ESET Security- ის ჩამოტვირთვა Microsoft SharePoint Server- ისთვის

დააყენეთ და ჩამოტვირთეთ ინსტალატორი. შემდეგ გადადით ქვემოთ, მე-2 ნაბიჯზე.

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

მე-11 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 11.0.15002.0

 • Добавлено: поддержку брандмауэра.
 • Добавлено: поддержку управления уязвимостями и исправлениями.
 • Добавлено: поддержку ESET PROTECT Hub.
 • Добавлено: поддержку хеша файла SHA-256.
 • Добавлено: информирование о состоянии поддержки в продукте в соответствии с политикой завершения поддержки продуктов.
 • Добавлено: расширенное создание автоматических исключений с использованием произвольных учетных данных.
 • Добавлено: ESET Shell теперь может экспортировать данные в .csv.
 • Добавлено: поддержку принудительной проверки автоматических обновлений продукта через консоль ESET PROTECT.
 • Улучшено: экспорт конфигурации защищен правами администратора.
 • Улучшено: мастер ESET Cluster теперь сообщает результат активации продукта на отдельных узлах.
 • Улучшено: импортированная конфигурация из узла кластера (в рамках синхронизации) будет иметь кластер как источник в журнале аудита.
 • Изменено: пункт меню кластера перемещен из «Инструментов» в раздел «Настройки/сервер».
 • Изменен: пользовательский интерфейс в настройках/сервере, настройках/сети.
 • Исправлено: ошибка, по которой путь к сайту SharePoint, содержащему специальные символы, был зашифрован при сохранении в планировщике.
 • Исправлено: ошибка, из-за которой установливался неправильный язык при развертывании через групповую политику.
 • Исправлено: ошибку, по которой сканирование архива .tgz по требованию возвращало «ошибку чтения архива».
 • Исправлено: ошибку, по которой нельзя было запустить eShell под учетной записью SYSTEM.
 • Исправлено: проблема с сообщением об ошибке «Системе не удалось сбросить данные в журнал транзакций» в средстве просмотра событий, возникающей из-за защиты файловой системы в режиме реального времени.
 • Исправлено: ошибку, по которой нельзя было закрыть сообщение о статусе «Доступные обновления».
 • Исправлено: ошибку журналов заданий, которые сообщали о неудавшейся проверке, которая на самом деле завершилась успешно.
 • Исправлено: ошибку, из-за которой выполнение подписанного пакетного файла через eShell работало неправильно.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows Server 2012.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows Storage Server 2012.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows Server 2012 Essentials.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows Server 2012 Foundation.
 • Удалено: поддержку Microsoft Windows MultiPoint Server 2012.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки.

მე-10 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 10.0.15005.1

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

ვერსია 10.0.15004.0

 • დამატებულია: Azure კოდის ხელმოწერის მხარდაჭერა.
 • გაუმჯობესდა: ESET Cluster-ის კვანძებს შორის სინქრონიზაციის პარამეტრების დიაპაზონი გაფართოვდა.
 • დამატებულია: ახალი Hyper-V სკანირების შედეგის სტატუსი "დასრულებულია გაფრთხილებებით", რათა მიუთითოს სკანირების ჟურნალში კრიტიკული პრობლემების არსებობა.
 • გაუმჯობესებულია: eShell კლასტერის ინიციალიზაციის ბრძანება ახლა იღებს ფაილს, რომელიც შეიცავს ახალი ხაზებით გამოყოფილი კვანძების სიას.
 • შეცვლილია: eShell-ის დაგეგმვის ბრძანება შეიცვალა "action"-დან "type" -მდე.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამოც ადმინისტრატორის უფლების გარეშე მომხმარებელს არ შეეძლო სერვერის გადატვირთვა გრაფიკული ინტერფეისის საშუალებით.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამოც ESET Inspect Connector-ის გააქტიურება შეუძლებელი იყო ოფლაინ ლიცენზიით.
 • გასწორებულია: პროგრამების ნელი გახსნის პრობლემები და ზოგიერთი პროგრამის მოლოდინის დრო, რომელიც მომხმარებელმა დააფიქსირა.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რამაც გამოიწვია შესვლისა და გამოსვლის სესიების შეჩერება, მოსაგვარებლად საჭირო იყო სერვერის გადატვირთვა.
 • გასწორებულია: პრობლემა, როდესაც eShell-ის გაშვება ვერ მოხერხდა SYSTEM ანგარიშის ქვეშ.
 • გასწორებულია: პრობლემა, როდესაც ხელმოწერილი სერიული ფაილის შესრულება eShell-ის საშუალებით სწორად არ მუშაობდა.
 • დაფიქსირდა: პრობლემა, რომლის დროსაც პროდუქტი არასწორად ფორმირებულ მოთხოვნას აგზავნიდა HTTPS განახლების სერვერზე პროქსის მეშვეობით დაკავშირებისას, რომელსაც აშკარად მითითებული პორტი ჰქონდა, რაც HTTPS კავშირს არეფუნქციონალურს ხდიდა
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის დროსაც SharePoint-ის მონაცემთა ბაზის სკანირების დავალების რედაქტირების მცდელობამ გამოიწვია პასუხის არ არსებობაა/შეცდომა ან დაგეგმვის და სკანირების პროფილის მიზნების შერწყმა.
 • გასწორებულია: ESET PROTECT (Cloud) -ის სამიზნეების გენერირების პრობლემის გადაჭრა. ამ პრობლემის აღმოჩენის შემდეგ სამიზნეები არ გენერირდებოდა და სერვერის ამოცანის მეშვეობით ESET PROTECT-ის სკანირება შეუძლებელი იყო.
 • წაშლილია: ESET- ის დაყენების ან განახლების შესაძლებლობა ოპერაციულ სისტემებში, რომლებიც მხარს არ უჭერენ Azure ხელმოწერას.

ვერსია 10.0.15003.0

 • დამატებულია: ახალი პროდუქტის ინსტალატორი მოდულების მინიმალური რაოდენობით.
 • დამატებულია: ESET Bridge-ის ინტეგრაცია
 • განახლებულია: გრაფიკული ინტერფეისი ბნელი რეჟიმით.
 • დამატებულია: დაგეგმილი სკანირება მოთხოვნაზე, პირადი ანგარიშის შესასვლელი მონაცემებით.
 • დამატებულია: ლოდინის დროის პარამეტრები დაგეგმილი სკანირების OneDrive-ისთვის, Hyper-V- სთვის და სკანირების მოთხოვნაზე.
 • გაუმჯობესებულია: გრაფიკული ინტერფეისი SysInspector.
 • გაუმჯობესებულია: ოპტიმიზაცია და ელექტრონული ფოსტის კლიენტის დაცვის მოდულის მუშაობა.
 • დამატებულია: მოწყობილობის მართვის წესებისთვის მოდელის, მომწოდებლის და სერიული ნომრის ველებში ჩანაცვლების სიმბოლოების გამოყენების შესაძლებლობა.
 • გაუმჯობესებულია: პროდუქტის შეუსრულებელი განახლებებისა და საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმების გადაცემის ახალი კონცეფცია.
 • გაუმჯობესებულია: მონაცემთა ბაზის სკანირების დაგეგმვა SharePoint- ის მოთხოვნის მიხედვით ESET PROTECT კონსოლში.
 • გაუმჯობესებულია: ESET LiveGuard-ის სტატუსი "ჩართულია, მაგრამ არ არის გააქტიურებული" არ იყო ხელმისაწვდომი.
 • გაუმჯობესებულია: პრობლემა, რომლის გამო Outlook- ის ESET დანამატი იწვევდა Outlook- ის გაჭედვას.
 • გასწორებულია: არაფუნქციური გადატვირთვის ღილაკი არაადმინისტრატორის მომხმარებლებისთვის ავტომატური განახლების შემდეგ.
 • გასწორებულია: ავტომატური გამონაკლისები არ იქმნებოდა Skype for Business Server 2019 - ისთვის.
 • გასწორებულია: ავტომატური გათიშვის პრობლემა სერვერებზე დომენის კონტროლერის როლით.
 • წაშლილი: ESET Shared Local Cache წაშლილია მხარდაჭერის დასრულების გამო (EOL).
 • წაშლილია: თავსებადობა Microsoft Windows Server 2008 R2 და Small Business Server 2011-თან.
 • წაშლილი: აღდგენის და მოდიფიკაციის პარამეტრები ამოღებულია პროდუქტის ინსტალატორიდან.

მე-9 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 9.0.15006.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

