ESET Premium Support

Pomoc vždy, keď ju potrebujete

Získajte okamžitú produktovú podporu od odborníkov spoločnosti ESET kedykoľvek počas dňa alebo v noci vrátane víkendov a štátnych sviatkov.

Podpora od samého začiatku

Poskytneme vám odbornú pomoc pri nastavovaní bezpečnostných produktov ESET už počas inštalácie. Využívaním služby ESET Premium Support sa výrazne znižuje počet neskorších potenciálnych problémov.

Neustála dostupnosť

Pri riešení potrieb a problémov súvisiacich s nastavením a nasadením IT bezpečnostného riešenia máte neustále k dispozícii tú najlepšiu profesionálnu podporu, ktorú vám poskytnú tímy renomovaných výskumníkov spoločnosti ESET pôsobiace po celom svete.

Kontinuita podnikania

Produkty ESET sú navrhnuté tak, aby boli intuitívne, a dodávame ich spolu s komplexnou dokumentáciou. Ak však máte k dispozícii ešte aj odborníkov zo spoločnosti ESET, znižuje sa riziko prestojov alebo prerušenia dôležitých činností.

Okamžitá reakcia

So službou ESET Premium Support rýchlo vyriešite všetky žiadosti, ktorých vybavenie by inak mohlo trvať dlhšie. Garantované parametre tejto služby (SLA) zaisťujú prioritné vyriešenie aj tých problémov, ktoré si vyžadujú zapojenie vývojárskeho tímu.

Zabezpečenie bez starostí

So službou ESET Premium Support získa vaša organizácia rýchlu a garantovanú produktovú podporu vždy, keď ju potrebujete. Spolupracujeme s vašimi IT tímami, aby bola naša reakcia prispôsobená vášmu prostrediu. V prípade akéhokoľvek incidentu sme pripravení vám pomôcť.

Vylepšenie vašej ochrany

Využite našu službu ESET HealthCheck (súčasť služby ESET Premium Support Advanced) na posúdenie a vylepšenie bezpečnostných produktov ESET, ktoré boli vo vašom prostredí nasadené v minulosti.

Služba prémiovej podpory

Pokiaľ ide o nasadenie komplexnej IT ochrany, spoľahnite sa na spoločnosť ESET, ktorá vám poskytne potrebné odborné znalosti. Služba ESET Premium Support je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo vám zaručuje nepretržitý prístup k najlepšej profesionálnej podpore, ktorá rieši vaše potreby a problémy súvisiace s nastavením a nasadením IT zabezpečenia. Garantujeme okamžitú a prispôsobenú podporu, čím sa zníži riziko prerušenia plynulého chodu vašej firemnej prevádzky.

Zistite, ako vám služby prémiovej podpory pomôžu naplno využívať bezpečnostné riešenia ESET nasadené vo vašej organizácii.

Premium Support Essential

Zaručená, prioritná a okamžitá podpora pre produkty ESET vrátane rýchlej a podrobnej analýzy akýchkoľvek problémov a následného presného poradenstva pri ich riešení kedykoľvek počas dňa aj noci. Poskytovaná podpora je prispôsobená vašim individuálnym potrebám, pričom technické problémy sú okamžite riešené priamo vo vašom prostredí IT zabezpečenia, reakcia na kritické problémy je otázkou niekoľkých minút od nahlásenia a odborníkov z centrály spoločnosti ESET môžete kontaktovať prioritne.

Premium Support Advanced

Získajte k technickej podpore pre produkty ESET špeciálne výhody. Služba pokrýva všetky fázy implementácie produktu vrátane inštalácie a nastavenia, postupov aktualizácie, pravidelných kontrol konfigurácie a proaktívneho riešenia problémov s produktom. Zahŕňa všetky výhody úrovne ESET Premium Support Essential a k tomu navyše služby technického manažéra dedikovaného pre zákazníka, proaktívne informačné služby a zaručenú prioritu v rámci telefonických požiadaviek.

