ESET opäť dosiahol vynikajúce výsledky v najnovších testoch ATT&CK Evaluations organizácie MITRE Engenuity

ESET Inspect (komponent platformy ESET PROTECT umožňujúci XDR) bol postavený proti komplexným hrozbám skupín Wizard Spider a Sandworm. ESET naďalej patrí medzi najvýznamnejších a najaktívnejších prispievateľov do databázy znalostí MITRE ATT&CK® zameranej na nekalé taktiky a techniky. Tým potvrdzuje svoj záväzok proaktívne sa deliť s bezpečnostnou komunitou o špecifické informácie týkajúce sa hrozieb a poskytovať zákazníkom najlepšiu ochranu.

ESET pri teste zachytil
všetky príslušné zmeny.

ESET poskytuje cenné dodatočné
analytické informácie pre väčšinu
zistených čiastkových zmien.

Spoločnosť ESET sa ako priekopník
výskumu skupiny Sandworm zaslúžila
o niekoľko významných objavov.

Lov na Sandworm a Wizard Spider: ako ESET obstál v teste ATT&CK® Evaluation

Prečítajte si komplexnú analýzu 4. kola testov ATT&CK® Evaluations organizácie MITRE Engenuity od hlavného výskumného pracovníka spoločnosti ESET Roberta Lipovského. 

Lov na Sandworm a Wizard Spider: ako ESET obstál v teste ATT&CK® Evaluation

Prečítajte si komplexnú analýzu 4. kola testov ATT&CK® Evaluations organizácie MITRE Engenuity od hlavného výskumného pracovníka spoločnosti ESET Roberta Lipovského. 

ATT&CK® Evaluations:
rozšírená detekcia a reakcia postavená na prehľade

Keďže prehľad je pre spoľahlivé riešenie EDR kľúčový, organizácie sa čoraz viac orientujú na rozšírenú detekciu a reakciu (XDR). Ako môžu testy ATT&CK® Evaluations organizácie MITRE Engenuity pomôcť organizáciám pri rozhodovaní o nasadení riešenia XDR?

ATT&CK® Evaluations:
rozšírená detekcia a reakcia postavená na prehľade

Keďže prehľad je pre spoľahlivé riešenie EDR kľúčový, organizácie sa čoraz viac orientujú na rozšírenú detekciu a reakciu (XDR). Ako môžu testy ATT&CK® Evaluations organizácie MITRE Engenuity pomôcť organizáciám pri rozhodovaní o nasadení riešenia XDR?

Na ceste k pokroku sa spoľahnite na ESET

ESET: prevencia, detekcia a reakcia

ESET PROTECT Enterprise ponúka vyváženú ochranu koncových zariadení s možnosťou rozšírenej detekcie a reakcie (XDR), pokročilú ochranu pred hrozbami a šifrovanie celého disku, pričom všetky tieto funkcie sú integrované a spravované z jedného miesta, čo poskytuje vynikajúci prehľad o sieti zákazníka. Vynikajúce výsledky v najnovších testoch ATT&CK Evaluations organizácie MITRE Engenuity. 

Strojové učenie a odborné znalosti

Multiplatformové riešenia pre všetky OS

Lokálna technická podpora

Zaručene nízka záťaž na systém

Špičková detekcia

Na ceste k pokroku sa spoľahnite na ESET

ESET: prevencia, detekcia a reakcia

ESET PROTECT Enterprise ponúka vyváženú ochranu koncových zariadení s možnosťou rozšírenej detekcie a reakcie (XDR), pokročilú ochranu pred hrozbami a šifrovanie celého disku, pričom všetky tieto funkcie sú integrované a spravované z jedného miesta, čo poskytuje vynikajúci prehľad o sieti zákazníka. Vynikajúce výsledky v najnovších testoch ATT&CK Evaluations organizácie MITRE Engenuity. 

Strojové učenie a odborné znalosti

Multiplatformové riešenia pre všetky OS

Lokálna technická podpora

Zaručene nízka záťaž na systém

Špičková detekcia

Blog dodávateľa o IT bezpečnosti

JEDNOTKA V KATEGÓRII BLOGOV

Sledovatelia na Facebooku 

2,2 MILIÓNA + 

Jeden z najvýznamnejších prispievateľov do databázy MITRE 

66 REFERENCIÍ

Založené spoločnosťou ESET v roku 2013

Blog dodávateľa o IT bezpečnosti

JEDNOTKA V KATEGÓRII BLOGOV

Sledovatelia na Facebooku 

2,2 MILIÓNA + 

Jeden z najvýznamnejších prispievateľov do databázy MITRE 

66 REFERENCIÍ

Založené spoločnosťou ESET v roku 2013

Súvisiace články o výskume a vývoji spoločnosti ESET 

VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ESET, 3. kolo 2021


Poznajte svojho nepriateľa: čo odhaľujú testy ATT&CK® Evaluations organizácie MITRE Engenuity?

Vecný prehľad o hodnotení výkonu riešenia ESET na detekciu a následnú reakciu na útoky na koncové zariadenia (EDR) – ESET Enterprise Inspector. 

Prečítajte si blog

 

WE LIVE SECURITY


Sandworm: nový príbeh o narušení bezpečnosti


V čase zúriacej vojny sa do centra pozornosti opäť dostáva skupina APT s dlhým zoznamom ničivých kybernetických útokov.

Prečítajte si blog
WE LIVE SECURITY


Čo je MITRE ATT&CK a na čo slúži?


Predstavenie rámca MITRE ATT&CK a ako pomáha organizovať a klasifikovať rôzne druhy hrozieb a nepriateľského správania.

Prečítajte si blog
BLOG ESET

Výskum spoločnosti ESET naďalej rozširuje databázu znalostí MITRE ATT&CK®

Od roku 2020 je spoločnosť ESET jedným z najvýznamnejších a najaktívnejších dodávateľov bezpečnostných riešení, ktorí sa priamo podieľajú na zdokonaľovaní a zveľaďovaní databázy znalostí MITRE ATT&CK.

Prečítajte si blog
BLOG ESET

Detekcia a reakcia na útoky na koncové zariadenia (EDR): cesta k vyspelému zabezpečeniu začína prehľadom

Chcete vykročiť správnou nohou, pokiaľ ide o riešenie EDR? Majte prehľad vo svojich systémoch.

Prečítajte si blog