Proaktívna ochrana a minimalizácia rizík vďaka preventívnemu prístupu

Spoznajte našu oceňovanú cloudovú platformu kybernetickej bezpečnosti s podporou XDR, ktorá ponúka inovatívnu prevenciu, detekciu a proaktívne vyhľadávanie hrozieb na báze umelej inteligencie. Majte prehľad o vyvíjajúcich sa hrozbách vďaka širokej škále služieb vrátane riadenej detekcie a reakcie (MDR).

ESET Inspect

Modul umožňujúci XDR

Preskúmajte údaje, udalosti a výstrahy vygenerované nástrojom ESET Inspect umožňujúcim rozšírenú detekciu a reakciu (XDR).

Vyhľadávanie hrozieb

V prípade odhalenia škodlivého spustiteľného súboru, procesu alebo zariadenia môžu správcovia tento problém vyriešiť pomocou kontextových akcií.

Reakcia na incidenty

Zobrazte a zablokujte moduly na základe viac ako 30 rôznych indikátorov narušenia bezpečnosti, medzi ktoré patrí hash, úpravy registra, zmeny súborov a sieťové pripojenia.

Vyhľadávanie indikátorov IOC

Pozrite si analýzu príčin vzniku a celú procesnú štruktúru akéhokoľvek potenciálne škodlivého reťazca udalostí, aby ste mohli prijímať správne rozhodnutia.

Forenzná analýza

„Škodlivosť“ aktivity závisí od kontextu. Správnym vytváraním skupín zariadení môžu správcovia určiť, aké konkrétne aktivity môžu používatelia vykonávať na jednotlivých počítačoch. ESET poskytuje tento dodatočný kontext vďaka integrácii rámca MITRE ATT&CK.

Obšírny kontext

ESET Inspect obsahuje jadro umožňujúce detekciu indikátorov útoku na základe pravidiel. Pravidlá, ktoré sú navrhnuté tak, aby identifikovali podozrivé škodlivé správanie, vyvolávajú detekcie podľa definovaných závažností.

Pravidlá detekcie

Bezpečnostné operácie

Lepšia spolupráca, nižšie riziko

Aktívne sleduje a opravuje zraniteľnosti v operačných systémoch a aplikáciách na všetkých koncových zariadeniach.

Vulnerability & Patch management

Chráni koncové zariadenia pred škodlivými systémovými útokmi kontrolou súborov, e‑mailov a internetovej komunikácie a uplatňovaním primeranej nápravy.

Detekcia útokov na koncové zariadenia

ESET PROTECT je robustná platforma, ktorá umožňuje používateľom automatizovať rôzne činnosti vrátane riešenia zložitých incidentov.

Automatická reakcia

Proaktívna cloudová ochrana pred doposiaľ neznámymi a zero‑day hrozbami.

Detekcie služby ESET LiveGuard

Pokročilá vrstva ochrany pre cloudovú e‑mailovú službu, nástroje na spoluprácu a úložisko (aplikácie služby Microsoft 365 a Google Workspace).

Ochrana cloudových aplikácií

Účinné šifrovanie zaistí ochranu firemných údajov a pomáha zabezpečiť súlad so zákonmi a s nariadeniami.

Šifrovanie

Bezproblémové viacúrovňové overovanie zaistí bezpečný prístup k firemným údajom v súlade so zákonmi a s nariadeniami.

Dvojfaktorová autentifikácia

Správa zabezpečenia

Ochrana siete aj údajov

Umožňuje správcom zablokovať alebo obmedziť prístup na čítanie alebo zápis k určeným zariadeniam, ako sú napríklad USB kľúče, príslušenstvo Bluetooth alebo externé pevné disky.

Správa zariadení

Riešenie pripravené na okamžité použitie, ktoré je integrované s našou platformou a pokrýva zariadenia Android a Apple.

Správa mobilných zariadení

Regulujte prístup na weby s nevhodným či škodlivým obsahom alebo na stránky, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať produktivitu.

>

Webová kontrola

Kontrolujte všetku prichádzajúcu a odchádzajúcu sieťovú komunikáciu v systéme tak, že povolíte alebo zablokujete konkrétne sieťové pripojenia na základe nastavených pravidiel filtrovania.

Správa firewallu

Získajte z pripojených zariadení podrobné informácie o hardvérovom a softvérovom vybavení, napríklad podrobnosti o pamäti RAM, úložisku, procesore atď.

Hardvérové a softvérové vybavenie

Odhaľujte a kontrolujte neznáme alebo spravované zariadenia vo svojej sieti, a tým zmiernite potenciálne bezpečnostné hrozby pre vašu organizáciu vyplývajúce z neoprávnených pripojení.

Správa neautorizovaných zariadení

IT operácie

Lepšie pracovné postupy a nižšie náklady

 • Kontrola UEFI Kontroluje a vynucuje zabezpečenie prostredia pred spustením systému s cieľom odhaliť a nahlásiť škodlivé komponenty vo firmvéri.
 • LiveGrid® Náš cloudový reputačný systém, ktorý využíva údaje od používateľov produktov ESET z celého sveta a umožňuje nám okamžite reagovať na najnovšie hrozby.
 • Pokročilé strojové učenie Dlhodobo sme priekopníkmi v oblasti využívania strojového učenia na detekciu a blokovanie hrozieb, vďaka čomu sa môžeme pochváliť najlepšou mierou detekcie a najnižším možným počtom falošných poplachov.
 • Sandbox služby LiveGuard Spúšťa podozrivé vzorky v izolovanom cloudovom testovacom prostredí s cieľom vyhodnotiť ich správanie, pričom využíva informačné kanály o hrozbách, statickú a dynamickú analýzu a údaje o reputácii súborov.
 • Detekcie na úrovni DNA Na základe hĺbkovej analýzy vytvárame detekcie ESET na úrovni DNA, ktoré používame na vyhodnocovanie potenciálne podozrivého kódu.
 • Ochrana pred sieťovými útokmi Analyzuje obsah sieťovej komunikácie a chráni pred sieťovými útokmi. Každá komunikácia, ktorá je vyhodnotená ako škodlivá, je zablokovaná.
 • Kontrola skriptov a AMSI Ochrana proti skriptovým útokom vrátane JavaScriptu vo webových prehliadačoch a skriptov v prostredí Powershell.
 • Zabezpečený prehliadač Poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany citlivých údajov pri prehliadaní internetu (napríklad finančných údajov počas online transakcií).

ESET LiveSense

Viacvrstvové technológie

 • Monitoruje a vyhodnocuje všetky spúšťané aplikácie na základe ich správania a reputácie s cieľom odhaliť a zablokovať procesy, ktoré svojou aktivitou pripomínajú ransomvér. Ransomware Shield
 • Monitoruje často zneužívané aplikácie (webové prehliadače, softvér na zobrazovanie dokumentov, e‑mailové klienty, Flash, Java a pod.), pričom sa zameriava na techniky zneužívania. Exploit Blocker
 • V kombinácii s technológiou Exploit Blocker zvyšuje ochranu pred malvérom, ktorý sa maskovaním a/alebo šifrovaním snaží vyhnúť detekcii. Pokročilá kontrola pamäte
 • Odhalí malvér, ktorý infikoval iný softvér a je aktívne spustený. Monitoruje všetky procesy v systéme na nízkej úrovni a sleduje ich správanie. Hĺbková kontrola správania
 • Odhaľuje a blokuje automatizované útoky, pri ktorých sa útočníci pokúšajú získať prístup do siete pomocou techník založených na hádaní hesiel. Ochrana pred útokmi hrubou silou
 • Prostredníctvom analýzy sieťových komunikačných protokolov odhaľuje malvér. Odstraňuje malvér, ktorý sa snaží vyhnúť detekcii a pripojiť zariadenia k botnetovým sieťam. Ochrana pred botnetmi
 • Pri kontrole súboru alebo URL adresy naše produkty ešte pred samotným vykonaním kontroly overia, či sa v lokálnej vyrovnávacej pamäti nachádzajú známe škodlivé alebo povolené neškodné objekty. Reputácia a vyrovnávacia pamäť
 • ESET Threat Intelligence Služba Threat Intelligence od uznávaných expertov spoločnosti ESET prináša podrobné informačné kanály a správy o APT. Získajte jedinečný pohľad na prostredie kybernetických hrozieb a zlepšite svoju celkovú ochranu.
 • ESET Managed Detection and Response MDR spoločnosti ESET kombinuje technológiu ESET a odborné znalosti z oblasti digitálnej bezpečnosti s cieľom efektívne a proaktívne odhaliť a reagovať na akúkoľvek hrozbu.
 • ESET Premium Support poskytuje bezproblémové nasadenie firemných produktov ESET, zabezpečuje ich bezchybnú prevádzku a rýchle riešenie incidentov. ESET Premium Support
 • Služba ESET Deployment and Upgrade zabezpečuje správnu inštaláciu a nastavenie produktov ESET, ako aj bezproblémový prechod medzi ich hlavnými verziami. ESET Deployment and Upgrade
 • Služba ESET HealthCheck identifikuje oblasti s priestorom na zlepšenie a ponúka praktické odporúčania týkajúce sa politík, nastavení a konfigurácií firemných produktov ESET. ESET HealthCheck

