Služby detekcie a reakcie

Prevencia. Reakcia. Predvídanie.

Prepájanie znalostí našich špičkových výskumných tímov v oblasti IT bezpečnosti s najmodernejšími technológiami bezpečnostných produktov ESET, ktoré zaisťujú proaktívnu ochranu, prevenciu pred útokmi a reakciu na ne.

Odborné znalosti

Pri riešení potrieb súvisiacich s IT bezpečnosťou máte neustále k dispozícii tú najlepšiu profesionálnu podporu, ktorú vám poskytnú tímy renomovaných výskumníkov spoločnosti ESET pôsobiace po celom svete.

Garantovaná rýchla odpoveď

Keď ste pod tlakom, štandardná podpora poskytovaná pre produkty niekedy nestačí. Zaistite si prioritné vybavenie žiadostí o podporu s garantovaným časovým limitom na odpoveď.

Jednoduchá správa

Bezpečnostné riešenia, ktoré potrebujete na ochranu celej firmy, môžu byť veľmi komplexné. S odborníkmi spoločnosti ESET je akýkoľvek problém či bezpečnostný incident ľahšie zvládnuteľný.

Plynulý chod firmy

Produkty ESET sú navrhnuté tak, aby boli intuitívne, a dodávame ich spolu s komplexnou dokumentáciou. Prístup k odborným znalostiam spoločnosti ESET znižuje riziko spomalení či prerušení dôležitých operácií.

Pridelení pracovníci podpory

Aby sa vaši kvalifikovaní IT pracovníci mohli venovať plneniu úloh súvisiacich s hlavnou podnikateľskou činnosťou firmy, so správou vášho zabezpečenia vám v rámci riešení MDR pomôže spoločnosť ESET.

Nižšie riziko

Komplexné bezpečnostné riziká, ako aj zdroje potrebné na ich vyriešenie, môžu oslabiť fungovanie vašej organizácie. Vďaka garantovanej podpore od spoločnosti ESET je vaša firma chránená.

Sme špičkou v oblasti MDR

ESET patrí medzi celkových a trhových lídrov v hodnotení MDR Leadership Compass 2023 spoločnosti KuppingerCole

ZISTIŤ VIAC

Kontinuálna ochrana vášho rozvíjajúceho sa IT prostredia

Služba ESET Detection and Response Essential poskytuje úroveň zabezpečenia, ktorá presahuje štandardnú podporu pre produkty. Zameriava sa na aktuálne bezpečnostné výzvy, ktorým organizácie čelia, a je navrhnutá tak, aby dopĺňala produkty ESET. Pomáha preskúmať, identifikovať a reagovať na hrozby, ktoré preniknú cez štandardnú ochranu. Pokrýva všetko od základného preskúmania malvéru až po jeho odstránenie.

Služba ESET Detection and Response Advanced posilňuje digitálnu bezpečnosť vašej organizácie poskytovaním nepretržitej podpory odborníkov na kybernetické hrozby. Nemusíte investovať do vlastného proaktívneho vyhľadávania hrozieb a kampaní: tímy spoločnosti ESET sa o to postarajú za vás. V prípade incidentu vám špecializovaný expert spoločnosti ESET prostredníctvom digitálnej forenznej pomoci pri reakcii na incidenty poskytne potrebné konzultácie a analýzu. Vďaka neustálemu zlepšovaniu a automatizácii budete navyše vždy chránený.

Obávate sa ransomvéru, zero‑day hrozieb či e‑mailových útokov? Spoločnosť ESET ponúka spravované služby pre malé a stredné firmy aj veľké organizácie. Tieto služby nepretržitej správy hrozieb využívajú umelú inteligenciu a odborné znalosti na zaistenie prvotriednej ochrany pred ransomvérom bez potreby využívania tímov interných bezpečnostných špecialistov.

Zistiť viac

Porovnanie služieb detekcie a reakcie ESET

ESET Detection and Response Essential

Preskúmajte, identifikujte a vyriešte hrozby cielené na koncové zariadenia

ESET Detection and Response Advanced

Prispôsobená pomoc s XDR a neustála podpora

ESET Managed Detection and Response (MDR)

Nepretržitá ochrana vašej firmy pod vedením odborníkov

HĽADANIE A REAKCIA NA HROZBY

Garantované zmluvou SLA

Garantované zmluvou SLA

Porovnanie služieb riadenej detekcie a reakcie ESET

ZISTIŤ VIAC

Využívanie znalostí globálneho tímu ESET Threat Intelligence Po vašom boku, so znalosťami o všetkých najdôležitejších detekciách nových kybernetických, APT a zero-day hrozieb s neustálym zavádzaním opatrení na boj proti nim.

