Prečo si vybrať bezpečnostné produkty ESET pre firmy

Vyvážená ochrana
založená na skúsenostiach

Platforma ESET PROTECT, v ktorej sa odrážajú naše rozsiahle
odborné znalosti v najrôznejších odvetviach a cieľových oblastiach,
sa dokáže prispôsobiť potrebám vašej organizácie.

Preskúmajte, vďaka čomu je ESET PROTECT taký účinný
prevencii hrozieb, ich detekciireakcii na ne.

Dôvera a kontinuita

  • Naše podnikanie sa už viac ako 30 rokov zakladá na dôvere našich používateľov
  • Inováciám sa venujeme nepretržite už od roku 1987
  • Špičkové odborné znalosti a 13 centier výskumu a vývoja po celom svete

Špičkové technológie

  • Viacvrstvová technológia ESET LiveSense® s podporou pokročilého strojového učenia
  • Technologickí priekopníci: ako prví sme začali využívať strojové učenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • ESET LiveGrid® – globálna informačná sieť o hrozbách

Poskytovateľ informácií o hrozbách

  • Výskumníci spoločnosti ESET v oblasti kybernetických hrozieb aktívne prispievajú do globálnej databázy znalostí MITRE ATT&CK
  • Naši odborníci publikujú desiatky výskumných prác o hrozbách a prednášajú na významných konferenciách
  • O všetky naše zistenia z výskumu hrozieb sa delíme prostredníctvom produktov, ako je ESET Threat Intelligence

Ako ESET chráni váš svet

Prístup ku všetkým riešeniam a funkciám z jednej platformy

Staňte sa zákazníkom
spoločnosti ESET
a získajte tieto výhody

Najlepšia detekcia

S najnižším rizikom kybernetického útoku

Jedinečný pohľad na údaje

Prostredníctvom silnej globálnej telemetrickej siete spoločnosti ESET

Najnižšia miera falošných poplachov

Minimalizácia možnosti prerušenia kontinuity podnikania

Jednoduchá správa

S vynikajúcou technickou podporou

Najnižšia záťaž na systém

Vaše technológie budú fungovať na 100 %

"Výborný bezpečnostný produkt
s vynikajúcou technickou podporou. "

IT správca, stavebný priemysel (prostredníctvom platformy Gartner Peer Insights)

400‑tis.+

firemných zákazníkov
200 krajinách

4.6

Uznanie od popredných analytikov
v oblasti kybernetickej bezpečnosti aj používateľov

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

ESET pomáha firmám
zabezpečiť súlad s nariadeniami

Riešenia ESET poskytujú vašej organizácii mnohé z kontrolných mechanizmov digitálnej bezpečnosti, ktoré sú kľúčovou podmienkou poistného krytia, vrátane viacúrovňového overovania, správy zraniteľností a záplat, vyhľadávania hrozieb a služieb riadenej detekcie a reakcie poskytovaných poprednými odborníkmi spoločnosti ESET.