Affiliate - kontakt

Oznam o ukončení programu

Affiliate program spoločnosti ESET bude ku dňu 15.5.2019 ukončený. Všetkým zapojeným partnerom ďakujeme za spoluprácu.

Upozorňujeme našich existujúcich aktívnych partnerov, že vystavenie faktúry za provízie vzniknuté v období do 15.5.2019 bude možné najneskôr do 31.5.2019. Po tomto dátume nárok na fakturáciu provízií zaniká. V prípade otázok ohľadom fakturácie nás prosím kontaktujte e-mailom na affiliate@eset.sk.

Bližšie informácie o programe nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.