Porovnanie úrovní služby ESET Premium Support

ŠTANDARDNÁ TECHNICKÁ
PODPORA

ESET PREMIUM SUPPORT
ESSENTIAL

ESET PREMIUM SUPPORT
ADVANCED

Časový limit odpovede na kritické incidenty (A) V prípade problémov úrovne „A“ dostanete odpoveď do 2 hodín. Obsahom odpovede bude trvalé/dočasné riešenie, žiadosť o doplňujúce údaje alebo potvrdenie práce na probléme.

podľa dostupnosti

2 hodiny

2 hodiny

Časový limit odpovede na závažné incidenty (B) V prípade problémov úrovne „B“ dostanete odpoveď do 4 hodín. Obsahom odpovede bude trvalé/dočasné riešenie, žiadosť o doplňujúce údaje alebo potvrdenie práce na probléme.

podľa dostupnosti

4 hodiny

4 hodiny

Časový limit odpovede na bežné požiadavky (C) V prípade problémov úrovne „C“ dostanete odpoveď do jedného pracovného dňa. Obsahom odpovede bude trvalé/dočasné riešenie, žiadosť o doplňujúce údaje alebo potvrdenie práce na probléme.

podľa dostupnosti

1 pracovný deň

1 pracovný deň

Dostupnosť technickej
podpory Služba ESET Premium Support je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo vám zaručuje nepretržitý prístup k najlepšej profesionálnej podpore, ktorá rieši vaše potreby a problémy súvisiace s nastavením a nasadením IT zabezpečenia.

8:00 – 18:30, len v pracovných dňoch

nepretržite

nepretržite

Bod prijatia hovoru Spojte sa priamo s odborníkom spoločnosti ESET podľa zvolenej úrovne služby.

Certifikovaný špecialista
spoločnosti ESET

Certifikovaný špecialista
spoločnosti ESET

Certifikovaný špecialista
spoločnosti ESET

Kontaktné osoby
na strane zákazníka Môžete určiť, ktorých vašich zamestnancov má spoločnosť ESET kontaktovať v súvislosti s predplatenou službou. Môžete vybrať neobmedzený počet zamestnancov.

obmedzené

neobmedzené

neobmedzené

Priorita v rámci
telefonických požiadaviek Ako zákazníkovi s prémiovou podporou sa budeme vášmu hovoru venovať prednostne voči bežným telefonickým požiadavkám na technickú podporu.

Počet žiadostí oprávnených na spracovanie v rámci prémiovej podpory Predplatitelia služby ESET Premium Support Advanced môžu kedykoľvek posielať ľubovoľný počet žiadostí, ktoré budú spracované v rámci prémiovej podpory.

neobmedzené

Dedikovaný Technický
Account Manažér Ako zákazníkovi vám bude pridelený osobitný špecialista spoločnosti ESET, ktorý bude aktívne kontrolovať poskytovanie predplatených služieb.

Prioritizácia zo strany vývojárskych tímov

Proaktívne informačné
služby Ak spoločnosť ESET zistí problém nekompatibility produktu z dôvodu aktualizácie operačného systému alebo iných technických zmien, okamžite vás o tom informujeme prostredníctvom oznámenia.

Služba Deployment and Upgrade  Zabezpečuje efektívne fungovanie firemných produktov ESET. Inštaláciu a konfiguráciu vykonávajú skúsení a certifikovaní odborníci spoločnosti ESET.

Služba HealthCheck  Overuje, ako efektívne bol produkt ESET nastavený a či boli vhodne upravené počiatočné nastavenia s cieľom dosiahnuť lepšie fungovanie produktu.

Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti.

Súvisiace riešenia

ESET PROTECT MDR

Špičková ochrana s nepretržitou službou riadenej detekcie a reakcie kombinujúca automatizáciu poháňanú umelou inteligenciou s odbornými znalosťami popredných expertov.

 • Okamžitá reakcia na hrozby
 • Nepretržité monitorovanie, vyhľadávanie hrozieb, ich triedenie a reakcia pod vedením expertov
 • Ochrana firemných údajov a systémov pred neoprávneným prístupom
 • Prevencia pred pokusmi o phishing a doručením malvéru do e‑mailových schránok používateľov
 • Automatické sledovanie a oprava zraniteľností

ESET PROTECT MDR Ultimate

Jedinečná kombinácia poznatkov špičkového výskumu spoločnosti ESET a najmodernejších riešení v oblasti IT bezpečnosti.

