Zákazníci prehovorili! Spoločnosť ESET sa stala voľbou zákazníkov v kategórii platforiem ochrany koncových zariadení

91 % zákazníkov by podľa platformy Gartner Peer Insights ostatným odporučilo spoločnosť ESET*

Sme hrdí na to, že spoločnosť ESET v správe „Voice of the Customer“ platformy Gartner Peer Insights za rok 2023 získala hodnotenie Customers´ Choice v kategórii platforiem ochrany koncových zariadení.

97 % používateľov platformy Gartner Peer Insights udelilo platforme ESET PROTECT 5 alebo 4 hviezdičky.* Zákazníci oceňujú naše riešenie rovnakým dielom v kategóriách Schopnosti produktu, Skúsenosť s nákupom, Skúsenosť s nasadením a Skúsenosť s podporou s hodnotením 4,6 z 5.*

Podľa spoločnosti Gartner je „Voice of the Customer“ dokument, ktorý syntetizuje hodnotenia na platforme Gartner Peer Insights do poznatkov pre osoby s rozhodovacími právomocami v oblasti IT. Táto súhrnná partnerská perspektíva spolu s individuálnymi podrobnými recenziami dopĺňa odborný výskum spoločnosti Gartner a môže zohrávať kľúčovú úlohu v procese nákupu, pretože sa zameriava na priame skúsenosti zákazníkov s implementáciou a prevádzkou daného riešenia. Správa ďalej uvádza, že „dodávateľom umiestneným v pravom hornom kvadrante spomedzi kvadrantov „Voice of the Customer“ platformy Gartner Peer Insights je udelené ocenenie „Customers’ Choice“ (Voľba zákazníkov), pričom získajú aj odznak „Customers’ Choice“. Uznávaní dodávatelia dosahujú alebo prevyšujú trhový priemer v oblasti celkovej skúsenosti, ako aj trhový priemer v oblasti záujmu a prijatia používateľom.

Zdroj: Spoločnosť Gartner, správa „Voice of the Customer“ v kategórii platforiem ochrany koncových zariadení, partnerskí prispievatelia, 18. september 2023.

 


*na základe 142 celkových hodnotení k 30. júnu 2023.
GARTNER je registrovaná ochranná a servisná známka a odznak GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE, ako aj PEER INSIGHTS, sú ochrannými a servisnými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností v USA a iných krajinách a na tejto stránke sa používajú s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností s dodávateľmi uvedenými na platforme, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel. Tento graf publikovala spoločnosť Gartner, Inc., ako súčasť rozsiahlejšieho výskumného dokumentu a mal by sa hodnotiť v kontexte celého dokumentu. Dokument spoločnosti Gartner vám poskytne ESET na požiadanie.

O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® vyvíja popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť pre firmy a domácnosti z celého sveta. ESET je dlhodobo priekopníkom v oblasti viacvrstvovej detekcie, strojového učenia a cloudových technológií, ktoré umožňujú prevenciu a detekciu malvéru, ako aj následnú reakciu.

Viac ako miliarda
používateľov internetu chránených technológiou ESET
1
globálnych centier výskumu a vývoja
0tisíc
firemných zákazníkov vo viac ako 200 krajinách a teritóriách

"Naším poslaním je chrániť pokrok spätý s technológiami."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET

"Naším poslaním je chrániť pokrok spätý s technológiami."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET