Detekcia a reakcia na útoky

Sofistikovaný nástroj na detekciu a reakciu na útoky na koncové zariadenia (EDR – Endpoint Detection and Response), ktorý slúži na identifikáciu nezvyčajného správania a narušenia ochrany údajov, vyhodnocovanie rizík, riešenie incidentov, skúmanie a nápravu.

ESET Enterprise Inspector

Dokonalý prehľad o sieti a synchronizovaná reakcia na bezpečnostné problémy pomocou riešenia EDR od spoločnosti ESET.
Tiež dostupný ako súčasť našej služby ESET Managed Detection & Response.

Detekcia a reakcia na útoky (EDR)

Sofistikovaný nástroj na detekciu a reakciu na útoky na koncové zariadenia (EDR), ktorý slúži na identifikáciu nezvyčajného správania a narušenia ochrany údajov, vyhodnocovanie rizík, riešenie incidentov, skúmanie a nápravu.

ESET Enterprise Inspector

Dokonalý prehľad o sieti a synchronizovaná reakcia na bezpečnostné problémy pomocou riešenia EDR od spoločnosti ESET

Čo zákazníci oceňujú na našich riešeniach EDR?

Lepší prehľad

Včasná detekcia skrytých vnútorných hrozieb, phishingu alebo iných bežných foriem útoku na firmy.

Vylepšené riadenie rizík

ESET Enterprise Inspector analyzuje veľké množstvo dát v reálnom čase s cieľom skrátiť čas odozvy, vyriešiť problémy so zabezpečením a zlepšiť celkovú ochranu. Pomáha tiež implementovať model nulovej dôvery pre vysokú úroveň zabezpečenia.

Reakcia na pokročilé pretrvávajúce hrozby

ESET Enterprise Inspector je ideálne riešenie na vyhľadávanie hrozieb, keďže proaktívne predchádza budúcim útokom vrátane zákerných APT (Advanced Persistent Threats).

Bežné prípady použitia

Robia vám starosti

nové formy ransomvéru?

Firma potrebuje dodatočné nástroje na proaktívne odhaľovanie ransomvéru, nielen okamžité upozornenia na zistenie správania v sieti, ktoré pripomína ransomvér.

Robí vám starosti

detekcia správania a opakované porušovanie pravidiel?

Niektorí používatelia vo vašej sieti opakovane porušujú pravidlá, pokiaľ ide o malvér. Pravidelne sú infikované zariadenia tých istých používateľov. 

Robí vám starosti

vyhľadávanie a blokovanie hrozieb?

Systém včasného varovania alebo bezpečnostné centrum vás upozornia na novú hrozbu. Čo spravíte?

Prečo je naše riešenie ideálnou voľbou?

Detekcia a reakcia na útoky (EDR)

ESET Enterprise Inspector

Nástroj EDR od spoločnosti ESET, ktorý umožňuje nepretržité monitorovanie siete a aktivity na koncových zariadeniach v reálnom čase, hĺbkovú analýzu podozrivých procesov a okamžitú reakciu na incidenty či narušenia bezpečnosti.
V kombinácii s našou platformou ochrany koncových zariadení prináša ESET Enterprise Inspector kompletné riešenie slúžiace na prevenciu, detekciu a nápravu bezpečnostných problémov v sieti. Ponúka tieto funkcie:

 • Detekcia pokročilých pretrvávajúcich hrozieb
 • Zastavenie bezsúborových útokov
 • Blokovanie zero-day hrozieb
 • Ochrana pred ransomvérom
 • Zachytenie porušovania firemných pravidiel

Pre maximálne využitie služby Managed Detection & Response (MDR) ponúkame riešenie ESET Detect & Respond Ultimate.

Preskúmajte funkcie riešenia ESET Enterprise Inspector

Verejné API

ESET Enterprise Inspector poskytuje rozhranie API, ktoré umožňuje prístup, export a riešenie detekcií, ako aj efektívnu integráciu s nástrojmi, ako sú napr. SIEM, SOAR, nástroje podpory a mnohé iné.