 • Garantovaná a rýchla odpoveď
 • Správa zabezpečenia v rukách kvalifikovaných pracovníkov spoločnosti ESET
 • Ochrana firemných údajov a systémov pred neoprávneným prístupom
 • Prevencia pred pokusmi o phishing a doručením malvéru do e‑mailových schránok používateľov
 • Automatické sledovanie a oprava zraniteľností

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Čo zákazníci oceňujú

„Podpora a pomoc, ktoré sme mali k dispozícii, v nás zanechali skvelý dojem. ESET nielenže ponúka výborné produkty, ale dbá aj o starostlivosť a podporu. Práve vďaka tomu sme pod jeho krídla presunuli všetky systémy spoločnosti Primoris.“

Joshua Collins,
vedúci prevádzky dátového centra, Primoris Services Corporation, USA, viac ako 4 000 zariadení
Prečítajte si viac

„Oceňujem využitie technológie pokročilého strojového učenia a analýzy správania, ktorá sa učí z predchádzajúcich útokov. Ak je systém napadnutý z rovnakého zdroja, hrozba je zachytená a odstránená ešte predtým, ako by mohla preniknúť do prostredia firmy. Všetky druhy vírusov, škodlivých aktivít a rôznych online hrozieb sú identifikované a efektívne odstránené.“

Sarah C., recenzia z platformy G2

„Produkt ESET Inspect zaisťuje ochranu pred škodlivou aktivitou, hrozbou bezsúborových vírusov a umožňuje bezpečnostným tímom odhaliť pokročilé pretrvávajúce hrozby. Možné to je vďaka algoritmom strojového učenia a analýze správania, ako aj zbieraniu nízkoúrovňových systémových dát z koncových zariadení. Tento softvér dokáže vykonať analýzu príčin vzniku a forenznú analýzu, vyhľadávať hrozby a konfigurovať indikátory preukazujúce narušenie zabezpečenia.“

Herry K., recenzia z platformy G2

„Najdôležitejším a najvýznamnejším faktorom je obrovský technický náskok pred ostatnými produktmi na trhu. ESET nám prináša spoľahlivé zabezpečenie. Znamená to, že môžem kedykoľvek pracovať na ľubovoľnom projekte s vedomím, že naše počítače sú na 100 % chránené.“

Fiona Garlandová, obchodná analytička, Mercury Engineering, stavebníctvo, materiály a prírodné zdroje
Prečítajte si celý príbeh

„ESET by som určite odporučil aj iným firmám nielen vďaka celkovej výkonnosti bezpečnostných riešení, ale aj podpore, ktorá je skutočne skvelá. Myslím si, že čo sa týka spravovateľnosti riešení, nič lepšie nenájdete.“

Mark Kaiser, IT špecialista, Unigarant, financie a poisťovníctvo
Prečítajte si celý príbeh

Zdroje a súvisiace dokumenty

Prečo si vybrať ESET?

ESET je najväčším poskytovateľom kybernetickej bezpečnosti so sídlom v EÚ, ktorý už viac ako 30 rokov chráni veľké aj malé organizácie.

Zistiť viac

Výskum spoločnosti ESET v oblasti hrozieb

Uznávaný výskum a prospešné objavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac

ESET MDR pomáha spoločnosti Raicam uspieť

Zistite, aký prínos mala služba ESET MDR pre jedného zo zákazníkov spoločnosti ESET.

Prečítať príbeh spoločnosti Raicam

Prečítajte si špeciálnu správu o MDR

Poprední analytici organizácie KuppingerCole skúmali riešenia MDR spoločnosti ESET – pozrite si ich postrehy.

Zistiť viac

Ako začať

ESET Premium Support

Získajte okamžitú produktovú podporu od odborníkov spoločnosti ESET kedykoľvek počas dňa alebo v noci vrátane víkendov a štátnych sviatkov.

 • Pomôžeme vám nastaviť vaše produkty ESET tak, aby sa minimalizovali neskoršie potenciálne problémy
 • Zabezpečenie bez starostí – rýchla a zaručená reakcia
 • Vždy k dispozícii – neustála podpora vo dne v noci

Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti.

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008