Business Server 2019 - ისთვის.
 • გასწორებულია: ავტომატური გათიშვის პრობლემა სერვერებზე დომენის კონტროლერის როლით.
 • წაშლილია: ESET Shared Local Cache წაშლილია მხარდაჭერის დასრულების გამო (EOL).
 • წაშლილია: თავსებადობა Microsoft Windows Server 2008 R2 და Small Business Server 2011-თან.
 • წაშლილია: აღდგენის და მოდიფიკაციის პარამეტრები ამოღებულია პროდუქტის ინსტალატორიდან.

მე-9 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 9.0.12019.0

 • Улучшено: более подробная информация о том, почему файл не был просканирован (например, защищен паролем…) в журналах сканирования OneDrive.
 • Исправлено: проблему, по которой продукт игнорировал новые функции, поступающие с помощью автоматических обновлений.
 • Исправлено: проблему, из-за которой устанавливался неправильный язык при развертывании через групповые политики.
 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 9.0.12018.0

 • Добавлено: поддержку подписи кода Azure.
 • Добавлено: результаты сканирования OneDrive отображаются в виде секторной диаграммы.
 • Улучшено: расширен диапазон параметров синхронизации между узлами ESET Cluster.
 • Улучшено: команда инициализации кластера eShell теперь принимает файл, содержащий список узлов, разделенных символами новой строки.
 • Исправлено: проблема, по которой пользователь без прав администратора не мог перезапустить сервер через графический интерфейс.
 • Исправлено: проблему, из-за которой выполнение подписанного пакетного файла через eShell работало неправильно.
 • Исправлено: проблему, по которой продукт отправлял неправильно сформированный запрос при подключении через прокси к серверу обновлений HTTPS с указанным портом, из-за чего соединение HTTPS было нефункциональным.
 • Удалено: возможность установки или обновления ESET в операционных системах, которые не поддерживают подпись Azure.

ვერსია 9.0.12017.0

 • გასწორებულია: გრაფიკული ინტერფეისში კომპიუტერის გადატვირთვა არ მუშაობდა მომხმარებლებისთვის ადმინისტრატორის უფლებების გარეშე.
 • გასწორებულია: პრობლემა პროდუქტის დაინსტალირების ProgramData საქაღალდეში .
 • გასწორებულია: პრობლემები OneDrive-ის სკანირებისას გარკვეული საქაღალდეებით.
 • ESET LiveGuard-ის სტატუსი: "ჩართული, მაგრამ არა გააქტიურებული" არ იყო ხელმისაწვდომი.
 • გაუმჯობესებულია: მავნე პროგრამების დაცული სერვისი აღარ ითიშება დატვირთვისას, როდესაც Windows განახლებების გამო ფაილური სისტემას გადატვირთვას იწყებს.
 • დამატებულია: უკრაინული ლოკალიზაცია და დოკუმენტაცია

ვერსია 9.0.12013.0

 • შესწორებულია: პროდუქტის უახლესი ვერსიამდე განახლების დროს პრობლემები.
 • შესწორებულია: პროდუქტის ვერსიის წაშლის დროს პრობლემები.
 • შესწორებულია: ურთიერთდაბლოკვა მანქანაზე გადატვირთვის შემდეგ.

Version 9.0.12012.0

 • New: Auto-update - opt-out automatic updates of product to the latest version
 • New: Future End User License Agreement amendments and terms variation by notification
 • New: Brute-force attack protection against password guessing for RDP and SMB services
 • Improved: Auto-exclusion of MSSQL temporary database files in non-default location
 • Improved: ESET OneDrive scanner deleted when permissions are not accepted
 • Improved: Improved activation and interactive statuses of ESET Live Guard (EDTD)
 • Fixed: Archived files restored after launching on-demand scan
 • Fixed: Automatic exclusion of files when using a DC role with automatic exclusions enabled
 • Fixed: Issues with reporting protection status to ESET Protect
 • Fixed: Inconsistencies when using the GUI with high resolution screens
 • Fixed: GUI does not start when using Terminal mode
 • Fixed: Email notifications missing in ESHELL
 • Fixed: Vulnerability CVE-2022-27167

მე-8 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 8.0.12016.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 8.0.12014.0

 • Исправлено: проблемы сканирования OneDrive с определенными папками.
 • Улучшено: защищенная служба защиты от вредоносного программного обеспечения больше не отключается при загрузке, когда обновления Windows перегружают файловую систему.

Версия 8.0.12013.0

 • Улучшено: автоматическое исключение временных файлов базы данных MSSQL в местоположении, не установленном по умолчанию.
 • Исправлено: известная уязвимость CVE-2022-27167.

Версия 8.0.12011.0

 • Исправлено: после изменения расширенного сканирования скриптов браузера оповещения AMSI отображались неправильно.
 • Исправлено: утечку памяти (невыгружаемый пул памяти) при сканировании объема.

Версия 8.0.12010.0:

 • Добавлено: поддержку Microsoft Windows Server 2022.
 • Добавлено: механизм отображения сгруппированных элементов списка из конфигурации, таких как конфигурация, оповещения приложения или интерактивные статусы.
 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8].
 • Исправлено: программа обновления аварийно завершала работу при создании зеркала.
 • Исправлено: вкладки «Сеть» и «Веб и электронная почта» исчезли после установки.
 • Исправлено: во время сканирования контекстного меню уведомления на рабочем столе отображались только для администратора.
 • Исправлено: EGUI запускался после установки продукта с установки ядра.
 • Исправлено: сканирование по расписанию из политики с другим временем «следующего запуска».
 • Исправлено: сканирование контекстного меню не могло сканировать файлы, если целью сканирования был диск или папка.
 • Исправлено: время последнего выполнения запланированного сканирования было недоступно в деталях задания через ESHELL.

Версия 8.0.12003:

 • Добавлено: название продукта изменено с ESET File Security для Microsoft Windows Server на ESET Server Security для Microsoft Windows Server.
 • Добавлено: технологию MicroPCU с центральной обработкой обновлений Лицензионного соглашения с конечным пользователем.
 • Добавлено: автоматическое обновление продукта на уровне исправлений для применения исправлений без необходимости вмешательства администратора.
 • Добавлено: расширение возможностей сканирования по требованию для полного обзора хранилищ операционной системы, таких как WMI или системный реестр.
 • Добавлено: локальный журнал аудита.
 • Исправлено: проблемы с отображением диалогового окна сканирования OneDrive.
 • Исправлено: невозможно было запустить более 10 сканирований одновременно.
 • Исправлено: при сканировании компьютера выполнялось сканирование только диска C:.
 • Исправлено: сбои запуска Windows Defender после удаления ESET File Security для Microsoft Windows Server при обновлении.
 • Исправлено: сканирование OneDrive не могло быть отменено пользователем.

მე-7 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 7.3.12013.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 7.3.12011.0

 • Исправлено: проблемы с исключениями SQL для баз данных в специальном расположении.
 • Улучшено: защищенная служба защиты от вредоносного программного обеспечения больше не отключается при загрузке, когда обновления Windows перегружают файловую систему.

Версия 7.3.12009.0

 • Исправлено: после изменения расширенного сканирования скриптов браузера оповещения AMSI отображались неправильно.
 • Исправлено: утечку памяти (невыгружаемый пул памяти) при сканировании объема.

Версия 7.3.12008.0

 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8].
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 7.3.12006.0

 • Исправлено: конфликт ядра с агентом архивирования файловой системы Commvault, который приводил к недоступности общего доступа к сети до перезагрузки.
 • Исправлено: незначительные ошибки масштабирования дисплея с высоким разрешением в элементах графического интерфейса пользователя.

Версия 7.3.12005.0

 • Исправлено: дополнительный способ защиты файловой системы в режиме реального времени для неправильного состояния OOBE, о котором сообщает операционная система.
 • Исправлено: незначительные проблемы функционала с ограничениями времени в eShell.

Версия 7.3.12002.0

 • Добавлено: внутренние совершенствование технологий.
 • Добавлено: совместимость со следующими версиями операционной системы Windows Server.
 • Добавлено: опцию eShell для приостановления работы компьютера и сканирования Hyper-V на определенный период.
 • Исправлено: усовершенствовано eShell.
 • Исправлено: при определенных условиях в режиме ожидания продукта отображалось "functional", а в разделе Setup / Computer RTP отображалось "non-functional".
 • Исправлено: различные незначительные ошибки.
 • Прекращено поддержку: Windows Server 2008 из-за отсутствия новых функций операционной системы.

Версия 7.2.12005.0

 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8]
 • Исправлено: после изменения расширенного сканирования скриптов браузера оповещения AMSI отображались неправильно.

Версия 7.2.12004.2

 • Добавлено: локальный модуль машинного обучения для агрессивного обнаружения.
 • Добавлено: унифицированные исключения.
 • Добавлено: отмену изоляции сети.
 • Добавлено: совместимость с синхронизацией файлов Azure.
 • Исправлено: возможные конфликты с программным обеспечением для резервного копирования на уровне файла, когда была включена защита файловой системы в режиме реального времени.
 • Исправлено: записи журнала системных событий, которые указывали на проблему с клиентом отказоустойчивой кластеризации Windows Server, как результат выявления в автоматических процедурах исключения.
 • Исправлено: черный экран в Windows Server версии 14393.
 • Исправлено: изолированную проблему с сетевыми подключениями, которые используют инкапсуляции Internet Protocol Security (IPsec).

Версия 7.1.12012.0

 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8]
 • Исправлено: после изменения расширенного сканирования скриптов браузера оповещения AMSI отображались неправильно.

Версия 7.1.12010.0

 • Исправлено: активация продукта с помощью учетной записи администратора через eShell.
 • Исправлено: сбои выполнения плановых обновлений модуля продукта после обновления продукта с версии 6 до версии 7.
 • Исправлено: устаревшие записи реестра модуля от сетевых атак могли блокировать процесс обновления продукта.
 • Исправлено: при определенных обстоятельствах сбои eShell на серверах без графического интерфейса пользователя (Server Core).

Версия 7.1.12008.0

 • Исправлено: сбои работы незарегистрированного сканирования OneDrive.
 • Исправлено: возможное появление неправильного состояния в модуле сканирования в режиме реального времени могло привести к ошибке BSOD.
 • Исправлено: модуль сканирования в режиме реального времени, настроенный на отключение внутреннего кэширования, мог вызвать видимые задержки сканирования файлов через повторное сканирование.

Версия 7.1.12006.0

 • Добавлено: возможность планировать сканирование OneDrive удаленно с ESMC.
 • Изменено: удалена поддержка Windows Server 2003.
 • Улучшено: различные команды и функции eShell.
 • Исправлено: повторы сканирования OneDrive и Hyper-V, запущенных из основного интерфейса.
 • Исправлено: исключения для процесса можно определить из списка запущенных процессов.

Версия 7.0.12018.0

 • Исправлено: протокол фильтрации расширенного входа был доступен в продукте, когда его выключали во время расширенной инсталляции.
 • Исправлено: утечка информации с памяти ядра при создании журналов диагностики.
 • Исправлено: отсутствие разделов «Репутация» и «Количество посетителей», а также значков приложений в «Выполненных процессах», когда пользователь входил в систему через RDP.

Версия 7.0.12016.0

 • Исправлено: папка модулей медленно поглощала дисковое пространство. P_EFSW7W-822.
 • Исправлено: запрос на активацию после обновления через EFSW 4.5. P_EFSW7W-273.

