Hoe wordt je partner?

Armoede en technologie vormen geen evidente combinatie. Er bestaat weinig twijfel over het feit dat nieuwe technologieën vandaag de dag één van de voornaamste drijvende krachten vormen van maatschappelijke ontwikkeling. Ze bepalen in hoge mate de positie en levensomstandigheden van mensen. Zo wordt de laatste jaren meer en meer het concept ´digitale kloof´ gebruikt om aan te duiden dat niet alle bevolkingsgroepen even vlot mee kunnen met de digitale revolutie.

Mensen in armoede hebben minder toegang tot, maken minder gebruik van en bezitten minder technologisch hulpmiddelen dan de niet-armen in onze samenleving. Hierdoor missen ze kansen. Het niet kunnen beschikken over technologie kan er immers voor zorgen dat mensen nog verder wegglijden in een situatie van armoede en sociale uitsluiting. In het beste geval kan (het bezit van) technologie helpen om stappen te zeten om een situatie van armoede en sociale uitsluiting te verbeteren. 

*Bron: viWTA-onderzoeksproject 'aan de onderkant van de technologische samenleving. Armoede en technologie'.

Verwachtingen

Armoede en technologie vormen geen evidente combinatie. Er bestaat weinig twijfel over het feit dat nieuwe technologieën vandaag de dag één van de voornaamste drijvende krachten vormen van maatschappelijke ontwikkeling. Ze bepalen in hoge mate de positie en levensomstandigheden van mensen. Zo wordt de laatste jaren meer en meer het concept ´digitale kloof´ gebruikt om aan te duiden dat niet alle bevolkingsgroepen even vlot mee kunnen met de digitale revolutie.

Verwachtingen

Armoede en technologie vormen geen evidente combinatie. Er bestaat weinig twijfel over het feit dat nieuwe technologieën vandaag de dag één van de voornaamste drijvende krachten vormen van maatschappelijke ontwikkeling. Ze bepalen in hoge mate de positie en levensomstandigheden van mensen. Zo wordt de laatste jaren meer en meer het concept ´digitale kloof´ gebruikt om aan te duiden dat niet alle bevolkingsgroepen even vlot mee kunnen met de digitale revolutie.

Eisen

Armoede en technologie vormen geen evidente combinatie. Er bestaat weinig twijfel over het feit dat nieuwe technologieën vandaag de dag één van de voornaamste drijvende krachten vormen van maatschappelijke ontwikkeling. Ze bepalen in hoge mate de positie en levensomstandigheden van mensen. Zo wordt de laatste jaren meer en meer het concept ´digitale kloof´ gebruikt om aan te duiden dat niet alle bevolkingsgroepen even vlot mee kunnen met de digitale revolutie.

Eisen

Armoede en technologie vormen geen evidente combinatie. Er bestaat weinig twijfel over het feit dat nieuwe technologieën vandaag de dag één van de voornaamste drijvende krachten vormen van maatschappelijke ontwikkeling. Ze bepalen in hoge mate de positie en levensomstandigheden van mensen. Zo wordt de laatste jaren meer en meer het concept ´digitale kloof´ gebruikt om aan te duiden dat niet alle bevolkingsgroepen even vlot mee kunnen met de digitale revolutie.

Partners

Tijden veranderen, en wij als samenleving mogen mee veranderen. De tijd dat de overheid ons volledig ‘verzorgt’ is over. Dit zorgt ervoor dat we worden uitgedaagd om meer naar elkaar om te zien en elkaar meer te helpen waar nodig. Dit is een ontwikkeling die stichting ANDERS veel bestaansrecht geeft.

Stichting ANDERS gelooft in het principe van geven. Niet geven om er zelf beter van te worden, maar geven omdat het ons als mens zo enorm verrijkt. Dit vraagt om een andere manier van denken en handelen. Het moet ANDERS.

Stichting ANDERS wil heel specifiek in de commerciële sector ondernemers uitdagen om een stukje van hun producenten/diensten/talenten beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dát keihard nodig hebben.

Vervolgens is het onze taak om deze ondersteuning te koppelen aan de juiste hulpvragen vanuit de samenleving. Op deze manier is stichting ANDERS een brug tussen mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben.

Stichting ANDERS is in 2015 opgericht. Het bleek een succes het eerste ANDERS netwerk in de Drechtsteden groeide stevig door. Vanaf 2017 is ANDERS op zoek gegaan naar de mogelijkheid om verder Nederland in te groeien. Door de steun van het Oranje Fonds werd dit mogelijk. Ook in Rotterdam ontstond er een ANDERS netwerk. Sinds 2020 richt stichting ANDERS Nederland zich als moederorganisatie op de opbouw en ondersteuning van nieuwe ANDERS netwerken in het land.

Vul onderstaand formulier in om contact met ons op te nemen