Reakcia na aktívne prebiehajúce kampane útočníkov Aj keď nemáte čas alebo zdroje na monitorovanie aktívnych kampaní skupín útočiacich malvérom, odborníci spoločnosti ESET ich proaktívne sledujú.

Neustále zlepšovanie detekcie a automatizácie Ste stále v bezpečí. Služba priebežne testuje mechanizmy detekcie a reakcie a v prípade potreby ich aktualizuje.

Digitálna forenzná pomoc pri reakcii na incidenty V prípade incidentu alebo identifikovanej hrozby je vám k dispozícii špecializovaný expert spoločnosti ESET, ktorý vám poskytne konzultáciu. Jej výsledkom môže byť podrobná analýza súborov, prípadne digitálna forenzná analýza.

Príprava špecifických detekčných pravidiel vo väzbe na malvér Umožňuje vám oznámiť akékoľvek problémy s detekciou a podozrenia na chybné alebo falošne pozitívne výsledky priamo odborníkom spoločnosti ESET, ktorí tieto dáta použijú na prispôsobenie vlastných pravidiel detekcie vašim špecifickým potrebám a prostrediu.

Podrobná analýza malvéru Získajte odpoveď prispôsobenú na mieru od expertov spoločnosti ESET. Konzultácie, ktoré vám poskytnú, môžu viesť k analýze súborov alebo digitálnej forenznej analýze.

Rozšírený Threat Hunting zameraný na aktuálne šíriace sa hrozby Pravidelne využívajte možnosť vyhľadávania hrozieb podľa svojich potrieb, ktoré je zamerané na aktuálne globálne trendy v tejto oblasti.

Knižnica príznakov podozrivého správania Umožňuje vám prístup k sofistikovaným pravidlám, ktoré môžete ďalej prispôsobovať svojmu prostrediu.

Optimalizácia príznakov podozrivého správania a výnimiek Súbory pravidiel a výnimiek optimalizované a prispôsobené tak, aby zodpovedali vášmu prostrediu.

Upozornenia na potenciálne vektory útoku pre konkrétne prostredie zákazníka Špecializovaná funkcia rozhrania ESET umožňuje analyzovať jednotlivé časti každého útoku, a tým identifikovať konkrétne vektory útokov.

Neustály Threat Hunting pod vedením expertov Súčasť služby ESET MDR.

Prispôsobené reporty Budete dostávať automaticky alebo manuálne generované reporty o incidentoch (čakajúcich na vyriešenie aj vyriešených), stave vášho prostredia a ďalších aktualizáciách spojených so službami ESET MDR.

24/7 monitorovanie, vyhľadávanie hrozieb, ich triedenie a reakcia pod vedením expertov Vaše prostredie je tiež neustále chránené službou riadenou ľuďmi, ktorá využíva indikátory IoC a IoA, modul UEBA, umelú inteligenciu a komplexné interné a externé zdroje informácií o hrozbách. Táto služba odhalí škodlivú aktivitu a vykoná opatrenia na jej obmedzenie a elimináciu s cieľom zabrániť vážnym škodám.

Reakcia na incidenty v spolupráci s dedikovaným ESET expertom V prípade incidentu vám špecialista spoločnosti ESET môže vo vzájomnej spolupráci pomôcť komplexne vyriešiť vzniknutý problém.

Pokročilý Threat Hunting Využite komplexné vyhľadávanie hrozieb založené na hypotézach, ktoré využíva hĺbkovú analýzu, historické údaje a pozorovanie potenciálnych útočníkov na predchádzanie útokom.

Služba Deployment & Upgrade Naši interní špecialisti vám na základe vášho konkrétneho prostredia a potrieb nainštalujú novo zakúpený produkt ESET či aktualizujú už existujúci produkt na novšiu verziu.

Špecializovaná pomoc pre vysvetlenie XDR upozornení s doplňujúcim kontextom Poradenstvo od bezpečnostného experta a komplexná pomoc v oblasti IT bezpečnosti sú určené na čo najlepšie využitie služby ESET Detection & Response Ultimate, a to v čase, ktorý vám vyhovuje.

Súvisiace riešenia

ESET PROTECT Advanced

Popredná ochrana koncových zariadení pred zero‑day hrozbami s podporou účinného zabezpečenia údajov.

  • Prevencia zero‑day hrozieb
  • Ochrana firemných údajov
  • Zabezpečenie počítačov, mobilov a súborových serverov

ESET PROTECT Complete

Kompletná viacvrstvová ochrana koncových zariadení, cloudových aplikácií a e‑mailov, ktoré sú najčastejším vektorom útokov.

  • Prevencia zero‑day hrozieb
  • Ochrana firemných údajov
  • Zabezpečenie počítačov, mobilov, súborových a e‑mailových serverov
  • Ochrana pre aplikácie služby Microsoft 365 a Google Workspace

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Čo zákazníci oceňujú

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008