Nič nerobiť stojí viac ako chrániť svoje podnikanie.

Služby riadenej detekcie a reakcie
od spoločnosti ESET

Nepretržité služby MDR kombinujú umelú inteligenciu a odborné znalosti našich pracovníkov s cieľom dosiahnuť bezkonkurenčnú detekciu hrozieb a rýchlu reakciu na incidenty, pričom nie je potrebné zamestnávať interných bezpečnostných špecialistov.

Svetovo uznávaní odborníci po vašom boku

Vo vedomostiach je sila. Získajte prístup k jedinečným odborným znalostiam pracovníkov spoločnosti ESET z oblasti kybernetickej bezpečnosti. ESET je členom partnerstva Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) pod vedením americkej agentúry CISA a spolupracuje tiež s ďalšími renomovanými organizáciami. Prevádzkuje vlastnú globálnu telemetrickú sieť a sieť informácií o hrozbách, pričom vychádza z vyše 35‑ročných skúseností a využíva údaje zhromažďované od viac ako 100 miliónov používateľov a z 13 centier výskumu a vývoja.

Najrýchlejšia detekcia a reakcia

Na rýchlosti záleží. Skráťte čas potrebný na detekciu incidentov a reakciu na ne z niekoľkých mesiacov len na 20 minút so službami MDR od spoločnosti ESET, ktoré patria k tým najrýchlejším na svete. Vašu firmu neustále chránia najskúsenejší vyhľadávači hrozieb na svete, ktorí monitorujú aktívne malvérové skupiny a poskytujú vám najvyššiu úroveň prevencie kybernetických útokov.

Súlad s predpismi

Služba ESET MDR pomáha bojovať proti zero-day útokom a odhaľovať najnovšie hrozby. Zákazníkom tak poskytuje riešenie, vďaka ktorému dokážu splniť legislatívne pravidlá pre zabezpečenie organizácií či súlad s požiadavkami na poistenie kybernetických rizík. Implementácia EDR/XDR nástrojov podporených MDR službami zároveň organizáciam významne pomáha úspešne absolvovať audity zo strany autorít.​

Jednotka v detekcii hrozieb Geograficky jedinečné pokrytie umožnilo spoločnosti ESET ako prvej odhaliť množstvo hrozieb, ktoré sú dnes už dobre známe.

MDR od spoločnosti ESET je najrýchlejšou službou na detekciu a blokovanie hrozieb

Priemerný čas do odhalenia hrozby (MTTD) plus priemerný čas do reakcie na incident (MTTR)

Nedostatok zručností
v oblasti kybernetickej
bezpečnosti:
ZMIERNENÝ

Operatívny
prehľad:
OPTIMALIZOVANÝ

Úniky dát
a ransomvér:
ZAMEDZENÉ

Bezpečnostné operačné
centrum (SOC):
IMPLEMENTOVANÉ

Dobrá pripravenosť
na bezpečnostné riziká:
DOSIAHNUTÁ

Nedostatok zručností
v oblasti kybernetickej
bezpečnosti:
ZMIERNENÝ

Operatívny
prehľad:
OPTIMALIZOVANÝ

Úniky dát
a ransomvér:
ZAMEDZENÉ

Bezpečnostné operačné
centrum (SOC):
IMPLEMENTOVANÉ

Dobrá pripravenosť
na bezpečnostné riziká:
DOSIAHNUTÁ

Sme špičkou v oblasti MDR

ESET patrí medzi celkových a trhových lídrov v hodnotení MDR Leadership Compass 2023 spoločnosti KuppingerCole

ESET MDR: Získajte náskok pred kybernetickými hrozbami

  • Nepretržité služby poskytované pod vedením odborníkov v kombinácii s umelou inteligenciou
  • Mimoriadne rýchla detekcia hrozieb a náprava
  • Neustále monitorovanie hrozieb
  • Proaktívne vyhľadávanie hrozieb
  • Jedinečný systém globálnych informácií o hrozbách

Nepretržité služby MDR spoločnosti ESET

Služba MDR

ESET MDR Ideálna pre malé a stredne veľké firmy

Služba MDR Ultimate

ESET DETECTION & RESPONSE
ULTIMATE Ideálna pre veľké organizácie

Nepretržité monitorovanie hrozieb, ich triedenie a reakcia na ne Služba riadená ľuďmi, ktorá využíva indikátory IoC a IoA, modul UEBA, umelú inteligenciu a interné aj externé zdroje informácií o hrozbách na odhalenie škodlivej aktivity a vykonanie opatrení na jej obmedzenie a elimináciu s cieľom zabrániť vážnym škodám.

Threat Hunting pod vedením expertov Bezpečnostní experti neustále vyhodnocujú detekcie a na základe ich korelácií zostavujú štruktúrovaný a zmapovaný incident, čím vám poskytujú ďalšiu vrstvu vyhľadávania hrozieb.

Reakcia na aktívne prebiehajúce kampane útočníkov Proaktívne monitorovanie a identifikácia znakov prebiehajúcich kampaní nepriateľských skupín, aby ste boli o krok vpred pred ich pokročilými technikami útokov.

Využívanie znalostí globálneho tímu ESET Threat Intelligence Po vašom boku, so znalosťami o všetkých najdôležitejších detekciách nových APT a zero-day hrozieb aj hrozieb počítačovej kriminality s neustálym zavádzaním opatrení na boj proti nim.

Optimalizácia príznakov podozrivého správania a výnimiek Optimalizácia detekcie a reakcie odrážajúca príznaky podozrivého správania a výnimky, ktoré sa neustále prispôsobujú vyvíjajúcemu sa prostrediu.

