Jak řeší školy bezpečnost: Většinou najímají experty

Další článek

GDPR zasáhlo tvrdě i vzdělávací instituce. Spravují totiž také citlivé údaje, mezi ty například patří diagnózy poruch učení. Data, která školy mají, musejí tedy přísně chránit. Okolo zavedení nových pravidel panovala řada zmatků – jeden z mýtů tvrdil, že podle GDPR nebude moci učitel sdělit dětem, kdo ze třídy má narozeniny. Školy, s jejichž zástupci jsme měli možnost hovořit, ale měli ale vše v souladu s novými pravidly a kybernetickou bezpečnost braly velmi vážně.

Ve většině škol řeší bezpečnost expert

Fakt, že školy vnímají bezpečnost jako zásadní, potvrzuje snaha najímat si odborníky (celkem 77 %). Externí firmu má 43 % škol, 34 % pak tvoří vlastní IT oddělení nebo má interního odborného zaměstnance. Do interního experta investují nejčastěji střední školy.

Naopak v pětině škol má bezpečnost na starost učitel informatiky. Tuto praxi zřejmě školy volí jako nouzové řešení, rozhodně to ale nelze doporučit. Naši experti varují, že není možné věnovat se naplno pedagogické práci a zároveň být expertem na ochranu dat. Domníváme se, že oba obory jsou příliš komplexní, aby je jediný člověk mohl zvládat současně.

Paradoxně učitel za kybernetickou bezpečnost zodpovídá nejčastěji ve středně velkých školách – tedy těch, které navštěvuje 201 až 500 žáků. Podle dat z našeho průzkumu má tuto zodpovědnost učitel ve středně velkých školách v 11 % případů, u malých škol je to jen 5 %.

Incidenty považuje za problém jen desetina škol

Kybernetická bezpečnost je komplexní obor a tak se pochopitelně školy potýkají i s řadou překážek. Stejně jako zbytek trhu se i ve školství chybí odborníci.

Více než polovina respondentů pokládá za problém omezené finanční zdroje, třetina postrádá především experty, téměř pětina pak uvádí, že nemá dostatek informací a času se vzdělávat. Na druhou stranu 21 % respondentů uvedlo, že nezaznamenali žádný nedostatek.

Jen 10 % respondentů uvedlo, že za nejzásadnější problém považuje bezpečnostní incidenty, což je překvapivě málo. Tento problém vnímají nejčastěji interní a externí experti škol. Tedy odborníci, kteří mají možnost se soustředit výhradně na ochranu dat.

Bezpečnosti se učí většina dětí, vhodné materiály ale chybí

Výbornou zprávou je, že školy se věnují problematice bezpečnosti i ve výuce. V rámci informatiky se vyučuje na 67 % základních a 64 % středních škol, bohužel ale podle dvou třetin postrádají vhodné materiály.

V rámci učiva se hovoří nejvíce o prevenci (77 %). Žáci se tak dozvědí, s jakými riziky se mohou setkat či jak rozpoznat fake news. Technické aspekty, například jak bezpečně používat výpočetní techniku, uslyší na 67 % škol a o psychologických rizicích, jako je šikana, se hovoří na 66 % škol.


Průzkum probíhal v rámci cyklu vzdělávacích konferencí Microsoft Roadshow v průběhu října 2019. Zúčastnilo se jej 541 respondentů ze všech typů škol napříč všemi kraji. Odpovídali správci sítí (39 % respondentů), pedagogičtí pracovníci (36 %) a ředitelé škol (22 %), 3 % respondentů uvedly jinou pozici. Mezi účastníky průzkumu převládaly základní (54 %) a střední školy (42 %), vysoké školy a VOŠ byly zastoupeny ve 4 %.

 

Podívejte se na články z dalších kategorií: