ESET Detection & Response Ultimate prakticky ponúka služby na úrovni bezpečnostného centra SOC.

Skúsení odborníci spoločnosti ESET zaistia proaktívny Threat Hunting a Threat Monitoring, pomôžu vám analyzovať bezpečnostné incidenty a vykonať okamžité zmierňujúce opatrenia. Zlepšite svoje zabezpečenie vďaka nepretržitej službe riadenej odborníkmi a získajte pomoc prispôsobenú na mieru, ako je napríklad služba Pomoci s digitálnou forenznou analýzou a reakciou na incidenty (DFIR).