Proaktívny Anti-Theft

Spoľahnite sa na šikovné funkcie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť a nájsť váš telefón v prípade jeho straty alebo krádeže.

Proaktívny Anti-Theft
Spustí sa v prípade zachytenia podozrivého správania. Pri nesprávnom pokuse o odomknutie obrazovky (PIN, vzor, heslo) alebo vložení nedôveryhodnej SIM karty sa zariadenie zablokuje a na portál my.eset.com sa automaticky odošlú snímky z fotoaparátov telefónu. Odoslané informácie obsahujú aj polohu telefónu, aktuálnu IP adresu, podrobnosti o vloženej SIM karte a iné údaje. Používateľ môže na portáli my.eset.com označiť zariadenie ako stratené a spustiť sledovanie polohy, odoslať vlastnú správu na obrazovku telefónu alebo dokonca vymazať obsah zariadenia.

Sledovanie polohy
Keď zariadenie označíte ako stratené, na portál my.eset.com sa budú pravidelne odosielať informácie o jeho polohe, ktorá sa zároveň zobrazí na mape. Jednoduchšie tak môžete sledovať meniacu sa polohu zariadenia v čase. Ak sa poloha zariadenia zmení, nové údaje sa zašlú na portál my.eset.com, aby ste mali k dispozícii aktuálne informácie.

Posledná známa poloha
V prípade slabej batérie zariadenia sa jeho poloha a snímky z fotoaparátov automaticky odošlú na portál my.eset.com skôr, ako sa zariadenie vypne.

Vlastná správa na obrazovke
Umožňuje odoslať správu na obrazovku strateného zariadenia a kontaktovať tak nálezcu. Správa sa na obrazovke zobrazí aj v prípade, že je zariadenie uzamknuté.

Snímky z fotoaparátu
V prípade, že zariadenie označíte ako stratené, snímky z predného a zo zadného fotoaparátu sa začnú automaticky a pravidelne odosielať na portál my.eset.com. Snímky môžu pomôcť identifikovať nálezcu, ako aj miesto, kde sa zariadenie nachádza.

Ochrana SIM karty
Poskytuje vám kontrolu nad vaším zariadením v prípade jeho straty. Váš telefón sa v prípade vloženia nedôveryhodnej SIM karty uzamkne.

Optimalizácia technológie Anti-Theft
Ak niektoré nastavenie (napr. vypnuté GPS) obmedzuje funkčnosť technológie Anti-Theft, automaticky sa zobrazí upozornenie.