Na zaistenie maximálnej úrovne kybernetickej bezpečnosti
zverte nasadenie a aktualizácie do rúk spoločnosti ESET

Služba ESET Deployment & Upgrade je navrhnutá tak, aby optimalizovala vaše bezpečnostné riešenia – posilňuje kontinuitu podnikania a zjednodušuje navigáciu v produktoch a ich používanie.

Maximalizuje a udržiava funkčnosť novo zakúpených firemných produktov ESET, preto odporúčame použiť túto samostatnú službu vždy, keď do svojej bezpečnostnej infraštruktúry pridáte nový produkt ESET.

Zaisťuje vylepšenú používateľskú skúsenosť pre všetkých firemných zákazníkov – pomáha vám dosiahnuť najvyššiu úroveň prevádzkovej efektívnosti a je prispôsobená vášmu prostrediu.

Optimalizované rozdeľovanie zdrojov

Využite svoje bezpečnostné zdroje naplno. Táto služba zabezpečuje aktualizácie produktov ESET a zároveň znižuje potrebu využitia dodatočnej pracovnej sily a zdrojov. Zlepšuje používateľskú skúsenosť zefektívnením nasadenia a údržby produktov, ako aj navigácie v nich.

Bezstarostná implementácia

Odborníci spoločnosti ESET zabezpečujú komplexnú inštaláciu a počiatočnú konfiguráciu novo zakúpených produktov ESET. Bezproblémové nastavenie a integrácia zaisťujú efektívnosť vašich bezpečnostných kontrol a eliminujú neskoršie problémy. Službu možno využiť aj na aktualizáciu a konfiguráciu už predtým nasadených produktov ESET.

Vylepšená detekcia a náprava incidentov

Aktualizácie zvyšujú úspešnosť detekcie hrozieb a nápravy incidentov a umožňujú našim spoľahlivým technológiám, ako je napríklad ESET Inspect, čo najlepšie identifikovať kritické hrozby a bezpečnostné incidenty.

Súlad s reguláciami

ESET ako autorizovaný dodávateľ riešení a služieb na správu zabezpečenia pomáha organizáciám plniť regulačné štandardy a poistné kritériá.

Rozsiahla technická podpora

Spoločnosť ESET ponúka komplexnú technickú podporu s cieľom riešiť vaše bezpečnostné incidenty, otázky a problémy. Služba ESET Premium Support je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne.