Ochráňte svoju firmu pred kybernetickými hrozbami

Buďte o krok vpred pred známymi aj novými kybernetickými hrozbami vďaka nášmu zabezpečeniu, ktoré je založené na umelej inteligencii a zamerané na prevenciu.

Vylepšené o špičkový výskum vďaka ESET Threat Intelligence

Threat Intelligence

THREAT INTELLIGENCE

Získajte detailné a aktuálne globálne poznatky o konkrétnych hrozbách a zdrojoch útokov. Takéto hrozby sú zvyčajne ťažko odhaliteľné pre bezpečnostných špecialistov, ktorí majú prístup len k informáciám z vlastných firemných sietí, a preto neváhajte a využite odborné znalosti nášho IT tímu.

ESET je voľbou zákazníkov!

91 % našich zákazníkov by odporučilo spoločnosť ESET.

Nepretržité zabezpečenie vďaka ochrane založenej na výskume

Spoznajte špičkové zabezpečenie od spoločnosti ESET založené na viac ako 30 ročných skúsenostiach a jedinečných informáciách o hrozbách, ktoré prinášajú v rámci rozsiahlej siete výskumu a vývoja naši uznávaní odborníci.

Získajte kompletnú ochranu ESET už viac ako 30 rokov zdokonaľuje riešenia prvotriednej kybernetickej bezpečnosti vyrobené v Európe a pomáha svojim používateľom vyhrávať boj proti kybernetickému zločinu. Ak sa rozhodnete využívať rozšírenú detekciu a reakciu (XDR), riešenie ESET poskytuje množstvo diagnostických systémov na odhalenie a eliminovanie škodlivého kódu, ako aj spravované služby, ktoré pomôžu vašej organizácii pri vývoji a implementácii antimalvérovej stratégie prispôsobenej vášmu prostrediu.

Rozlúčte sa s ransomvérom Ransomware Shield je detekčná technika monitorujúca správanie aplikácií a procesov, ktoré sa pokúšajú robiť zmeny v súboroch tak, ako je to typické pri malvéri typu ransomvér či filecoder. Firemné riešenia ESET poskytujú viaceré vrstvy ochrany, ktoré nielen bránia vniknutiu ransomvéru, ale ho aj detegujú, ak sa už nachádza v sieti organizácie.

Využite výhody koncepcie nulovej dôvery Bezpečnostné riešenia ESET sa v prístupe k neznámemu kódu držia pravidla „nikdy nedôveruj, vždy overuj“ a umožňujú to isté aj vašej organizácii tým, že poskytujú: prehľad o všetkých zdrojoch a prístupových bodoch, vďaka čomu viete identifikovať zariadenia a zdroje, ktoré by mali byť monitorované a chránené; podrobné politiky na udržanie čo najefektívnejšej infraštruktúry digitálnej bezpečnosti; automatizáciu procesov na zabezpečenie správneho uplatňovania politík a umožnenie rýchleho prispôsobenia.

Okamžitý prehľad v reálnom čase Aktuálne informácie a prispôsobené upozornenia umožnia pracovníkom IT oddelenia promptne reagovať na všetky prípadné riziká.

Informačné kanály o hrozbách, reporty o APT

INFORMÁCIE O HROZBÁCH

Informačné kanály a reporty vytvárané odborníkmi zo svetoznámeho výskumného laboratória spoločnosti ESET poskytujú podrobné a praktické informácie o hrozbách, ktoré využijete pri ochrane vašej organizácie pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami (APT), botnetmi a inými typmi útokov. Pozrite sa, ako môžete posilniť svoje zabezpečenie.

MDR, Detekcia a reakcia

DETEKCIA A REAKCIA

Komplexné riešenie spoločnosti ESET na detekciu a reakciu poskytuje maximálnu ochranu, efektívne riadenie kybernetických rizík a podrobný prehľad o vašom IT prostredí. ESET MDR vám umožňuje využívať proaktívne vyhľadávanie hrozieb a možnosti rozšírenej detekcie a reakcie prostredníctvom ESET Inspect.

Pokročilá ochrana pred hrozbami, ochrana cloudových aplikácií, overovanie, šifrovanie, vulnerability and patch management

ROZŠÍRENÁ OCHRANA

Rozšírená ochrana kombinuje dodatočné vrstvy zabezpečenia zahŕňajúce cloudovú ochranu pred cielenými útokmi a novými druhmi hrozieb, najmä ransomvérom, špecializovanú ochranu pre cloudové kancelárske balíky, ako aj riešenia viacúrovňového overovania a šifrovania na posilnenie ochrany prístupu do firemných systémov. Aktívne sleduje a opravuje zraniteľnosti v operačných systémoch a aplikáciách.