ESET® THREAT HUNTING SLUŽBA

Prešetrovanie hrozieb, analýza príčin vzniku a odporúčané riešenia bez potreby dodatočných interných zdrojov

1 miliarda
chránených používateľov internetu
320‑tisíc
firemných zákazníkov
130
krajín a teritórií
1
globálnych centier výskumu a vývoja

Služba ESET Threat Hunting

Služba ESET Threat Hunting pomáha vašim IT tímom pri prešetrovaní špecifických incidentov, súborov dát, udalostí a výstrah vygenerovaných nástrojom ESET INSPECT, ktorý v sieti umožňuje rozšírenú detekciu a reakciu (XDR). Je súčasťou novej špičkovej ponuky služieb MDR spoločnosti ESET.

ESET Threat Hunting kombinuje digitálnu forenznú analýzu s taktikami reakcie na incidenty s cieľom aktívne vyhľadávať vo vašich systémoch pretrvávajúce skryté hrozby, najmä aktivity, ktoré by bežné techniky detekcie nemuseli zachytiť.

Okrem skenovania systémov na základe upozornení využíva aj techniky, ako je prístup založený na hypotézach (s využitím informácií o technikách útokov alebo indikátoroch IoC konkrétnych skupín APT), na kontrolu softvéru, ktorý nie je identifikovaný ako škodlivý, ale beží vo vašich systémoch. Monitoruje tiež pridávanie nových privilegovaných účtov a ďalšie aktivity.

Služba ESET Threat Hunting vychádza z viac ako 30‑ročných odborných znalostí spoločnosti ESET v IT oblasti. Umožňuje vám vykonávať komplexné forenzné vyšetrovanie bez nutnosti vytvorenia špecializovaného tímu či vyčlenenia zdrojov.


Odborné znalosti

Pri riešení potrieb a problémov súvisiacich s IT bezpečnosťou máte neustále k dispozícii tú najlepšiu profesionálnu podporu, ktorú vám poskytnú tímy renomovaných výskumníkov spoločnosti ESET pôsobiace po celom svete.

Globálne aj lokálne zastúpenie

ESET je globálna spoločnosť s lokálnym zastúpením. Veľká sieť partnerov a regionálnych pobočiek spolupracuje s tímom zameraným na výskum malvéru, ktorý pôsobí v centrále spoločnosti.

Efektívne využívanie zdrojov

Identifikácia najdôležitejších udalostí a tokov dát pomáha vašim bezpečnostným tímom a administrátorom uprednostniť skutočné hrozby a zefektívniť ich prácu. Investícia v tejto podobe sa vám jednoznačne vráti. 

Plynulý chod podniku

Produkty ESET sú navrhnuté tak, aby boli intuitívne, a dodávame ich spolu s komplexnou dokumentáciou. Ak však máte k dispozícii ešte aj odborníkov zo spoločnosti ESET, znižuje sa riziko prestojov alebo prerušenia dôležitých činností.

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Čo zákazníci oceňujú

"Profesionáli zo spoločnosti ESET majú vysokú úroveň odborných znalostí."

Správca siete a zabezpečenia, sektor zdravotníctva a biotechnológií (prostredníctvom platformy Gartner Peer Insights)