Inovatívna digitálna bezpečnosť novej generácie pre firmy

Narušeniam bezpečnosti nielen zabraňujeme, ale im aj predchádzame

Viacvrstvová ochrana s prevenciou na prvom mieste

Špičková umelá inteligencia v kombinácii s ľudskými odbornými znalosťami

Informácie o hrozbách od uznávaných odborníkov

Podpora v lokálnom jazyku

Získajte tú správnu úroveň ochrany prispôsobenú vaším potrebám

Chráňte svoju organizáciu pred ransomvérom, phishingom, zero-day hrozbami a cielenými útokmi prostredníctvom našej cloudovej platformy ESET PROTECT. Využívajte automatizovanú komplexnú ochranu – od koncových zariadení až po ďalšie potenciálne vektory hrozieb vrátane mobilných telefónov, e-mailov, webových a cloudových aplikácií.

Úrovne ochrany

Moderná viacvrstvová ochrana koncových zariadení s výkonným strojovým učením a jednoduchou správou.

Najlepšia ochrana koncových zariadení pred ransomvérom a zero‑day hrozbami vo svojej triede s účinným zabezpečením údajov.

Kompletná viacvrstvová ochrana koncových zariadení, cloudových aplikácií a e‑mailov, ktoré sú najčastejším vektorom útokov.

Univerzálna prevencia, detekcia a reakcia kombinujúca možnosť XDR, zaisťujúcu prehľad na firemnej úrovni, s kompletnou viacvrstvovou ochranou.

Konzola Jednotná platforma na správu zabezpečenia poskytujúca vynikajúci prehľad a kontrolu siete. Na výber je cloudové a lokálne nasadenie.

Moderná ochrana koncových zariadení s antivírusom novej generácie Pokročilá viacvrstvová ochrana počítačov a smartfónov poháňaná unikátnou technológiou ESET LiveSense.

Ochrana serverov Ochrana firemných dát prechádzajúcich cez všeobecné typy serverov v reálnom čase.

Šifrovanie celého disku Efektívne riešenie na šifrovanie systémových diskov, diskových oddielov alebo celých zariadení, ktoré pomáha zaistiť súlad s právnymi predpismi.

Pokročilá ochrana pred hrozbami Proaktívna cloudová ochrana pred doposiaľ neznámymi a zero‑day hrozbami, ktorá využíva strojové učenie a analýzu v cloudovom sandboxe.

Ochrana cloudových
aplikácií
 Pokročilá ochrana a proaktívne zabezpečenie pred hrozbami pre aplikácie služby Microsoft 365 a Google Workspace.

Ochrana e‑mailovej komunikácie Dodatočná vrstva zabezpečenia, ktorá nad rámec štandardnej ochrany koncových zariadení a súborových serverov chráni e-mailové servery Exchange a IBM pred hrozbami prenikajúcimi do siete.

Obsahuje pokročilú antiphishingovú, antimalvérovú a antispamovú technológiu v kombinácii s proaktívnou cloudovou ochranou pred hrozbami. Poskytuje účinnú správu karantény a zahŕňa systém definovania/filtrovania pravidiel.

Zabraňuje ransomvéru a iným útokom prenášaným e-mailom bez ovplyvňovania rýchlosti e-mailovej komunikácie.

Vulnerability & Patch Management Aktívne sleduje a opravuje zraniteľnosti v operačných systémoch a aplikáciách na všetkých koncových zariadeniach. Dostupné iba pre cloudovú správu.

Rozšírená detekcia a reakcia (XDR) Dodatočná funkcia platformy určená na proaktívnu detekciu hrozieb, efektívnu identifikáciu neobvyklého správania v sieti a včasnú nápravu s cieľom predchádzať únikom dát a narušeniu firemnej prevádzky.

ESET Inspect, cloudový nástroj umožňujúci XDR, poskytuje manažérom riadenia rizík a pracovníkom zodpovedným za riešenie incidentov vynikajúci prehľad o hrozbách a systéme, umožňuje im vykonávať rýchlu a hĺbkovú analýzu príčin vzniku a okamžite reagovať na incidenty.

Unlock a higher protection tier with the added advantage of EDR included. Click on the plus sign and reach out to our dedicated sales team to explore a tailored offering that meets your unique requirements. No commitment.

Starting at 25 devices.

Unlock a higher protection tier with the added advantage of EDR included. Click on the plus sign and reach out to our dedicated sales team to explore a tailored offering that meets your unique requirements. No commitment.

Starting at 25 devices.

Dvojfaktorová
autentifikácia
 Riešenie na viacúrovňové overovanie (MFA) prostredníctvom mobilného zariadenia, ktoré jedným kliknutím ochráni organizácie pred slabými heslami a neoprávneným prístupom.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na znamienko plus a kontaktujte obchodné oddelenie. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na znamienko plus a kontaktujte obchodné oddelenie. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na znamienko plus a kontaktujte obchodné oddelenie. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Bezpečnostné služby vrátane MDR Okrem štandardnej technickej podpory vám Bezpečnostné služby ESET umožňujú posilniť činnosť prevádzky vďaka odborným znalostiam pracovníkov spoločnosti ESET poskytovaným v lokálnom jazyku.

Bezpečnostné služby sú prispôsobené potrebám vašej organizácie a tak vám poskytujú rýchlejšiu detekciu, zamedzenie šírenia a nápravu bezpečnostných incidentov, vyhľadávanie hrozieb a nepretržitú podporu.

Tieto služby spolu s existujúcimi riešeniami ESET pokrývajú všetko od základného preskúmania a odstránenia malvéru až po automatizovanú a manuálnu analýzu súborov, ako aj vyšetrenie incidentov a reakciu na ne či digitálnu forenznú analýzu.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na znamienko plus a kontaktujte obchodné oddelenie. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na znamienko plus a kontaktujte obchodné oddelenie. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na znamienko plus a kontaktujte obchodné oddelenie. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na znamienko plus a kontaktujte obchodné oddelenie. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Dodatočné riešenia

ESET Cloud Office Security

Pokročilá ochrana cloudovej e-mailovej služby, nástrojov na spoluprácu a úložiska s proaktívnym zabezpečením pred hrozbami.

 • Antimalvér
 • Antispam
 • Anti‑Phishing
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami
 • Cloudová konzola
 • Ochrana pre Exchange Online, OneDrive, Teams, SharePoint Online, Gmail, Disk Google

ESET Secure Authentication

Efektívne viacúrovňové overovanie pre bezpečnejší prístup do sietí a k dátam.


 • Predchádzanie narušeniu ochrany údajov
 • Zabezpečenie súladu s nariadeniami
 • Centrálne spravovanie z prehliadača
 • Použitie telefónu alebo HW tokenu

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server

Pokročilá ochrana pre servery SharePoint.

 • Ochrana pred ransomvérom
 • Prevencia narušenia ochrany údajov
 • Detekcia zero-day hrozieb
 • Prevencia pred bezsúborovými útokmi

ESET Endpoint Encryption

Jednoduché a účinné šifrovanie pre malé aj veľké firmy.