ვერსია 9.0.15005.0

 • დამატებულია: Azure კოდის ხელმოწერის მხარდაჭერა.
 • გაუმჯობესებულია: გაფართოვდა სინქრონიზაციის პარამეტრების დიაპაზონი ESET Cluster კვანძებს შორის.
 • გაუმჯობესებულია: eShell კლასტერის ინიციალიზაციის ბრძანება ახლა იღებს ფაილს, რომელიც შეიცავს კვანძების სიას ახალი სტრიქონით გამოყოფილი სიმბოლოებით.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამოც ადმინისტრატორის უფლების გარეშე მომხმარებელს არ შეეძლო სერვერის გადატვირთვა გრაფიკული ინტერფეისის საშუალებით.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის გამო eShell-ის მეშვეობით ხელმოწერილი პაკეტის შესრულება არასწორად მუშაობდა.
 • გასწორებულია: პრობლემა, რომლის დროსაც პროდუქტი არასწორად ფორმირებულ მოთხოვნას აგზავნიდა HTTPS განახლების სერვერზე პროქსის მეშვეობით დაკავშირებისას, რომელსაც აშკარად მითითებული პორტი ჰქონდა, რაც HTTPS კავშირს არეფუნქციონალურს ხდიდა
 • გასწორებულია: ESET PROTECT (Cloud) -ის სამიზნეების გენერირების პრობლემის გადაჭრა. ამ პრობლემის აღმოჩენის შემდეგ სამიზნეები არ გენერირდებოდა და სერვერის ამოცანის მეშვეობით ESET PROTECT-ის სკანირება შეუძლებელი იყო.
 • წაშლილია: ESET- ის დაყენების ან განახლების შესაძლებლობა ოპერაციულ სისტემებში, რომლებიც მხარს არ უჭერენ Azure ხელმოწერას.

ვერსია 9.0.15004.0

 • გასწორებულია: SharePoint- ის eShell სკანირება იწყებოდა მხოლოდ წაკითხვის რეჟიმში.
 • გაუმჯობესებულია: მავნე პროგრამების დაცვის დაცული სერვისი აღარ ითიშება დატვირთვისას, როდესაც Windows განახლებების გამო ფაილური სისტემას გადატვირთვას იწყებს.

Version 9.0.15003.0

 • New: Auto-update - opt-out automatic updates of product to the latest version
 • New: Brute-force attack protection against password guessing for RDP and SMB services.
 • New: Future End User License Agreement amendments and terms variation by notification
 • Improved: Skip file scan for files not modified within specified time interval
 • Improved: ESET OneDrive scanner deleted when permissions are not accepted
 • Improved: Improved counting of users from trusted domain
 • Improved: New dialogue for SharePoint administrator account credentials
 • Fixed: Vulnerability CVE-2022-27167
 • Fixed: Duplicated users are not removed from the user count
 • Fixed: Refreshing application statuses causes reset of input entered by user during product initialization
 • Fixed: Archived files restored after launching on-demand scan
 • Fixed: Issues with reporting protection status to ESET Protect
 • Fixed: Inconsistencies when using the GUI with high resolution screens
 • Fixed: Email notifications missing in ESHELL
 • Fixed: Automatic exclusion of files when using a DC role with automatic exclusions enabled
 • Removed: Support of Microsoft SharePoint Server 2007

მე-8 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 8.0.15012.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 8.0.15010.0

 • Исправлено: проблемы с правилами сканирования базы данных по требованию.
 • Улучшено: защищенная служба защиты от вредоносного программного обеспечения больше не отключается при загрузке, когда обновления Windows перегружают файловую систему.

Версия 8.0.15009.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2022-27167.
 • Исправлено: неправильное отображение уведомлений AMSI при изменении расширенного сканирования скриптов браузера.
 • Исправлено: утечка памяти (не выгружаемый пул памяти) при сканировании объема.
 • Исправлено: повторяющиеся пользователи не отнимались от общего количества пользователей.

Версия 8.0.15006.0

 • Добавлено: поддержку SharePoint Subscription Edition.
 • Добавлено: поддержку Microsoft Windows Server 2022.
 • Добавлено: механизм отображения сгруппированных элементов списка из конфигурации, таких как конфигурация, оповещения приложения или интерактивные статусы.
 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8].
 • Исправлено: программа обновления аварийно завершала работу при создании зеркала.
 • Исправлено: вкладки «Сеть» и «Веб и электронная почта» исчезли после установки.
 • Исправлено: ошибка сканирования по требованию: SHPIO – ошибка при сканировании.
 • Исправлено: во время сканирования контекстного меню уведомления на рабочем столе отображались только для администратора.
 • Исправлено: EGUI запускался после установки продукта с установки ядра.
 • Исправлено: сканирование по расписанию из политики с другим временем «следующего запуска».

Версия 8.0.15004

 • Добавлено: технологию MicroPCU с централизованной обработкой обновлений Лицензионного соглашения с конечным пользователем.
 • Исправлено: подсчет пользователей для SP 2013+.
 • Исправлено: сканирование баз данных SP.

მე-7 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 7.3.15006.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 7.3.15004.0

 • Исправлено: проблемы с исключениями SQL для баз данных в специальном расположении.
 • Улучшено: защищенная служба защиты от вредоносного программного обеспечения больше не отключается при загрузке, когда обновления Windows перегружают файловую систему.