Версия 7.0.12014.0

 • Изменено: завершение поддержки Microsoft Windows Server 2003.
 • Добавлено: совместимость с релизом Windows Server 2016.
 • Добавлено: настоящее 64-разрядное ядро продукта.
 • Добавлено: защита от программ-вымогателей.
 • Добавлено: отслеживание скрипта PowerShell (AMSI).
 • Добавлено: сканирование Microsoft Office 365 — хранилища OneDrive.
 • Добавлено: поддержка ESET Dynamic Threat Defense.
 • Добавлено: поддержка ESET Enterprise Inspector.
 • Улучшено: лицензирование обновлений для разрешения подписок.
 • Добавлено: поддержка ESET Remote Monitoring и Management (eRMM).
 • Добавлено: планирование по данным/времени для управления веб-контролем/контролем устройств.
 • Добавлено: общесистемные исключения объектов на основе контрольной суммы хэша.
 • Улучшено: дополнительное быстрое отслеживание обновлений с меньшими модулями/определениями (picoUpdates).

მე-6 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 6.5.12017.X

 • Изменено: обновлено юридические термины и процедуру обработки конфиденциальной информации в соответствии с Общим регламентом о защите данных (GDPR).
 • Изменено: обновленные драйверы EPFW, eamon, ehdrv и edevmon соответствуют новейшим драйверам Endpoint 6.5.
 • Исправлено: невозможность печати через принтеры Kyocera.
 • Исправлено: параметры ESET LiveGrid «Предоставление анонимной статистики» и «Отправить образцы» автоматически включались после установки с помощью задания «Установка программного обеспечения».

Версия 6.5.12014.0

 • Исправлено: неожиданный сбой работы модуля ядра во время асинхронного доступа к внутренней конфигурации.
 • Исправлено: модуль фильтрации протоколов блокировал службу базового фильтрования ядра на Windows Server 2016.

Версия 6.5.12013.0

 • Исправлено: зараженный файл, скопированный через сеть, не обнаруживался защитой в режиме реального времени.
 • Исправлено: потенциальный сбой работы графического интерфейса пользователя ESET или высокая загрузка процессора при входе в дополнительные настройки в интерфейсе пользователя.
 • Исправлено: ошибка «Тома недоступны в связи с блокированием диска машины» отображалась в списке целей сканирования на машинах Hyper-V.
 • Исправлено: некорректное установление исключений для MS SQL Server при использовании клиентских данных и каталогов журналов.
 • Исправлено: различные ошибки локализации и документации.

Версия 6.5.12010.0

 • Исправлено: Ekrn сбой при отсутствии контрольного параметра под протоколами электронной почты.
 • Исправлено: некорректная работа EGUI после включения функции «Использовать офлайн-помощь».
 • Исправлено: сбои автоматических исключений SQL сервера.
 • Исправлено: когда EGUI закрыто, а сканирование Hyper-V приостановлено, оно не отображалось в перезагруженному EGUI.
 • Исправлено: настройки сканера Hyper-V не синхронизировались в кластере ESET.
 • Исправлено: пустые журналы, если путь инсталляции содержал кириллические буквы.

Версия 6.5.12007.0

 • Добавлено: слияние политики для группового типа настроек, управление которыми осуществляется с помощью ESET Remote Administrator (например, списки исключений сканирования).
 • Добавлено: поддержка стандартных сочетаний клавиш в eShell, которые позволяют расширенное управление историей команд.
 • Улучшено: возможности выявления зараженных записей (MBR) у виртуальных машинах Hyper-V.
 • Улучшено: ускорения сканирования виртуальных машин Hyper-V с несколькими виртуальными дисками.
 • Улучшено: обновлены методы обнаружения для автоматических исключений Hyper-V с использованием Windows Management Instrumentation (WMI) для определения точного местоположения файла.
 • Улучшено: виртуальная маркировка диска в журнале сканирования для обеспечения точной идентификации в случае возникновения ошибок при сканировании.
 • Исправлено: результаты сканирования в неактивном состоянии не заносятся в обычные журналы сканирования.
 • Исправлено: задержка доступа при открытии хранящихся в сети документов Office на Windows Server 2003.
 • Исправлено: автоматические исключения для Internet Information Services (IIS) на Microsoft Windows Server 2016.
 • Исправлено: при управлении с помощью ESET Remote Administrator, несмотря на заблокированный элемент в политике, которая распространяется через ESET Remote Administrator, некоторые модули защиты могли быть отключены с помощью графического интерфейса пользователя или eShell (включая Aнтивор, Антифишинг и Защита информации, который включает автоматические исключения).
 • Различные незначительные исправления и улучшения документации.

Версия 6.4.12004.0

 • Добавлено: поддержка Microsoft Windows Server 2016.
 • Исправлено: очистка ввода символов для мастера кластеров, чтобы избежать возможных HTML-инъекций.
 • Исправлено: ошибка BSOD (синий экран) вызвана модулем управления устройствами после подключения сменного носителя.
 • Исправлено: незначительные обновления документации.

Версия 6.4.12002.0

 • Добавлено: автоматические исключения для поддержки Skype для бизнеса.
 • Добавлено: настройка лицензирования для Remote Desktop Services (Terminal Services).
 • Исправлено: сбои сканирования Hyper-V на версиях предыдущего технического просмотра Microsoft Windows Server 2016.
 • Исправлено: многочисленные ошибки и обновления в eShell.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки.

Версия 6.3.12010.0

 • Исправлено: сбои во время первой после инсталляции перезагрузки с HIPS поддержкой при определенной комбинации устаревшего модуля сервера.
 • Исправлено: неожиданные сбои графического интерфейса пользователя при подключении к серверу через RDP.
 • Добавлено: автоматические исключения для общих томов кластера (CSV) в связи с кластерной Hyper-V средой.

Версия 6.3.12006.0

 • Исправлено: просмотр журналов угроз в разделе Журнала файлов мог вызвать сбои в работе графического интерфейса пользователя.
 • Исправлено: на изначально локализованных версиях сервера Windows Server (на тех, которые не изменены языковым пакетом дополнений) Hyper-V сканер не мог посчитать отдельные Hyper-V машины.
 • Улучшено: видимость срока действия лицензии в графическом интерфейсе пользователя, которая была отключена по умолчанию для типов лицензий MSP.

Версия 6.3.12004.0

 • Улучшено: способность очистки гипервизора, включая проверку реестра и исправления.
 • Улучшено: дополнительное усиление безопасности приложений на основе недавно обнаруженных уязвимостей.
 • Улучшено: обновлено процесс сканирования для правильного прочтения и интерпретации сектора Master Boot Record на машинах гипервизора.
 • Улучшено: обновлено сканирование и фильтрацию драйверов в режиме реального времени для улучшения совместимости.
 • Исправлено: количество проверенных объектов отличалось во время сканирования от определенного количества объектов.
 • Исправлено: диалоговое окно для исключенных файловых расширений в настройках гипервизора принимало «точечную» маску расширений.
 • Исправлено: во время сканирования гипервизора открытие/проверка любого виртуального диска гипервизора на Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Core были невозможными.
 • Исправлено: помодульная инсталляция запускалась как операция командной строки без учета заданных пользователем настроек установки.
 • Исправлено: некоторые модульные команды WMI выдавали ошибку «Описание» на возвращенных переменных.
 • Исправлено: Защита от эксплойтов для тестового образца на основе JAVA не показывала ожидаемого уведомления.
 • Исправлено: отсутствие уведомления после выполнения задания клиента (в качестве гипервизора) «Сканировать сервер», запущенное с помощью ESET Remote Administrator.
 • Исправлено: сбои при восстановлении инфицированных файлов из карантина на гипервизор.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки.