Úplná správa a dokonalý prehľad. Všetko z jediného intuitívneho rozhrania

Ochrana celej firemnej IT infraštruktúry

Koncové zariadenia

Servery

Mobilné telefóny

Cloudové aplikácie

E‑mail

Integrácie

Úrovne platformy ESET PROTECT

 • Konzola
 • Moderná ochrana koncových zariadení
 • Ochrana serverov
 • Ochrana pred mobilnými hrozbami
 • Šifrovanie celého disku
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami
 • Ochrana cloudových aplikácií
 • Ochrana e‑mailových serverov
 • Vulnerability & Patch Management
 • Rozšírená detekcia a reakcia (XDR)
 • Dvojfaktorová autentifikácia
 • Služba riadenej detekcie a reakcie (MDR)
 • Služba Premium Support Essential
 • Konzola
 • Moderná ochrana koncových zariadení
 • Ochrana serverov
 • Ochrana pred mobilnými hrozbami
 • Šifrovanie celého disku
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami
 • Ochrana cloudových aplikácií
 • Ochrana e‑mailových serverov
 • Vulnerability & Patch Management
 • Rozšírená detekcia a reakcia (XDR)
 • Dvojfaktorová autentifikácia
 • Služba riadenej detekcie a reakcie (MDR)
 • Služba Premium Support Essential
 • Konzola
 • Moderná ochrana koncových zariadení
 • Ochrana serverov
 • Ochrana pred mobilnými hrozbami
 • Šifrovanie celého disku
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami
 • Ochrana cloudových aplikácií
 • Ochrana e‑mailových serverov
 • Vulnerability & Patch Management
 • Rozšírená detekcia a reakcia (XDR)
 • Dvojfaktorová autentifikácia
 • Služba riadenej detekcie a reakcie (MDR)
 • Služba Premium Support Essential
 • Konzola
 • Moderná ochrana koncových zariadení
 • Ochrana serverov
 • Ochrana pred mobilnými hrozbami
 • Šifrovanie celého disku
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami
 • Ochrana cloudových aplikácií
 • Ochrana e‑mailových serverov
 • Vulnerability & Patch Management
 • Rozšírená detekcia a reakcia (XDR)
 • Dvojfaktorová autentifikácia
 • Služba MDR Ultimate
 • Služba Premium Support Advanced
 • Konzola
 • Moderná ochrana koncových zariadení
 • Ochrana serverov
 • Ochrana pred mobilnými hrozbami
 • Šifrovanie celého disku
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami
 • Ochrana cloudových aplikácií
 • Ochrana e‑mailových serverov
 • Vulnerability & Patch Management
 • Rozšírená detekcia a reakcia (XDR)
 • Dvojfaktorová autentifikácia
 • Služba MDR Ultimate
 • Služba Premium Support Advanced

Výnimočne vyvážený ekosystém digitálneho zabezpečenia

 

DOKONALÁ TECHNOLÓGIA

Strojové učenie

Už 30 rokov sme priekopníkmi strojového učenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Odborné znalosti

Vďaka 13 centrám výskumu a vývoja na celom svete sa naši najlepší odborníci na IT bezpečnosť môžu s vami deliť o jedinečné know‑how, aby ste mali neustále k dispozícii čo najkvalitnejšie informácie.

ESET LiveGrid

Náš cloudový reputačný systém, ktorý využíva údaje od používateľov produktov ESET z celého sveta a umožňuje nám okamžite reagovať na najnovšie hrozby.

ŠPIČKOVÁ OCHRANA

Špičková detekcia

Viacvrstvová technológia spoločnosti ESET je zameraná na prevenciu prostredníctvom prvotriednej detekcie.

Najnižší výskyt falošných poplachov

Riešenia ESET pravidelne získavajú v testoch najvyššie hodnotenia za presnosť diagnostiky hrozieb.

Najnižšia záťaž na systém

Bezpečnostné produkty ESET sú známe svojimi nízkymi nárokmi na IT infraštruktúru.