Версия 7.3.15003.0

 • Исправлено: утечку памяти (невыгружаемый пул памяти) при сканировании объема.
 • Исправлено: повторяющиеся пользователи не отнимались от количества пользователей.
 • Исправлено: после изменения расширенного сканирования скриптов браузера оповещения AMSI отображались неправильно.

Версия 7.3.15002.0

 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8].
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 7.3.15001.0

 • Добавлено: решение проблемы некорректного состояния OOBE, о котором сообщает операционная система.
 • Исправлено: журнал сканирования базы данных SharePoint исчезал из списка на странице сканирования.

Версия 7.3.15000.0

 • Добавлено: внутреннее совершенствование технологий.
 • Добавлено: совместимость со следующими версиями операционной системы Windows Server.
 • Добавлено: опцию eShell для приостановления работы компьютера и сканирования Hyper-V на определенный период.
 • Исправлено: усовершенствовано eShell.
 • Исправлено: при определенных условиях в режиме ожидания продукта отображалось "functional", а в разделе Setup / Computer RTP отображалось "non-functional".
 • Исправлено: различные незначительные ошибки.
 • Исправлено: при сканировании баз данных по требованию рабочие станции, которые использовали заголовок хоста, отображались неправильно.
 • Исправлено: сбои сканирования баз данных по требованию — для некоторых файлов появлялась ошибка FileNotFound.
 • Исправлено: при сканировании баз данных по требованию в диалоговом окне сканирования отображались только основные рабочие станции, если было включено "Direct SQL database access".

Версия 7.2.15004.0

 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8]
 • Исправлено: после изменения расширенного сканирования скриптов браузера оповещения AMSI отображались неправильно.

Версия 7.2.15002.0

 • Исправлено: сканирование базы данных по требованию могло прекращаться в FileNotFoundException.
 • Исправлено: черный экран Windows Server версии 14393.
 • Исправлено: изолированную проблему с сетевыми подключениями, которые используют инкапсуляции Internet Protocol Security (IPsec).

Версия 7.2.15001.0

 • Добавлено: агрессивные выявления.
 • Добавлено: возможность «Повторить последнее сканирование».
 • Улучшено: дата окончания срока действия лицензии MSP не отражалась в EMSC.
 • Исправлено: защитник не отключался, если не было установлено защиту в режиме реального времени.
 • Исправлено: другие ошибки.

Версия 7.1.15006.0

 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8]
 • Исправлено: после изменения расширенного сканирования скриптов браузера оповещения AMSI отображались неправильно.

Версия 7.1.15005.0

 • Улучшено: защитник не будет отключаться, если не установлена защита в режиме реального времени.
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 7.1.15003.0

 • Изменено: удалено поддержку MS Windows Server 2003.
 • Исправлено: тип правила «Имя файла соответствует регулярному выражению» не работал.
 • Исправлено: тип правила «Изменен пользователем» не работал во время сканирования базы данных по запросу.
 • Исправлено: некорректную информацию для отключенной фильтрации содержимого протокола, которая отображалась в eShell.
 • Исправлено: внутреннее управление прерванного пользователем сканирования, которое могло вызвать ошибки в журнале сканирования.

Версия 7.0.15010.0

 • Исправлено: сбой работы предварительно определенного правила «Пропустить другие правила для файлов веб-интерфейса».
 • Исправлено: окно активации появлялось после обновления от 4 версии.
 • Исправлено: предварительно определенные правила для сканирования базы данных не работали должным образом.

Версия 7.0.15008.0

 • Изменено: завершение поддержки Microsoft Windows Server 2003.
 • Добавлено: счетчики производительности.
 • Добавлено: режим прямого доступа к базе данных.
 • Добавлено: настоящее 64-разрядное ядро продукта.
 • Добавлено: сценарий отслеживания PowerShell (AMSI).
 • Добавлено: поддержка ESET Enterprise Inspector.
 • Улучшено: лицензирование обновлений для разрешения подписок.
 • Добавлено: поддержка ESET Remote Monitoring & Management.
 • Добавлено: планирование по данным/времени для управления веб-контролем/контролем устройств.
 • Добавлено: общесистемные исключения процессов.
 • Добавлено: общесистемные исключения объектов на основе контрольной суммы хэша.
 • Улучшено: дополнительное быстрое отслеживание обновлений с меньшими модулями/определениями (picoUpdates).

შექმენით ESET Business Account (არასავალდებულო)

ESET Business Account საშუალებას გაძლევთ გაააქტიუროთ და მართოთ თქვენი პროდუქტი თქვენი ანგარიშის გამოყენებით ყოველ ჯერზე თქვენი ლიცენზიის გასაღების შეყვანის გარეშე.