ESET® SECURITY MANAGEMENT CENTER

Firemné riešenie pre správu ESET bezpečnostných produktov

Konzola ESET Security Management Center je bezplatnou súčasťou všetkých ESET firemných bezpečnostných riešení na ochranu koncových zariadení a serverov.

vyše 110 miliónov
používateľov po celom svete

vyše 400 tisíc
firemných zákazníkov

vyše 200
krajín a teritórií

13
globálnych centier výskumu a vývoja

ESET Security Management Center

Umožňuje centrálnu správu ESET bezpečnostných produktov v rámci firemnej infraštruktúry s možnosťou vytvárania podrobných reportov.

Checkmark icon

Úplný prehľad o sieti

Checkmark icon

Kompletná správa bezpečnostných produktov

Checkmark icon

Flexibilné vytváranie reportov

Checkmark icon

Automatizovaná správa bezpečnostných produktov


Prevencia a reakcia

V rámci ESET Security Management Center prepájame správu ESET Endpoint produktov s naším riešením ESET Enterprise Inspector určeným na detekciu a následnú reakciu na útoky (EDR), ako aj s naším cloudovým sandbox riešením ESET Dynamic Threat Defense.

Riešenie hrozby jedným kliknutím

V sekcii Hrozby môžete jedným kliknutím nastaviť výnimky, odosielať súbory na analýzu alebo spustiť kontrolu.

Dynamické a prispôsobiteľné reporty

ESET Security Management Center poskytuje vyše 170 predpripravených typov reportov a umožňuje vytvárať vlastné reporty z viac ako 1000 typov údajov.

Plne prispôsobiteľný systém notifikácií

Zahŕňa editor typu WYSIWYG, v ktorom môžete detailne nastaviť, o akých skutočnostiach chcete byť prostredníctvom notifikácií informovaný.

Plne automatizovaná podpora VDI

Komplexný algoritmus detekcie hardvéru sa používa na identitifikáciu počítača na základe jeho hardvéru, čo umožňuje automatizované vytváranie obrazov a klonovanie pri nonperzistentných hardvérových prostrediach.

Prípad použitia

PROBLÉM

Spoločnosti potrebujú mať prehľad o tom, či na počítačoch došlo k inštalácii nepovoleného softvéru a následne zabezpečiť nápravu.

RIEŠENIE

 • V ESET Security Management Center vytvorte dynamickú skupinu pre vyhľadávanie nepovoleného softvéru.
 • Nastavte notifikáciu, ktorá informuje IT oddelenie o tom, že na počítači došlo k splneniu stanoveného kritéria.
 • V ESET Security Management Center vytvorte úlohu odinštalovania softvéru, ktorá sa automaticky spustí vždy, keď počítač splní kritériá dynamickej skupiny.
 • Nastavte notifikáciu, ktorá sa automaticky zobrazí na obrazovke používateľa s informáciou, že nainštalovaním daného softvéru porušil firemné pravidlá o inštalácii softvéru.

Systémové požiadavky

Minimálne systémové požiadavky

Počet koncových zariadení 250 500 1000 5000
Pamäť 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB
Miesto na disku 100 GB 100 GB 100 GB 150 GB
Počet jadier CPU 2 2 4 4
Honda logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2011
3-krát predĺženie a 2-krát rozšírenie licencie

Allianz Suisse logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 4 tisíc e-mailových schránok

Canon logo

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 14 tisíc koncových zariadení

T-Com logo

ISP bezpečnostný partner od roku 2008
2 milióny zákazníkov

V čom je ESET iný

Správa z jedného miesta

Všetky ESET riešenia na ochranu koncových zariadení pre Windows, macOS a Linux je možné spravovať z jednej konzoly ESET Security Management Center, ktorá zároveň plne podporuje aj Mobile Device Management (MDM), správu mobilných zariadení so systémom Android a iOS.

Flexibilná inštalácia

ESET Security Management Center je možné nainštalovať na Windows, Linux alebo vo virtuálnom prostredí. Po nainštalovaní prebieha kompletná správa jednoducho z akéhokoľvek zariadenia alebo operačného systému prostredníctvom webovej konzoly.

Podrobná kontrola politík

Spoločnosti môžu nastaviť viaceré politiky pre rovnaký počítač alebo skupinu zariadení a včleniť politiky pre prenesené povolenia. Spoločnosti navyše môžu konfigurovať nastavenia politík tak, aby mohli byť koncovými používateľmi upravované alebo naopak, aby k nim nemali prístup a nemohli ich meniť.

 

Podpora SIEM

ESET Security Management Center plne podporuje SIEM nástroje a poskytuje výstup z protokolov v rozšírených formátoch JSON alebo LEEF.

Hľadáte kompletné zabezpečenie pre vašu sieť?

Súvisiace balíky bezpečnostných riešení

ESET Dynamic Endpoint Protection solution icon

ESET Dynamic Endpoint Protection

 • Security Management Center
 • Platformu ochrany koncových zariadení
 • Cloudový sandbox 
ESET Targeted Attack Protection solution icon

ESET Targeted Attack Protection

 • Security Management Center
 • Platformu ochrany koncových zariadení
 • Cloudový sandbox
 • Endpoint Detection & Response (EDR)

Súvisiace produkty a služby

 • ESET Endpoint Security
  Oceňovaná viacvrstvová technológia spájajúca strojové učenie, Big data a ľudskú odbornosť.
 • ESET Dynamic Threat Defense
  Cloudová technológia sandboxu odhaľuje novovzniknuté „zero-day“ hrozby.
 • ESET Enterprise Inspector
  Náš EDR nástroj zachytáva pokročilé pretrvávajúce hrozby (APT), cielené útoky, bezsúborové útoky a prináša tiež vyhodnocovanie rizík a forenzné vyšetrovanie.
 • ESET Deployment & Upgrade
  Rýchla a bezproblémová technická podpora pre všetky nové nasadenia produktu alebo aktualizácie.

Ste už naším zákazníkom?

Download others white icon

Stiahnutie a reinštalácia

Znovu stiahnite váš ESET softvér a pre aktivovanie si pripravte váš licenčný kľúč.

Business license white icon

Obnovenie alebo správa licencie

Pre spravovanie vašich licencií sa prihláste alebo si obnovte vaše heslo.

Potrebujete pomoc?

Súčasťou každého ESET produktu je aj bezplatná technická podpora vo vašom jazyku.