Spoločnosť ESET bola označená za Lídra v správe IDC MarketScape 2024 v oblasti zabezpečenia koncových zariadení pre malé firmy

Spoločnosť IDC MarketScape konštatuje: „Vďaka značným skúsenostiam v oblasti prevencie a ochrany, vylepšujúcim sa schopnostiam detekcie a reakcie a pripravovanému vývoju zameranému na zaistenie úspechu obchodných partnerov je ESET významnou voľbou pre malé firmy a predajcov s pridanou hodnotou (VAR), ktorí ponúkajú služby malým podnikom.“ IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses 2024 Vendor Assessment (marec 2024, spoločnosť IDC, dokument č. #US50521424)

Správa IDC MarketScape Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses 2024 Vendor Assessment

Firmy dnes potrebujú lepší prehľad o svojich koncových bodoch, zariadeniach a sieti. Len tak môžu mať istotu, že nové hrozby, rizikové správanie zamestnancov a nechcené aplikácie neohrozia zisk a dobré meno spoločnosti. Nástroj ESET Inspect je cloudový komponent platformy ESET PROTECT, ktorý umožňuje rozšírenú detekciu a reakciu (XDR). Ponúka jedinečnú detekciu na základe správania a reputácie, ktorá je pre bezpečnostné tímy úplne prehľadná. Poskytuje im spätnú väzbu v reálnom čase získanú z informácií o hrozbách v našom globálnom reputačnom systéme ESET LiveGrid®. S platformou ESET PROTECT narušeniam bezpečnosti nielen zabraňujeme, ale im aj predchádzame.

Kľúčové silné stránky vyzdvihnuté v správe:

  • „Rozsiahlosť portfólia bezpečnostných produktov spoločnosti ESET určených pre koncové zariadenia je jej hlavnou prednosťou. IDC oceňuje ESET z hľadiska nasledujúcich schopností: Počet funkcií v rámci ochrany koncových zariadení (vlastný firewall a systémy IDS/IPS, filtrovanie DNS, správa zariadení, prevencia úniku údajov (DLP) a šifrovanie zariadení), pričom polovica z týchto funkcií je ponúkaná štandardne; kontrola politík v prehliadači; antiphishingová ochrana; preventívne opatrenia proti neoprávnenej manipulácii (tzv. anti-tampering); integrácia technológie Intel TDT (predstavená začiatkom roka 2022); detekcia mobilných hrozieb; informovanie zákazníkov o zabezpečení nedávno rozšírené o komerčné vydanie správy zraniteľností zariadení a správy záplat a integráciu s Microsoft Intune.“
  • „Ako aktívny účastník nezávislých hodnotení produktov spoločnosť ESET neustále získava konkurencieschopné výsledky v oblasti ochrany a výkonu, ako aj v oblasti EDR.“
  • „K dynamickému postaveniu spoločnosti ESET na trhu a jej geografickej expanzii prispeli aj trhové partnerstvá.“
  • „Z hľadiska služieb detekcie a reakcie poskytovaných spoločnosťou ESET je teraz automatické riešenie detekcií identifikovaných expertmi ESET zahrnuté v produkte na detekciu a reakciu ESET Inspect. Keďže informácie o hrozbách sú základom procesu detekcie a reakcie, spoločnosť ESET sa začiatkom roka 2023 pripojila k partnerstvu Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) ako partner v oblasti zdieľania informácií o hrozbách. Navyše, vďaka množstvu zákazníkov z oblasti spotrebiteľov má spoločnosť ESET dobré predpoklady využiť poznatky získané pri ich ochrane aj v rámci poskytovania služieb svojim firemným zákazníkom.“
  • „ESET je taktiež členom aliancie App Defense Alliance založenej spoločnosťou Google v roku 2019, ktorá zaisťuje bezpečnosť aplikácií dostupných v obchode Google Play. Detekčné jadro ESET sa používa na aktívnu kontrolu obchodu Google Play na prítomnosť existujúcich a vznikajúcich kybernetických hrozieb.“

ESET bol takisto vyhlásený za Významného hráča v správe IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Midsize Businesses 2024 Vendor Assessment (dokument č. #US50521323, február 2024).

Spoločnosť ESET bola rovnako vyhlásená za Významného hráča v správe IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2024 Vendor Assessment (dokument č. #US50521223, január 2024).

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, prečo bola spoločnosť ESET označená za Lídra v hodnotení Worldwide Modern Endpoint Security for Small Businesses spoločnosti IDC MarketScape 2024, stiahnite si úryvok zo správy.

Správa spoločnosti IDC

ESET® je nadnárodným poskytovateľom bezpečnostného softvéru. Chránime viac ako 1 miliardu používateľov na celom svete a sme popredným globálnym partnerom z EÚ v oblasti ochrany koncových zariadení. ESET je súkromnou spoločnosťou, ktorá nepodlieha tlaku investorov na rýchlu návratnosť investícií, čo nám umožňuje zamerať sa výhradne na vývoj bezpečnostných riešení. S trinástimi centrami výskumu a vývoja v rôznych kútoch sveta prináša ESET špičkové technologické inovácie už viac ako 30 rokov. Sme vôbec prvou spoločnosťou zaoberajúcou sa IT bezpečnosťou, ktorá získala 100 ocenení VB100 od nezávislej testovacej organizácie Virus Bulletin.