Nejčastější pojmy v oboru IT zabezpečení

Firewall

Jde o software nebo hardwarové zařízení, které filtruje příchozí i odchozí komunikaci do vnitřní sítě.

Krádež identity

Jde o kriminální čin, kdy útočník podvodným jednáním získá citlivá data oběti a poté se za oběť vydává.

Malware

Do kategorie malware řadíme veškerý škodlivý kód, přičemž nezáleží na způsobu, jakým napadá počítače.

Trojský kůň

Trojský kůň („trojan“) souhrnně označuje typ škodlivého kódu, který se skrývá uvnitř jiných programů. Na rozdíl od viru se nedokáže sám šířit ani infikovat jiné soubory.

Phishing

Jde o útok, kdy se útočník vydává za důvěryhodnou autoritu s cílem získat citlivá data oběti.

Ransomware

Jde o specifický druh škodlivého kódu blokuje přístup k zařízení nebo šifruje definovaná data na disku.

Spam

Jde o formu nevyžádané hromadné digitální komunikace, která má nejčastěji podobu e-mailové zprávy.

Antivirus

Antivirus je zjednodušené označení bezpečnostního programu, který detekuje, blokuje a odstraňuje kybernetické hrozby.