Nejčastější pojmy v oboru IT zabezpečení

Firewall

Jde o software nebo hardwarové zařízení, které filtruje příchozí i odchozí komunikaci do vnitřní sítě.

Krádež identity

Jde o kriminální čin, kdy útočník podvodným jednáním získá citlivá data oběti a poté se za oběť vydává.

Malware

Do kategorie malware řadíme veškerý škodlivý kód, přičemž nezáleží na způsobu, jakým napadá počítače.

Phishing

Jde o útok, kdy se útočník vydává za důvěryhodnou autoritu s cílem získat citlivá data oběti.

Ransomware

Jde o specifický druh škodlivého kódu blokuje přístup k zařízení nebo šifruje definovaná data na disku.

Spam

Jde o formu nevyžádané hromadné digitální komunikace, která má nejčastěji podobu e-mailové zprávy.