CSR REPORTY

Sme hrdou slovenskou firmou a veľmi nás teší, že ESET je na Slovensku i vo svete synonymom čestnosti, zodpovednosti a odvahy. Hráme fér voči našim zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom, aj voči spoločnosti, v ktorej žijeme.

CSR REPORTY

Sme hrdou slovenskou firmou a veľmi nás teší, že ESET je na Slovensku i vo svete synonymom čestnosti, zodpovednosti a odvahy. Hráme fér voči našim zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom, aj voči spoločnosti, v ktorej žijeme.

Naša prvá správa o zodpovednom podnikaní je pre nás zrkadlom i záväzkom. Pozreli sme sa v nej na naše pôsobenie na Slovensku a veríme, že v ďalších rokoch rozšírime správu o zodpovednom podnikaní aj globálne. V roku 2018 sme po prvýkrát systematicky realizovali rozsiahly dialóg s našimi kľúčovými partnermi v 18 CSR témach. Výsledkom je 12 tém v štyroch oblastiach, na ktoré sme sa zamerali v tejto správe – Etika ako základ podnikania, Bezpečnejšie technológie, Spokojní zamestnanci a Lepšie Slovensko.

Prečítajte si celú správu o zodpovednom podnikaní