ESET bol v správe Leadership Compass spoločnosti KuppingerCole za rok 2022 označený za „Celkového lídra“

Správa KuppingerCole Leadership Compass pre oblasť EPDR

KuppingerCole Leadership Compass poskytuje prehľad trhového segmentu a dodávateľov riešení EPDR zameraných na ochranu koncových zariadení, detekciu a reakciu na útoky. Správa popisuje trendy, ktoré ovplyvňujú tento segment trhu, ako aj kľúčové vlastnosti a funkcie vyžadované od riešení EPDR. Taktiež prináša zhodnotenie toho, do akej miery jednotlivé riešenia spĺňajú očakávania.

ESET je lídrom vo všetkých kategóriách:

 • Produktoví lídri: Takíto lídri prinášajú na trh špičkové produkty, ktoré poskytujú väčšinu funkcií očakávaných od produktov v danom segmente trhu.
 • Trhoví lídri: Dodávatelia, ktorí majú veľkú globálnu zákaznícku základňu a silnú sieť partnerov schopných poskytovať podporu pre zákazníkov.
 • Inovační lídri: Dodávatelia, ktorí sú hnacou silou inovácií v tomto segmente trhu. Prinášajú viacero vysoko inovatívnych a pripravovaných funkcií, ktoré sa v tomto trhovom segmente očakávajú.
 • Celkoví lídri: Kombinácia hodnotení, ktoré zohľadňujú silu produktov, trhové zastúpenie a inovácie dodávateľov.

ESET dosiahol najvyššie hodnotenie za každé kritérium správy a vyslúžil si označenie:

 • Produktový líder
 • Inovačný líder
 • Trhový líder
 • Trhový šampión
 • Technologický líder

Správa spoločnosti KuppingerCole

Patríme medzi špičku

Správa organizácie KuppingerCole obsahuje aj maticu, ktorá ukazuje vzájomný vzťah medzi pozíciou lídra v oblasti inovácií a vedúcim postavením na trhu. Správa sa zaoberá vysoko inovatívnymi dodávateľmi a tým, aké majú pozitívne vyhliadky na zlepšenie svojej trhovej pozície.

Riešenie spoločnosti ESET na ochranu koncových zariadení, detekciu a reakciu na útoky si z hodnotenia organizácie KuppingerCole odnieslo priaznivé výsledky:

 • Bezpečnosť: Veľmi pozitívne
 • Funkcie: Pozitívne
 • Nasadenie: Veľmi pozitívne
 • Interoperabilita: Pozitívne
 • Používanie: Pozitívne

Prečítajte si o riešení rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) od spoločnosti ESET, ktoré vám umožní rýchlo a efektívne odhaliť nezvyčajné správanie a narušenie zabezpečenia, pričom poskytuje možnosti pokročilého vyhodnocovania rizík, reakcie na incidenty, ako aj ich prešetrenia a nápravy.

Odmietnutie zodpovednosti: ©2022 KuppingerCole Analysts AG – Všetky práva vyhradené. Kopírovanie a šírenie tejto publikácie v akejkoľvek forme je bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakázané. Všetky závery, odporúčania a prognózy v tomto dokumente predstavujú predbežné názory spoločnosti KuppingerCole. Zhromažďovaním ďalších informácií a vykonávaním hĺbkovej analýzy sa pozície prezentované v tomto dokumente budú upresňovať alebo dokonca zásadne meniť. Spoločnosť KuppingerCole neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o úplnosť, presnosť alebo adekvátnosť uvádzaných informácií. Aj keď sa výskumné dokumenty spoločnosti KuppingerCole môžu zaoberať právnymi otázkami súvisiacimi s informačnou bezpečnosťou a technológiami, spoločnosť KuppingerCole neposkytuje žiadne právne služby ani poradenstvo a jej publikácie sa nemajú používať na takéto účely. KuppingerCole nenesie žiadnu zodpovednosť za chybné alebo nedostatočné informácie obsiahnuté v tomto dokumente. Akékoľvek vyjadrené stanovisko sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky názvy produktov a spoločností sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami® príslušných držiteľov. Ich použitie neznačí žiadny pridružený vzťah ani ich podporu.

O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® vyvíja popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť pre firmy a domácnosti z celého sveta. ESET je dlhodobo priekopníkom v oblasti viacvrstvovej detekcie, strojového učenia a cloudových technológií, ktoré umožňujú prevenciu a detekciu malvéru, ako aj následnú reakciu.

0 miliarda
používateľov internetu chránených technológiou ESET
1
globálnych centier výskumu a vývoja
0‑tisíc
firemných zákazníkov vo viac ako 200 krajinách a teritóriách