ESET vás chráni vďaka umelej inteligencii

Ako tento fenomén ovplyvňuje digitálnu bezpečnosť? Správa spoločnosti Gartner® poskytuje cenné poznatky

Výhody spoločnosti ESET v oblasti TDIR vďaka využívaniu umelej inteligencie

Spoločnosť Gartner sa vo svojej nedávnej správe zamerala na to, ako poskytovatelia bezpečnostných služieb využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie pri detekcii, odhaľovaní hrozieb a reakcii na ne (TDIR).

ESET bol nedávno spomenutý v najnovšej správe Emerging Tech: Top Use Cases for AI in Threat Detection, Investigation and Response (Nové technológie: najlepšie prípady využitia umelej inteligencie pri odhaľovaní hrozieb, ich vyšetrovaní a reakcii na ne). Podľa nášho názoru sa v nej dôraz kládol na preskúmanie toho, ako poskytovatelia týchto služieb plánujú využiť umelú inteligenciu na podporu a zlepšenie schopností analytikov v procese detekcie hrozieb, ich vyšetrovania a reakcie na ne. Správa spoločnosti Gartner poskytuje cenné informácie o pokroku v rámci zlepšovania služieb a produktov z oblasti TDIR prostredníctvom integrácie umelej inteligencie.
 

Umelá inteligencia je nástrojom pre bezpečnostných špecialistov, nie ich náhrada

Hoci sa umelá inteligencia rýchlo stáva neoddeliteľnou súčasťou mnohých oblastí vrátane digitálnej bezpečnosti, osvedčení odborníci ju musia neustále monitorovať a trénovať s cieľom zaistiť, aby skutočne pracovala v náš prospech. Využívanie umelej inteligencie sa totiž v poli IT bezpečnosti postupne zmenilo z možnosti na nevyhnutnosť.

Je to aj reakcia na rastúcu sofistikovanosť kybernetických zločincov, ktorí sami začali využívať silu strojového učenia a umelej inteligencie na zdokonaľovanie hrozieb. Riešenia využívajúce umelú inteligenciu môžu po vytrénovaní a pod dohľadom spoľahlivých expertov pomôcť poskytovateľom bezpečnostných služieb s priorizovaním upozornení, vyšetrovaním hroziebautomatizáciou reakcie na incidenty. Umelá inteligencia môže tiež zlepšiť výsledky detekcie a radikálne znížiť počet falošne pozitívnych/negatívnych výsledkov.
 

Aká je pozícia spoločnosti ESET v revolúcii umelej inteligencie?

ESET je na čele vývoja umelej inteligencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti už od roku 1990, kedy začal využívať algoritmy strojového učenia. Náš záväzok k inováciám vyústil do vytvorenia vlastného účinného mechanizmu strojového učenia. Produkty ESET využívajú dve formy pokročilého strojového učenia – vysokovýkonné detekčné jadro v cloudeodľahčenú verziu na koncových zariadeniach. Obe formy využívajú starostlivo vybraný rad klasifikačných algoritmov, ktoré zabezpečujú rýchle a presné analýzy hrozieb.

Najaktuálnejšia verzia nášho riešenia XDR, ESET Inspect, zahŕňa detekčné korelačné jadro poháňané umelou inteligenciou, ktoré využíva viaceré techniky automatizácie a AI na koreláciu rôznych metadát zo senzorov, nespracovaných udalostí a vyhodnotených detekcií z koncových zariadení a na ich základe vytvára jeden incident s vizualizáciou všetkých relevantných indikátorov pokrývajúcich útok v priebehu času. Tento automatizovaný Správca incidentov znižuje čas strávený prešetrovaním hrozieb a správou incidentov a zmenšuje úsilie administrátorov potrebné na identifikáciu najzávažnejších výstrah. V blízkej budúcnosti predstavíme interaktívneho AI asistenta, ktorý rozšíri schopnosti nášho riešenia XDR.

Ochráňte svoju digitálnu budúcnosť so spoločnosťou ESET!
Vylepšite stav svojho zabezpečenia s našimi riešeniami.
Stiahnite si celú správu spoločnosti Gartner a získajte cenný prehľad o tom, ako umelá inteligencia a strojové učenie formujú digitálnu bezpečnosť.


Gartner, Emerging Tech: Top Use Cases AI in Threat Detection, Investigation and Response. Travis Lee, Matt Milone, Elizabeth Kim, John Collins. 27. október 2023.

GARTNER je registrovaná ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností v USA a iných krajinách a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.

Získajte prístup k správe

O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® vyvíja popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť, ktoré firmám a domácnostiam na celom svete poskytujú komplexnú a viacvrstvovú ochranu pred kybernetickými hrozbami. ESET je dlhodobo priekopníkom v oblasti strojového učenia a cloudových technológií, ktoré umožňujú prevenciu a detekciu malvéru, ako aj následnú reakciu. ESET je súkromná spoločnosť, ktorá podporuje vedecký výskum a vývoj na celom svete.

0mld.+
používateľov internetu chránených technológiou ESET
1
globálnych centier výskumu a vývoja
0‑tis.+
firemných zákazníkov v 195 krajinách a teritóriách

"Technológie menia svet. Ich ochrana je od začiatku naším svetom."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET

"Technológie menia svet. Ich ochrana je od začiatku naším svetom."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET