Ako (pre)žiť s Windows XP, ak naozaj musíte

Ďalší článok

Windows XP je pravdepodobne najviac presláveným operačným systémom spoločnosti Microsoft. Na trh bol uvedený v roku 2001, len rok po vydaní systému Microsoft Windows 2000. Jeho cieľom malo byť vyriešenie vtedajšej situácie, keď Microsoft vydával samostatné operačné systémy pre bežných zákazníkov (vychádzajúc zo systému Windows 95) a pre podniky (vychádzajúc zo systému Windows NT). Windows XP v sebe spájal spoľahlivosť jadra systému Windows NT s multimediálnym podsystémom známym z Windows 9x, a tak sa mal stať jednotným operačným systémom použiteľným na prácu i zábavu.

Spoločnosť Microsoft ešte v máji 2014 ukončila podporu operačnému systému Microsoft XP. Znamená to, že pre tento OS už nevydáva aktualizácie a ani bezpečnostné záplaty. Pre čo najlepšie zabezpečenie firmy je preto najvhodnejšie používať novšiu a bezpečnejšiu verziu operačného systému.

ESET štatistiky ukazujú, že v apríli 2014 bol Windows XP nainštalovaný na približne 30 percent zo všetkých stolových počítačov našich zákazníkov. V apríli 2017 Windows XP predstavoval už len približne osem percent všetkých inštalácií operačných systémov na daných počítačoch. Toto percento sa môže zdať malé, ide však o desaťnásobne vyšší počet počítačov ako v prípade jeho nástupcu, teda systému Windows Vista, ktorý sa v súčasnosti využíva na menej ako jednom percente počítačov.

Existuje niekoľko dôvodov, pre ktoré firmy a organizácie stále používajú Microsoft Windows XP aj roky po ukončení jeho podpory:

Softvér

Počítač sa používa na spúšťanie kľúčových aplikácií, ktoré fungujú iba na systéme Microsoft Windows XP. Upgrade by bol nepraktický, pretože výrobca aplikácie už nemusí na trhu existovať, náklady na upgrade by boli privysoké alebo by po upgrade bolo potrebné aplikáciu úplne nahradiť novou.

Hardvér

Počítač sa používa na ovládanie hardvéru, ktorý podporuje iba systém Microsoft Windows XP. Môže ísť o priemyselné, lekárske alebo vedecké zariadenia, pre ktoré počítač s operačným systémom Windows XP plní podobnú úlohu ako vložený radič. Upgrade systému pre podporu novších verzií Microsoft Windows alebo jeho nahradenie by nebolo uskutočniteľné z dôvodu privysokých nákladov, prípadne kvôli problémom so zdrojmi.

Známe prostredie

Počítač sa používa na výkon špecifických funkcií, na ktoré sú zamestnanci vyškolení a ktorých používanie je im dobre známe. Zatiaľ čo z hľadiska existujúcich počítačov a nainštalovaného softvéru by nebol problém prejsť na novšie verzie systému Microsoft Windows, takýto upgrade by obnášal aj dodatočné náklady na školenie a zníženie produktivity, kým by si zamestnanci navykli na nový operačný systém a aplikácie. Hoci sú tieto tri prípady odlišné, v zásade ich jeden dôvod spája – náklady. Vyššie uvedené príklady sa sústredili na finančné dôsledky upgradu operačného systému na podniky, no podobné dôvody možno pozorovať aj pri používateľoch v rámci domácností. Známe používateľské prostredie môže byť v ich prípade dokonca ešte dôležitejšie, predovšetkým vzhľadom na sklony používateľov si počítač personalizovať.

ESET preto vytvoril dokument, ktorý firmám poradí, ako udržať čo možno najvyššiu úroveň zabezpečenia operačného systému Windows XP až do tej chvíle, keď bude možné nahradiť ho novšou verziou:

KLIKNUTÍM STIAHNETE DOKUMENT

Tento dokument vysvetľuje, ako je možné zvýšiť úroveň bezpečnosti systému Windows XP. Žiadnymi nastaveniami však nedosiahnete rovnakú úroveň bezpečnosti, ako v prípade novších verzií Windows. Preto všetkým firmám používajúcim Windows XP odporúčame naplánovať si postupný prechod na novšiu verziu operačného systému.