Spoľahlivý. Odolný.
Certifikovaný. Strategický líder

Spoločnosť ESET opäť dokázala, že jej riešenia kybernetickej bezpečnosti dokážu čeliť najnovším digitálnym hrozbám, vďaka čomu získala tri najvyššie ocenenia od organizácie AV‑Comparatives

Nezávislý líder v oblasti hodnotenia kybernetickej bezpečnosti

Organizácia AV‑Comparatives od roku 2003 vykonáva množstvo testov merania a hodnotenia odolnosti kybernetických riešení voči digitálnym hrozbám. Vďaka používaniu rôznych scenárov a techník útokov, ako aj zverejňovaniu metodík a správ z testovania, sa spoločnosť AV‑Comparatives stala jednou z celosvetovo najuznávanejších nezávislých testovacích organizácií. 

Tri komplexné testy, tri najvyššie ocenenia  

Naše firemné riešenia prešli troma testami, ktoré vykonali odborníci organizácie AV‑Comparatives, a to testom Advanced Threat Protection, Business Security, Endpoint Prevention & Response. V týchto testoch boli riešenia kybernetickej bezpečnosti ESET vystavené rôznym útokom. Na základe dosiahnutých výsledkov získali naše produkty najvyššie možné uznanie vo všetkých troch testoch, a síce ocenenia Certified (certifikované riešenie), Approved (odporúčané riešenie) a Strategic Leader (strategický líder). Výsledky opäť dokazujú, že naše produkty ponúkajú vysokú odolnosť voči kybernetickým hrozbám a poskytujú dokonalú rovnováhu medzi ochranou, výkonom a použiteľnosťou.

Test Advanced Threat
 Protection

ESET bol jediným dodávateľom, ktorý zablokoval 14 z 15 útokov použitých v teste Advanced Threat Protection

Zobraziť podrobnosti o testovaní
  • Test pokročilej ochrany pred hrozbami zisťuje, ako dobre testované produkty fungujú pri ochrane pred veľmi špecifickými metódami cielených útokov. Medzi ciele takýchto útokov patrí napríklad krádež, nahradenie alebo poškodenie dôverných informácií či sabotáž, ktorá môže viesť k finančným škodám a poškodeniu dobrého mena zacielených spoločností. 

Test Endpoint Prevention
 and Response

ESET získal v hodnotení EPR CyberRisk Quadrant najvyššie ocenenie ako strategický líder

Zobraziť podrobnosti o testovaní
  • Testovanie riešení prevencie a reakcie na útoky na koncové zariadenia (EPR) organizácie AV‑Comparatives predstavuje doposiaľ najkomplexnejšie testovanie produktov EDR. Desať produktov v testovaní bolo podrobených 50 samostatným scenárom cielených útokov, pri ktorých sa použili rôzne techniky. Pri teste sa zohľadňujú aj celkové náklady na vlastníctvo produktu, náklady súvisiace s narušením bezpečnosti a prevádzkové náklady/náklady vyplývajúce z prevádzkovej presnosti produktu.

Test Business Security


Spomedzi všetkých dodávateľov mali riešenia ESET najnižšiu záťaž na systém

Zobraziť podrobnosti o testovaní
  • Test zameraný na firemnú bezpečnosť pozostáva zo štyroch častí, a to z hodnotenia ochrany v reálnom svete (Real-World Protection), ochrany pred malvérom (Malware Protection), výkonu (Performance) a používateľského rozhrania (User Interface).

Čo o našich produktoch hovoria firemní zákazníci?

„Funguje najlepšie zo všetkých antivírusových riešení, ktoré som kedy používal. Hrozby v pochybných súboroch zablokuje ešte skôr, ako sa ich používateľ pokúsi otvoriť.“

Prečítať celú recenziu

„Najviac oceňujem nepretržitú ochranu, automatické aktualizácie a malú veľkosť programu v porovnaní s inými.“

Prečítať celú recenziu

„Najlepšie je s akou ľahkosťou produkty bežia na klientskych systémoch a aká jednoduchá je ich správa a konfigurácia.“

Prečítať celú recenziu
ESET PROTECT Advanced is a leader in Endpoint Protection Suites on G2

Na základe zákazníckych recenzií na platforme G2 Crowd, na ktorej firemní zákazníci spoločnosti ESET hodnotili svoje skúsenosti s používaním riešenia ESET Endpoint Security.

Zistiť viac o našich ocenených firemných riešeniach

Platforma ESET PROTECT ponúka prispôsobiteľné bezpečnostné riešenia, ktoré sa ľahko spravujú z cloudovej konzoly.

Všetko o nových online hrozbách v jednej správe

Zhrnuli sme exkluzívne, doteraz nepublikované aktualizácie o súčasných hrozbách. Správa o bezpečnostných hrozbách za 3. tretinu roku 2021 sumarizuje kľúčové štatistiky z detekčných systémov ESET a poukazuje na zaujímavé príklady výskumu spoločnosti ESET v oblasti IT bezpečnosti.

ESET® je nadnárodným poskytovateľom bezpečnostného softvéru. Chránime viac ako 110 miliónov používateľov na celom svete a sme popredným globálnym partnerom z EÚ v oblasti ochrany koncových zariadení. ESET je súkromnou spoločnosťou, ktorá nepodlieha tlaku investorov na rýchlu návratnosť investícií, čo nám umožňuje zamerať sa výhradne na vývoj bezpečnostných riešení. S trinástimi centrami výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta prináša ESET špičkové technologické inovácie už viac ako 30 rokov. Sme vôbec prvou spoločnosťou zaoberajúcou sa IT bezpečnosťou, ktorá získala 100 ocenení VB100 od nezávislej testovacej organizácie Virus Bulletin.