ESET® DEPLOYMENT AND UPGRADE SLUŽBA

Optimalizujte svoje riešenia ESET pre vyššiu efektivitu a kontinuitu podnikania

1 miliarda
chránených používateľov internetu
320‑tisíc
firemných zákazníkov
130
krajín a teritórií
1
globálnych centier výskumu a vývoja

Pre maximálnu úroveň kybernetickej bezpečnosti
zverte nasadenie a aktualizácie do rúk spoločnosti ESET

Služba ESET Deployment & Upgrade je navrhnutá tak, aby optimalizovala vaše bezpečnostné riešenia – zvyšuje kontinuitu podnikania a zjednodušuje navigáciu v produktoch a ich používanie.

Maximalizuje a udržiava funkčnosť novo zakúpených firemných produktov ESET. Zaisťuje vylepšenú používateľskú skúsenosť pre všetkých firemných zákazníkov – pomáha vám dosiahnuť najvyššiu úroveň prevádzkovej efektívnosti a je prispôsobená vášmu prostrediu.

Optimalizované rozdeľovanie zdrojov

Využite svoje bezpečnostné zdroje naplno. Táto služba zabezpečuje aktualizácie produktov ESET a zároveň znižuje potrebu využitia dodatočnej pracovnej sily a zdrojov. Zlepšuje používateľskú skúsenosť zefektívnením nasadenia a údržby produktov, ako aj navigácie v nich.

Bezstarostná implementácia

Odborníci spoločnosti ESET zabezpečujú komplexnú inštaláciu a počiatočnú konfiguráciu novo zakúpených produktov ESET. Bezproblémové nastavenie a integrácia zaisťujú efektívnosť vašich bezpečnostných kontrol a eliminujú neskoršie problémy. Táto služba tiež aktualizuje a konfiguruje už predtým nasadené produkty ESET.

Vylepšená detekcia a náprava incidentov

Aktualizácie zvyšujú úspešnosť detekcie hrozieb a nápravy incidentov a umožňujú našim spoľahlivým technológiám, ako je napríklad ESET Inspect, čo najlepšie identifikovať kritické hrozby a bezpečnostné incidenty.

Poistenie kybernetických rizík

ESET ako autorizovaný dodávateľ riešení a služieb na správu zabezpečenia pomáha organizáciám plniť regulačné štandardy a poistné kritériá.

Rozsiahla technická podpora

Spoločnosť ESET ponúka komplexnú technickú podporu s cieľom riešiť vaše bezpečnostné incidenty, otázky a problémy. Služba ESET Premium Support je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne.

Mitsubishi logo

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Allianz Suisse logo

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Canon logo

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

T-com logo

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008

Preskúmajte naše riešenia

ESET Deployment and Upgrade je možné zakúpiť ako súčasť ponúkaných služieb.

ESET PROTECT Advanced

Získajte najlepšiu ochranu koncových zariadení pred zero‑day hrozbami a ransomvérom. Multiplatformové riešenie s jednoduchou cloudovou alebo lokálnou správou. Súčasťou riešenia je:

 • Zabezpečenie súborových serverov
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami
 • Šifrovanie celého disku

ESET PROTECT MDR

Prepája znalosti špičkových výskumných tímov spoločnosti ESET v oblasti IT bezpečnosti a najmodernejšie technológie bezpečnostných produktov ESET.

 • Garantovaná a rýchla odpoveď
 • Istota plynulého chodu firemnej prevádzky
 • Správa zabezpečenia v rukách kvalifikovaných pracovníkov spoločnosti ESET

Premium Support

Experti spoločnosti ESET vám pomôžu nastaviť vaše produkty s cieľom minimalizovať akékoľvek potenciálne problémy.

 • Pomôžeme vám nastaviť vaše produkty ESET tak, aby sa minimalizovali neskoršie potenciálne problémy
 • Zabezpečenie bez starostí – rýchla a zaručená reakcia
 • Vždy k dispozícii – neustála podpora vo dne v noci

Službu nasadenia a aktualizácie je možné použiť na tieto produkty

 • Riešenia ESET Endpoint pre Windows, Mac, Linux a Android
 • ESET Inspect
 • ESET Server Security pre Microsoft Windows Server
 • ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server
 • ESET Security pre Microsoft SharePoint Server
 • ESET Secure Authentication
 • ESET Full Disk Encryption
 • ESET Endpoint Encryption
 • ESET Cloud Office Security
 • ESET LiveGuard Advanced
 • ESET PROTECT
 • ESET PROTECT Cloud

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Čo zákazníci oceňujú

„Podpora a pomoc, ktoré sme mali k dispozícii, v nás zanechali skvelý dojem. ESET nielenže ponúka výborné produkty, ale dbá aj o starostlivosť a podporu. Práve vďaka tomu sme pod jeho krídla presunuli všetky systémy spoločnosti Primoris.“

Joshua Collins,
vedúci prevádzky dátového centra, Primoris Services Corporation, USA, viac ako 4 000 zariadení
Prečítajte si viac

„Oceňujem využitie technológie pokročilého strojového učenia a analýzy správania, ktorá sa učí z predchádzajúcich útokov. Ak je systém napadnutý z rovnakého zdroja, hrozba je zachytená a odstránená ešte predtým, ako by mohla preniknúť do prostredia firmy. Všetky druhy vírusov, škodlivých aktivít a rôznych online hrozieb sú identifikované a efektívne odstránené.“

Sarah C., recenzia z platformy G2

„Produkt ESET Inspect zaisťuje ochranu pred škodlivou aktivitou, hrozbou bezsúborových vírusov a umožňuje bezpečnostným tímom odhaliť pokročilé pretrvávajúce hrozby. Možné to je vďaka algoritmom strojového učenia a analýze správania, ako aj zbieraniu nízkoúrovňových systémových dát z koncových zariadení. Tento softvér dokáže vykonať analýzu príčin vzniku a forenznú analýzu, vyhľadávať hrozby a konfigurovať indikátory preukazujúce narušenie zabezpečenia.“

Herry K., recenzia z platformy G2

„Najdôležitejším a najvýznamnejším faktorom je obrovský technický náskok pred ostatnými produktmi na trhu. ESET nám prináša spoľahlivé zabezpečenie. Znamená to, že môžem kedykoľvek pracovať na ľubovoľnom projekte s vedomím, že naše počítače sú na 100 % chránené.“

Fiona Garlandová, obchodná analytička, Mercury Engineering, stavebníctvo, materiály a prírodné zdroje
Prečítajte si celý príbeh

„ESET by som určite odporučil aj iným firmám nielen vďaka celkovej výkonnosti bezpečnostných riešení, ale aj podpore, ktorá je skutočne skvelá. Myslím si, že čo sa týka spravovateľnosti riešení, nič lepšie nenájdete.“

Mark Kaiser, IT špecialista, Unigarant, financie a poisťovníctvo
Prečítajte si celý príbeh