NIS2:
Nejnovější legislativa EU pro oblast kybernetické bezpečnosti

Směrnice NIS2 má za cíl posílit kybernetickou bezpečnost v celé Evropské unii. Tato aktualizovaná verze původní směrnice o sítích a informačních systémech (NIS) vstoupila v platnost 16. ledna 2023 a požaduje v klíčových sektorech – jako je energetika, doprava, zdravotnictví, digitální služby a spravované bezpečnostní služby – implementaci lepších postupů řízení rizik. Směrnice NIS2 zároveň zavádí nová pravidla oznamování incidentů a finanční sankce. A jak se nová směrnice dotkne vás a vaší firmy? Vše najdete přehledně a stručně vysvětlené v naší příručce.

Co najdete v e-booku?

  • Vysvětlíme, co NIS2 přináší nového oproti původní směrnici NIS?
  • Kterých sektorů se NIS2 týká? 
  • Jak se bude NIS2 uplatňovat? 
  • Co směrnice NIS2 znamená pro malé a střední podniky?
  • Jaké povinnosti přinese nový ZoKB? 

Další užitečné informace o NIS2 najdete v našem speciálu: 

Získejte e-book do svého e-mailu:

Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

“Největší narušení provozu zřejmě pocítí navazující dodavatelé. Pro některé společnosti tak může být náročné nejen zajistit potřebné technické funkce, ale také porozumět požadavkům na oznamování incidentů a na to, jak směrnice NIS2 funguje v kontextu další legislativy.”

- James Philpot, projektový manažer sdružení DIGITAL SME