Knižnica príznakov podozrivého
správania Umožňuje vám prístup k sofistikovaným vzorcom správania, ktoré môžete ďalej prispôsobovať svojmu prostrediu.

Prispôsobené reporty Automaticky alebo manuálne generované reporty o incidentoch, stave vášho prostredia a ďalších aktualizáciách spojených so službami MDR spoločnosti ESET.

Štandardné Týždenné alebo mesačné automaticky generované reporty

Pokročilé Interaktívne vlastné reporty s podrobným kontextom

Pokročilý Threat Hunting Komplexné vyhľadávanie hrozieb založené na hypotézach, ktoré využíva hĺbkovú analýzu, historické údaje a pozorovanie potenciálnych útočníkov na predchádzanie útokom.

Rozšírený Threat Hunting Pravidelné rozšírené vyhľadávanie hrozieb na základe požiadaviek zákazníka, ktoré je zamerané na aktuálne globálne trendy v tejto oblasti.

Upozornenia na potenciálne vektory útoku pre konkrétne prostredie
zákazníka Špecializovaná funkcia rozhrania ESET umožňuje analyzovať jednotlivé časti každého útoku, a tým identifikovať konkrétne vektory útokov.

Digitálna forenzná pomoc pri reakcii na incidenty V prípade incidentu alebo identifikovanej hrozby je vám k dispozícii špecializovaný expert, ktorý vám poskytne konzultáciu, podrobnú analýzu súborov alebo digitálnu forenznú analýzu.

Reakcia na incidenty v spolupráci s dedikovaným expertom
spoločnosti ESET V prípade incidentu vám bezpečnostný špecialista môže vo vzájomnej spolupráci pomôcť komplexne vyriešiť vzniknutý problém.

Špecializovaná pomoc pre vysvetlenie XDR upozornení s doplňujúcim kontextom Poradenstvo od dedikovaného experta a komplexná pomoc v oblasti IT bezpečnosti na čo najlepšie využitie prémiovej služby MDR, a to v čase, ktorý vám vyhovuje.

Príprava špecifických detekčných pravidiel vo väzbe na malvér Umožňuje vám oznámiť akékoľvek problémy s detekciou alebo podozrenia na falošné poplachy a prispôsobiť vlastné pravidlá detekcie vašim špecifickým potrebám a prostrediu.

Podrobná analýza malvéru Získajte od bezpečnostných expertov odpoveď prispôsobenú na mieru. Konzultácie, ktoré vám poskytnú, môžu viesť k analýze súborov alebo digitálnej forenznej analýze.

Služba Deployment & Upgrade Naši interní špecialisti vám na základe vášho konkrétneho prostredia a potrieb nainštalujú novo zakúpené riešenie ESET či aktualizujú už existujúce riešenie na novšiu verziu. Zistiť viac

Služby dostupné v rámci úrovní predplatného ESET PROTECT

ESET PROTECT MDR

Neustála ochrana vášho rozvíjajúceho sa IT prostredia vrátane špičkového riadenia kybernetických rizík a technickej podpory spoločnosti ESET poskytovanej nepretržite na zavolanie.

Ideálne pre malé a stredne veľké firmy

ESET PROTECT MDR Ultimate

Jedinečná kombinácia poznatkov špičkového výskumu spoločnosti ESET a najmodernejších riešení v oblasti IT bezpečnosti.

Ideálne pre veľké organizácie

Pivovar Royal Swinkels
naskočil na vlnu MDR

Spoločnosť Royal Swinkels Family Brewers sa rozhodla, že najlepšou úrovňou zabezpečenia pre jej prevádzku bude služba riadenej detekcie a reakcie. Po výbere MDR od spoločnosti ESET má teraz druhý najväčší pivovar v Holandsku nepretržite k dispozícii kvalifikovaných odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, ktorí filtrujú upozornenia a monitorujú jeho IT prostredie.

Spoločnosť Raicam si osvojila riešenie MDR

Raicam Group, automobilová spoločnosť založená v roku 1982, začala používať vysokovýkonné riešenie, ktoré eliminuje potrebu získavania alebo udržiavania dodatočných interných bezpečnostných pracovníkov. Služba ESET MDR umožňuje spoločnosti Raicam neustále sledovať stav zabezpečenia siete bez rizika narušení z dôvodu nedostatku personálu. Výsledkom je efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšie postavenie na trhu.

Prečítajte si príbeh zákazníka

Čo je služba MDR a je určená
aj pre vás?

Prevencia je výsadou spoločnosti ESET, ale v prostredí rýchlo sa vyvíjajúcich kybernetických rizík nie je vždy možné ju presadiť. Odporúča sa preto osvojiť si komplexnejší prístup založený na riadenej detekcii a reakcii.

ZÍSKAŤ PRÍRUČKU

Používanie riešenia ESET Detection & Response Ultimate

Každá spolupráca sa začína posúdením vášho prostredia, infraštruktúry a potrieb. Ako zákazníkovi vám vytvoríme individuálny bezpečnostný profil, ktorý nám umožní integráciu s vašou internou funkciou zabezpečenia.

Z dôvodu širokých skúseností s potrebami mnohých priemyselných odvetví a vďaka nepretržite dostupným odborníkom je MDR opak univerzálnej služby.

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

"Profesionáli zo spoločnosti ESET majú vysokú úroveň odborných znalostí."

Správca siete a zabezpečenia, sektor zdravotníctva a biotechnológií (prostredníctvom platformy Gartner Peer Insights)

Zaujímate sa o služby ESET alebo máte otázku?

Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme ponuku prispôsobenú potrebám vašej firmy a poskytneme odpovede na vaše otázky.

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008