Версия 6.2.12007.0

 • Добавлено: сканирование памяти гипервизора позволяет контролировать виртуальные машины (как включенные, так и выключенные), размещенных на сервере с включенным гипервизором. Примечание: сканирование работающих виртуальных машин возможно только на Microsoft Windows Server 2012 и выше.
 • Добавлено: исключения отдельных процессов для повышения стабильности, производительности и доступности критически важных сервисов (например, резервного копирования).
 • Улучшено: настройки синхронизации по узлам кластера работают корректно, даже в случае централизованного управления с помощью ESET Remote Administrator.
 • Исправлено: синхронизация лицензий между узлами кластера осуществлялась некорректно.
 • Исправлено: настройки для скрытия определенных статусных сообщений в графическом интерфейсе пользователя ESET не работала для eShell (скрытые уведомления всегда отображались в eShell).
 • Исправлено: если продукт ESET был активирован с помощью лицензионного ключа или зарегистрирован под ролью администратора, а затем при повторной активации использовался оффлайн файл, последующая повторная активация с помощью лицензионного ключа или учетной записи администратора была невозможна.
 • Исправлено: несмотря на центральную политику ESET Remote Administrator с настройками блокировки на месте, пользователи с правами администратора могли локально вернуться к параметрам продукта по умолчанию и тем самым переопределить политику до следующей политики синхронно с ERA.

Версия 6.0.12035.0

 • Исправлено: сбои в работе графического интерфейса, если системный процессор не поддерживал набор инструкций SSE/SSE2.
 • Исправлено: разделы Обновления продукта и Справка отображали разные версии баз вирусных сигнатур в связи со сбоем в работе приложения после внутренней перезагрузки конфигураций.
 • Исправлено: утечка памяти ekrn.exe.
 • Исправлено: ошибки при обновлении с версии 4.5 при незавершенном обновлении системы Windows, осуществляемом до перезагрузки системы для применения обновлений.
 • Исправлено: ошибки в локализации.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки.

Версия 6.0.12032.0

 • Добавлено: версии на различных языках, в том числе на русском.
 • Добавлено: сервисы MS Lync 2010 не включены в список автоматических исключений.
 • Добавлено: все упущенные POP3 команды в Защите клиента электронной почты в соответствующем разделе eShell.
 • Улучшено: управление URL-адресами в Защите веб-доступа игнорирует записи, которые начинаются с ftp://, что позволяет обходить правила блокировки.
 • Исправлено: в процессе обновления постоянно активной версии 4.5.12017.0 продукт возвращался к неактивному состоянию.
 • Исправлено: загрузка процессора программой достигала 100%, когда лог-файл уведомления превышал сотни тысяч строк, а управление сервером осуществлялось с помощью ESET Remote Administrator с активным программным обеспечением локального агента.
 • Исправлено: возможная деактивация самозащиты после установки и перезагрузки сервера после активации вручную.
 • Исправлено: сканер SSL протокола требовал перезагрузку сервера для блокирования инфицированных данных.
 • Исправлено: другие серверы, участвующие в Windows Failover Cluster, могли быть перезапущены без предупреждения, руководствуясь мастером продукта Cluster.
 • Исправлено: на 64-битных системах Windows Small Business Server 2011 плагин продукта для Live Mail мог быть не интегрирован в результате пропуска электронных писем без проверки.
 • Исправлено: на 64-битных системах Windows Small Business Server 2011 HIPS полностью не функционировал.
 • Исправлено: невозможно было осуществить обновление с более ранних версий ESET File Security для Microsoft Windows Server 4.5 на Microsoft Small Business Server 2011.
 • Исправлено: запрещенные уведомления не будут отображаться в eShell при определенной конфигурации графического интерфейса ESET.

შექმენით ESET Business Account (არასავალდებულო)

ESET Business Account საშუალებას გაძლევთ გაააქტიუროთ და მართოთ თქვენი პროდუქტი თქვენი ანგარიშის გამოყენებით ყოველ ჯერზე თქვენი ლიცენზიის გასაღების შეყვანის გარეშე.