ESET vydáva svoju prvú správu o zodpovednom podnikaní

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

Historicky prvá správa o zodpovednom podnikaní spoločnosti ESET mapuje aktivity spoločenskej zodpovednosti na Slovensku za rok 2018. Vyhotovená bola podľa metodiky Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI Standards), ktorá predstavuje prvý globálny štandard na podávanie správ o spoločensky zodpovednom podnikaní a trvalej udržateľnosti. Spoločnosť ESET na Slovensku plánuje vydávať túto správu každé 2 roky.

Správe predchádzala podrobná analýza

Vydaniu správy predchádzal náročný proces identifikovania kľúčových tém, na ktoré sa správa zamerala. V roku 2018 sme po prvýkrát systematicky realizovali rozsiahly dialóg s našimi kľúčovými partnermi, zákazníkmi, zamestnancami i neziskovými organizáciami. Výsledkom je 12 tém v štyroch oblastiach: Etika ako základ podnikania, Bezpečnejšie technológie, Spokojní zamestnanci a Lepšie Slovensko. Súčasťou správy je aj zadefinovanie si kľúčových cieľov CSR aktivít v rámci týchto tém.

Naša prvá správa o zodpovednom podnikaní je pre nás zrkadlom i záväzkom. Každá naša aktivita sa odvíja od našich hodnôt, preto čestnosť, spoľahlivosť a nezávislosť tvoria už od začiatku jadro podnikania spoločnosti ESET. V tejto správe sme sa pozreli na naše pôsobenie na Slovensku a veríme, že v ďalších rokoch rozšírime správu o zodpovednom podnikaní aj globálne,“ hovorí Lucia Marková, CSR manager spoločnosti ESET.

Prečítajte si celú správu o zodpovednom podnikaní spoločnosti ESET.

Zaujímavé čísla zo správy o zodpovednom podnikaní:

  • Do vedy a výskumu na Slovensku sme investovali 26,7 milióna eur. Spoločnosť ESET vynaložila v roku 2018 na výskum a vývoj 26,7 milióna eur priamo v Slovenskej republike. Predstavuje to 62 % z našich celosvetových nákladov na vedu a výskum (43,3 milióna eur). Za posledné tri roky naše náklady na výskum a vývoj narástli celosvetovo o 65 %.
  • Podporili sme 479 projektov organizácií, ktoré posúvajú krajinu vpred. Až 479 projektov v celkovej hodnote 2 288 130 EUR podporila Nadácia ESET od začiatku svojej existencie do konca roka 2018. Vďaka štedrosti zamestnancov spoločnosti ESET a dorovnania príspevkov Nadáciou ESET putovalo ďalších 8022 eur na podporu projektov portálu Dobrakrajina.sk.
  • Až 17,5% zamestnancov sa zapojilo do dobrovoľníctva. Podporujeme angažovanosť a dobrovoľníctvo našich zamestnancov. Až 17,5 % z nich sa zapojilo do dobrovoľníckych aktivít, pričom za rok 2018 dosiahli spoločne 761 hodín expertného a 420 hodín manuálneho dobrovoľníctva bez nároku na odmenu.