SPOĽAHLIVOSŤ A JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Osvedčená architektúra systému

Bezpečnostné produkty ESET prechádzajú prísnym testovaním a sú založené na viac ako 30‑ročných skúsenostiach.

Okamžité zabezpečenie

Jediná konzola poskytujúca celkový prehľad a intuitívny dizajn nezaťaží vašich IT správcov.

MOŽNOSŤ
VOĽBY

Cloudové nasadenie

Riešenia ESET sú plne založené na cloude, čím odpadá potreba nákupu a údržby hardvéru.

Lokálne nasadenie

Prípadne sa môžete rozhodnúť nasadiť bezpečnostné riešenia ESET lokálne.

Pravidelné ocenenia a uznanie od popredných analytikov v IT odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Preskúmajte všetky funkcie a možnosti pre váš segment:

Firmy

Komplexná ochrana firemných koncových zariadení, dát a siete.

 

Veľké firmy

Špičkové kybernetické zabezpečenie pre segment veľkých firiem.

 

Partneri

Preskúmajte náš MSP Program, partnerský program a ďalšie možnosti partnerstva.

 

Dôverujú nám najväčšie svetové organizácie

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008

Časté otázky

Čo je platforma ESET PROTECT?

Platforma ESET PROTECT je moderný a vyvážený ekosystém digitálneho zabezpečenia, ktorý je založený na vyspelej viacvrstvovej technológii ESET LiveSense vychádzajúcej z našich 30‑ročných odborných znalostí, na strojovom učení zameranom na kybernetickú bezpečnosť a na našom globálnom cloudovom reputačnom nástroji ESET LiveGrid.

Platforma ESET PROTECT integruje vyvážené možnosti prevencie, detekcie a reakcie na narušenia bezpečnosti, doplnené o profesionálne a spravované služby ESET, ako aj informácie o hrozbách. Platforma je jednoduchá, modulárna, prispôsobiteľná a neustále ju inovujeme – vždy s ohľadom na zákazníkov spoločnosti ESET.

Aké moduly ponúka platforma ESET PROTECT?

Moduly platformy ESET PROTECT:

 • Moderná ochrana koncových zariadení
 • Rozšírená detekcia a reakcia (XDR)
 • Ochrana serverov
 • Ochrana pred mobilnými hrozbami
 • Šifrovanie
 • Dvojfaktorová autentifikácia
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami
 • Ochrana e‑mailových serverov
 • Ochrana cloudových aplikácií
 • Vulnerability & Patch Management
 • Služba Threat Intelligence
 • Služby
 • Konzola

Platforma ESET PROTECT chráni celú firemnú IT infraštruktúru – koncové zariadenia, servery, mobilné telefóny, cloudové aplikácie, e‑mailovú službu a prostredie SharePointu – na všetkých operačných systémoch. Ponúka charakteristickú výnimočne vyváženú ochranu, robustnú a jednoducho použiteľnú architektúru, ako aj možnosť vybrať si cloudové alebo lokálne nasadenie podľa vlastných preferencií.

Pred akými hrozbami chráni platforma ESET PROTECT moju firmu?

Druhy hrozieb, pred ktorými bude vaša firma chránená, závisia od úrovne riešenia ESET PROTECT, ktorú si vyberiete. Všetky úrovne ochrany od spoločnosti ESET však využívajú viacvrstvové technológie, ktoré ponúkajú oveľa viac ako len základný antivírus alebo antimalvér.

Dokonca aj nižšie úrovne riešenia ESET PROTECT poskytujú špičkovú viacvrstvovú ochranu a informácie o hrozbách, čím vás chránia pred ransomvérom a botnetmi, blokujú cielené útoky, zabraňujú únikom údajov a detegujú zero‑day hrozby, bezsúborové útoky, pokročilé pretrvávajúce hrozby a oveľa viac. Zabezpečujú teda prevenciu pred narušením bezpečnosti, detekciu aj reakciu.

Čím vyššie sú vaše nároky, tým vyššie úrovne riešenia ESET PROTECT vám pomôžu zlepšiť vašu ochranu, pričom uplatňujú prístup nulovej dôvery, napríklad prostredníctvom Advanced Threat Defense alebo XDR.

Na tomto odkaze nájdete rôzne technológie tvoriace jadro produktov ESET a približné informácie o tom, kedy a ako dokážu zachytiť a/alebo zablokovať hrozbu počas jej životného cyklu v systéme.

