"Spoločnosť ESET sa zaväzuje poskytovať najlepšiu možnú bezpečnosť a predchádzať nákaze COVID-19 v našej komunite." 

Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET

Vážení zákazníci, partneri a komunita,

keďže sa pandémia vírusu COVID-19 neustále vyvíja a ovplyvňuje životy ľudí na celom svete, chceme vás uistiť, že sme odhodlaní poskytovať vám v týchto neistých časoch aj naďalej tú najlepšiu možnú bezpečnosť, vykonávať všetky potrebné opatrenia na udržanie služieb ESETu v plnej prevádzke a zaistiť bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov.

Chápeme, že vašou prioritou je v súčasnosti udržiavať váš život a podnikanie v čo najnormálnejšom stave. A môžete si byť istí, že produkty a služby ESETu vás budú aj naďalej chrániť pred digitálnymi hrozbami a rizikami tak, aby ste sa mohli zamerať na zachovanie chodu vašej firmy a jej aktivít.

ESET je tu pre vás už viac ako 30 rokov a usilujeme sa udržať si reputáciu, ktorú sme si vybudovali. Využívame všetky dostupné možnosti na online spoluprácu, aby väčšina našich zamestnancov pracovala bezpečne z domu a zároveň pomáhala našim zákazníkom online. Okrem toho zabezpečujeme ochranné opatrenia pre malú časť našich zamestnancov, ktorí musia byť fyzicky prítomní v našich priestoroch.

Keďže sa situácia na celom svete v posledných týždňoch značne zhoršila a vlády a firmy začali zavádzať obmedzenia týkajúce sa mobility a pravidelných aktivít, venujeme mimoriadnu pozornosť vydávaniu najnovších správ a odporúčaní, ako pokračovať v práci z domu bezpečným spôsobom, na našom portáli WeLiveSecurity.com. Odporúčam vám pravidelne sledovať tieto zdroje, aby ste sa dozvedeli viac o rizikách IT bezpečnosti v súčasnej bezprecedentnej situácii.

Neváhajte a kontaktujte naše lokálne tímy spoločnosti ESET s akoukoľvek otázkou alebo obavou, ktorú by ste mohli mať, a pravidelne navštevujte našu webovú stránku, keďže na zaistenie najlepšej ochrany budeme implementovať ďalšie opatrenia. Naše tímy starostlivosti o zákazníkov a technické tímy naďalej fungujú na plný výkon a sú pripravené vám pomôcť, ako vždy, prostredníctvom našej stránky Technickej podpory.

S pozdravom,

Richard Marko
Generálny riaditeľ