Slovník IT pojmů
kybernetické bezpečnosti

Slovník IT pojmů z oblasti kybernetické bezpečnosti je ucelený seznam definic slov a frází týkajících se digitální bezpečnosti. Lze jej použít jako referenční příručku pro začínající i zkušené uživatele, aby lépe porozuměli jazyku používanému v oblasti kybernetické bezpečnosti. Slovník obsahuje slova a fráze týkající se témat, jako je malware, phishing, nebo šifrování.