Aké úrovne ponúka platforma ESET PROTECT?

Úrovne platformy ESET PROTECT:

 • ESET PROTECT Entry
 • ESET PROTECT Advanced
 • ESET PROTECT Complete
 • ESET PROTECT Elite
 • ESET PROTECT MDR
 • ESET PROTECT MDR Ultimate
 • ESET PROTECT Enterprise
 • ESET PROTECT Mail Plus

Pozrite si podrobnosti o riešeniach ESET PROTECT pre malé a stredne veľké firmy.

Pozrite si podrobnosti o riešeniach ESET PROTECT pre veľké firmy.

Poskytuje platforma ESET PROTECT možnosť rozšírenej detekcie a reakcie?

Platforma ESET PROTECT je ekosystém, ktorý ponúka rozšírenú detekciu a reakciu (XDR) v cloudovom prostredí, prevenciu pred narušením bezpečnosti, lepší prehľad a možnosti nápravy. Platforma ESET PROTECT poskytuje vynikajúci prehľad o sieti a možnosti XDR vďaka sofistikovaným nástrojom, ako je napríklad ESET Inspect.

ESET Inspect a ESET Inspect Cloud sú súčasťou úrovní ESET PROTECT Enterprise, ESET PROTECT Elite, ESET PROTECT MDR a ESET PROTECT MDR Ultimate.

Čo používatelia oceňujú na riešeniach spoločnosti ESET?

Overení zákazníci na produktoch ESET oceňujú:

 • minimálnu záťaž na systém,
 • dokonalú presnosť zachytávania malvéru,
 • jednoduché nasadenie a správu.

„Má elegantné rozhranie a vždy funguje podľa očakávaní. Vzdialená správa a všetky politiky sú jednoduché a dôkladne zdokumentované pre prípad dodatočného spresnenia.“ Allen L., zakladateľ firmy

Prečítajte si celú recenziu a ďalšie informácie na profile spoločnosti ESET na stránke G2.

Musím za platformu ESET PROTECT platiť zvlášť?

Nie, za používanie platformy ESET PROTECT sa neplatí žiadny poplatok navyše. Je automaticky zahrnutá vo všetkých úrovniach riešenia.

Môžem riešenia s platformou ESET PROTECT pred kúpou vyskúšať?

Určite áno. Ak chcete vidieť, ako platforma ESET PROTECT funguje v praxi, odporúčame vám pozrieť si naše demovideo na YouTube o tom, ako nastaviť a nasadiť bezpečnostný modul ESET.

Ak chcete radšej vyskúšať plnohodnotnú verziu, požiadajte o skúšobné predplatné, ktoré vám poskytneme zdarma. Naše bezpečnostné riešenia si môžete jednoducho nainštalovať, nasadiť a následne bezplatne testovať počas 30 dní bez akýchkoľvek záväzkov.

V prípade prejaveného záujmu o bezplatnú skúšobnú verziu vás kontaktuje pracovník nášho špecializovaného lokálneho tímu a prediskutuje s vami akékoľvek ďalšie otázky alebo špecifické obchodné požiadavky.

Aký je rozdiel medzi platformou ESET PROTECT a konzolou ESET PROTECT?

Platforma ESET PROTECT je celý ekosystém kybernetickej bezpečnosti od spoločnosti ESET, zatiaľ čo konzola ESET PROTECT je jednotné rozhranie poskytujúce úplný prehľad o sieti v reálnom čase.

Cloudové alebo lokálne nasadenie platformy ESET PROTECT?

V prípade platformy ESET PROTECT si môžete vybrať, či ju nasadíte v cloude alebo lokálne. Najviac výhod prináša cloudové nasadenie.

S cloudovým nasadením máte kedykoľvek a odkiaľkoľvek prístup ku všetkým firemným údajom o kybernetickej bezpečnosti, a to na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu. Dokáže sa pripojiť a vytvárať reporty bez toho, aby bolo potrebné riešiť problémy so sieťou, napr. VPN. V porovnaní s lokálnym nasadením poskytuje cloudové nasadenie aktuálne a zabezpečené informácie. O prostredie sa stará spoločnosť ESET, vďaka čomu sa môže vaše IT oddelenie sústrediť na svoje hlavné úlohy. Pri cloudovom nasadení jednotlivých úrovní riešenia ESET PROTECT môžete využiť plný potenciál platformy ESET PROTECT.