Viacvrstvové zabezpečenie

Vývoj jedinečných technológií ESET podporujú naše globálne výskumné laboratóriá

Na detekciu a blokovanie hrozieb v rôznych časoch na chránenom zariadení prichádzajú do úvahy rôzne ESET technológie:

Antivírus a antispyware
Poskytuje proaktívnu ochranu pred rôznymi druhmi online a offline hrozieb a zabraňuje šíreniu malvéru na iných používateľov.

Pokročilé strojové učenie
Popri našom strojovom učení v cloude prinášame aj lokálnu vrstvu ochrany využívajúcu túto technológiu. Je špeciálne navrhnutá tak, aby odhaľovala pokročilé, novovznikajúce druhy malvéru, no zároveň mala minimálny vplyv na výkon.

Kontrola v nečinnosti
Zlepšuje výkon systému tým, že hĺbkové kontroly vykonáva počas jeho nečinnosti. Pomáha detegovať neaktívne potenciálne hrozby pred tým, než napáchajú škody.

Exploit Blocker
Blokuje útoky špeciálne navrhnuté tak, aby sa vyhli antivírusovej detekcii, a tiež chráni pred ransomvérom a útokmi, pri ktorých dochádza k uzamknutiu obrazovky. Okrem toho poskytuje ochranu pred útokmi mierenými na webové prehliadače, programy zobrazujúce PDF dokumenty a iné aplikácie vrátane softvéru založeného na Jave.

Kontrola s podporou cloudu
Zrýchľuje kontrolu vytváraním zoznamu bezpečných súborov na základe databázy reputácie súborov ESET Live Grid®. Správanie malvéru porovnáva s naším cloudovým reputačným systémom, a tým pomáha proaktívne blokovať jeho neznáme formy.

Ochrana proti skriptovým útokom
Zachytáva útoky vyvolané nebezpečnými skriptmi, ktoré sa snažia zneužiť Windows PowerShell. Zároveň chráni aj pred škodlivými JavaScriptmi, ktoré môžu útočiť cez prehliadač. Podporuje prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer a Microsoft Edge.

Kontrola systémových registrov
Vyhľadáva odkazy na infikované súbory alebo malvér vložené ako dáta v hierarchickej databáze Registry systému Windows, ktorá uchováva nastavenia na nižšej úrovni pre operačný systém Microsoft Windows a aplikácie používajúce databázu Registry.

Ochrana pred útokmi hrubou silou
Blokuje útoky hrubou silou, čo je metóda systematického testovania možných kombinácií písmen, číslic a symbolov s cieľom prelomiť heslo.

Kontrola počas sťahovania súborov
Skracuje čas trvania kontroly tým, že niektoré typy súborov, napríklad archívy, kontroluje už počas sťahovania.

Ransomware Shield
Blokuje malvér, ktorý sa snaží zamedziť prístup k vašim osobným údajom a potom vás žiadať o zaplatenie „výkupného“ za odomknutie vášho obsahu. Na ochranu pred malvérom, ktorý sa pokúša poškodiť zariadenia zašifrovaním čo najväčšieho počtu súborov na lokálnych a sieťových diskoch, využíva vylepšené techniky detekcie na základe správania.

Intel® Threat Detection Technology  NOVÉ
Zvyšuje ochranu pred ransomvérom integráciou hardvérovej technológie spoločnosti Intel určenej na detekciu ransomvéru. Pomáha odhaľovať ransomvér pokúšajúci sa vyhnúť detekcii v pamäti. Táto schopnosť nám umožňuje využívať modely strojového učenia Intel® TDT, ktoré sa nachádzajú výhradne na procesoroch Intel® Core™, na pomoc s odhaľovaním hrozieb využívajúcich pokročilé vyhýbacie techniky, vrátane zero-day variantov, binárnej obfuskácie, skrývania sa vo virtuálnych zariadeniach a bezsúborových útokov. Celkový výkon systému zároveň zostáva na vysokej úrovni.

Host-Based Intrusion Prevention System (HIPS)
Umožňuje podrobné nastavenie správania systému s dôrazom na behaviorálnu detekciu. Je nástrojom na zadávanie pravidiel pre systémové registre, aktívne procesy a programy, čím umožňuje do detailov doladiťvcelkové zabezpečenie. Využíva najnovšie možnosti sledovania na kontrolu častí pamäte, ktoré je možnévupraviť sofistikovanými technikami vkladania malvéru.

Kontrola WMI
Vyhľadáva odkazy na infikované súbory alebo malvér vložené ako dáta v službe Windows Management Instrumentation, súprave nástrojov na správu zariadení a aplikácií v prostredí Windows.

Pokročilá kontrola pamäte
Umožňuje lepšie odhaľovať pretrvávajúci malvér, ktorý sa pred detekciou skrýva pod viacerými vrstvami šifrovania.

Kontrola UEFI
Chráni pred hrozbami, ktoré útočia na počítač na hlbšej úrovni, a to dokonca ešte pred tým, ako sa spustí systém Windows (na systémoch s rozhraním UEFI).

ESET LiveGuard Premium
Nová služba, ktorá je prispôsobená vašim potrebám a navrhnutá tak, aby odhalila a zastavila doposiaľ neznáme druhy hrozieb. Spracováva rôzne typy súborov vrátane dokumentov, skriptov, inštalátorov a spustiteľných súborov. Podozrivé súbory sa spúšťajú v bezpečnom prostredí izolovaného sandboxu v centrálnom cloude ESET.