Multiplatformové riešenie

ESET Enterprise Inspector podporuje operačné systémy Windows a macOS, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre multiplatformové prostredia.

Vzdialený prístup

ESET Enterprise Inspector ponúka možnosť využiť vzdialené prostredie PowerShell, ktoré bezpečnostným technikom umožňuje vzdialene kontrolovať a konfigurovať firemné počítače, takže môžu na bezpečnostný problém reagovať bez toho, aby bol používateľ rušený pri práci.

Vyhľadávanie hrozieb

Použite filtre na triedenie dát podľa obľúbenosti súborov, reputácie, digitálneho podpisu, správania alebo kontextových informácií.

Izolácia od siete jedným kliknutím

Zadefinujte politiky prístupu k sieti, aby ste predišli šíreniu malvéru naprieč celou sieťou. Napadnuté zariadenie je možné izolovať od siete jediným kliknutím v rozhraní nástroja ESET Enterprise Inspector. Rovnako jednoduché je stav izolácie pre zariadenie ukončiť. 

Otvorená architektúra a integrácie

ESET Enterprise Inspector poskytuje jedinečnú detekciu na základe správania a reputácie, ktorá je pre bezpečnostné tímy úplne prehľadná.

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

Uznanie od analytikov v IT sektore

Viac informácií

Ocenenia z nezávislých testov

Zobraziť výsledky testov

ESET PROTECT Advanced is a leader in Small-Business for Endpoint Protection Suites on G2

Spokojnosť zákazníkov z celého sveta

Prečítajte si celé recenzie


ESET spĺňa štandardy medzinárodne uznávanej a uplatňovanej bezpečnostnej normy ISO/IEC 27001:2013 používanej pri zavádzaní a spravovaní IT bezpečnosti. Pozrite si príslušný certifikát.

ESET preukazuje schopnosť neustále poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú zákaznícke aj regulačné požiadavky na systém riadenia kvality (QMS) v súlade s normou ISO 9001:2015. Pozrite si príslušný certifikát.

Certifikáciu udeľuje SGS, akreditovaný certifikačný orgán tretej strany. Dokazuje, že ESET v plnej miere dodržiava osvedčené postupy odvetvia.

Zakúpte si riešenie EDR ešte dnes

Detekciu a reakciu na útoky (EDR) ponúkajú tieto riešenia ESET

Kybernetické zabezpečenie budúcnosti na účinnú ochranu veľkých firiem.

Cena na vyžiadanie
Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú potrebám vašej firmy.


Detekcia a reakcia na útoky (EDR)

Všetky zahrnuté komponenty:
 • Cloudová konzola
 • Ochrana koncových zariadení
 • Zabezpečenie súborových serverov
 • Úplné šifrovanie disku
 • Cloudový sandbox
 • Detekcia a reakcia na útoky (EDR)

MANAGED DETECTION AND RESPONSE
SLUŽBA
Prepája znalosti našich špičkových výskumných tímov v oblasti IT bezpečnosti a najmodernejšie technológie našich bezpečnostných produktov.


Endpoint Detection & Response

Vyrieši tieto problémy:
 • Nedostatok odborníkov
 • Počiatočné zaúčanie
 • Nedostatok skúseností
 • Dlhodobé náklady

Riešenia v Technologickej aliancii ESET

Analýza sieťovej komunikácie

GREYCORTEX

Nástroj na analýzu sieťovej komunikácie, ktorý pomáha podnikom, vládnym inštitúciám a sektoru kritickej infraštruktúry chrániť ich IT operácie prostredníctvom umelej inteligencie, strojového učenia a rozsiahlej analýzy dát.

 • Nepretržité monitorovanie bezpečnosti
 • Schopnosť účinnej detekcie a rýchlej odozvy
 • Dokonalý prehľad o internej sieti
 • Ľahko použiteľné funkcie