ESET menovaný za Popredného hráča a najlepšieho dodávateľa bezpečnostných riešení so sídlom v EÚ

 

Hodnotenie APT Market Quadrant 2024 spoločnosti Radicati

ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2024 spoločnosti Radicati opäť menovaný za Popredného hráča v oblasti ochrany pred APT. Spoločnosť ESET získala toto uznanie už piaty rok po sebe.

 

Trhové kvadranty Radicati Market Quadrants sú navrhnuté tak, aby zobrazovali umiestnenie dodávateľov na konkrétnych technologických trhoch v danom čase. Tento trhový kvadrant spoločnosti Radicati skúma ochranu pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami (APT) v podobe integrovaných riešení na detekciu, prevenciu a možnú nápravu problémov spojených so zero‑day hrozbami a pretrvávajúcimi škodlivými útokmi. Trh s produktmi na ochranu pred APT je jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí v našom odvetví.

V hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant spoločnosť Radicati hodnotí dve kritériá – funkčnosťstrategickú víziu – a podľa toho zaraďuje dodávateľov do štyroch kategórií. ESET sa už päť rokov umiestňuje v najvyššej kategórii dodávateľov, ktorí ponúkajú produkty s množstvom pokročilých funkcií a zároveň majú jasnú víziu do budúcnosti: Popredný hráč. Poprední hráči významne ovplyvňujú trh svojím technologickým pokrokom a strategickou víziou. Status Popredného hráča nie je možné dosiahnuť okamžite; vyžaduje si, aby spoločnosti dôsledne bojovali proti stagnácii a mierili na neustále inovácie.

Viac informácií o trhu s riešeniami na ochranu pred APT nájdete v kompletnej správe.

Najdôležitejšie poznatky:

  • ESET PROTECT je jednotná platforma na správu zabezpečenia jedným kliknutím s možnosťami rozšírenej detekcie a reakcie (XDR), poskytujúca podrobný prehľad celej siete, vyhodnocovanie rizík, riešenie incidentov, ich vyšetrovanienápravu. Podporuje všetky bežné operačné systémy (t. j. Windows, macOS a Linux).
  • Riešenia ESET ponúkajú viacjazyčnú podporuveľký súbor lokalizovaných verzií.
  • Riešenia ESET na ochranu koncových zariadení využívajú technológiu Intel® Threat Detection Technology (Intel® TDT) ako ďalší zdroj telemetrie o hrozbách, ktorý pomáha pri odhaľovaní hrozieb využívajúcich pokročilé techniky na obchádzanie detekcie, ako sú varianty zero-day hrozieb, obfuskácia kódu binárnych súborov, maskovanie útokov vo virtuálnom počítačibezsúborové útoky.
  • Riešenia ESET majú nízku záťaž na systémnízkou spotrebou systémových prostriedkov.
  • Zákazníci na nich oceňujú jednoduché nasadenie a používanie.

ESET je zástancom vyváženého prístupu k digitálnej bezpečnosti, ktorý umožní vašej organizácii prosperovať. Naša filozofia sa dá zhrnúť do troch slov: Prevencia. Detekcia. Reakcia.

Zistite, prečo je tento prístup pre firemné prostredie najžiadanejší a ako môže vaša firma profitovať z ochrany od spoločnosti ESET.


* Autorské práva na Radicati Market QuadrantSM vlastní od marca 2024 spoločnosť The Radicati Group, Inc. Úplné alebo čiastočné kopírovanie bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti The Radicati Group je zakázané. Zobrazenie dodávateľov a produktov v trhovom kvadrante Radicati Market QuadrantSM neznačí podporu zo strany skupiny The Radicati Group, ale skôr vyjadrenie jej názoru na základe recenzií produktov, štúdií primárneho výskumu, rozhovorov s dodávateľmi, historických údajov a ďalších metrík. The Radicati Group chce, aby trhové kvadranty boli jedným z mnohých informačných zdrojov, ktoré čitatelia používajú pri formovaní názorov a rozhodovaní. Trhové kvadranty Radicati Market QuadrantSM sú časovo limitované a navrhnuté tak, aby zobrazovali podmienky na konkrétnom trhu v danom čase. The Radicati Group neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť a úplnosť týchto informácií. The Radicati Group nenesie zodpovednosť za tu uvedené chybné, chýbajúce alebo nedostatočné informácie alebo ich interpretáciu.

Správa spoločnosti Radicati

O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® vyvíja popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť, ktoré firmám a domácnostiam na celom svete poskytujú komplexnú a viacvrstvovú ochranu pred kybernetickými hrozbami. ESET je dlhodobo priekopníkom v oblasti strojového učenia a cloudových technológií, ktoré umožňujú prevenciu a detekciu malvéru, ako aj následnú reakciu. ESET je súkromná spoločnosť, ktorá podporuje vedecký výskum a vývoj na celom svete.

0mld.+
používateľov internetu chránených technológiou ESET
1
globálnych centier výskumu a vývoja
0‑tis.+
firemných zákazníkov v 195 krajinách a teritóriách

"Technológie menia svet. Ich ochrana je od začiatku naším svetom."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET

"Technológie menia svet. Ich ochrana je od začiatku naším svetom."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET