Pokročilá ochrana pred hrozbami

ESET LiveGuard Advanced

Poskytuje proaktívnu cloudovú prevenciu proti ransomvéru alebo doposiaľ neznámym hrozbám s možnosťami autonómnej nápravy.
 

Pripravte zabezpečenie svojej organizácie
na budúcnosť pomocou týchto funkcií:

 • Pokročilá extrakcia a kontrola
 • Špičkové strojové učenie
 • Cloudový sandboxing
 • Hĺbková analýza aktivity

Dostupné pre moduly ESET:

 • Moderná ochrana koncových zariadení
 • Ochrana serverov
 • Ochrana e‑mailovej komunikácie
 • Ochrana cloudových aplikácií

Preskúmajte funkcie riešenia ESET LiveGuard Advanced

Detekcia zero-day hrozieb a ransomvéru

ESET LiveGuard Advanced využíva štyri samostatné detekčné vrstvy na maximalizáciu detekcie. Vzorky sú najskôr podrobené statickej analýze a pokročilej extrakcii, aby sa mohli následne porovnať s databázou hrozieb, doplnenou aj o dosiaľ nezverejnené detekcie. Druhá vrstva vykonáva statickú a dynamickú analýzu pomocou algoritmov a techník strojového učenia, ktoré zahŕňajú aj hĺbkové učenie. Následne sa vzorky spustia v sofistikovanom sandboxe, kde sa monitorujú akékoľvek náznaky škodlivého správania. Všetky výstupy zo sandboxu sú nakoniec podrobené hĺbkovej analýze aktivity s cieľom identifikovať známe škodlivé vzorce a akcie.

Podrobné reporty

Správca môže v konzole ESET PROTECT vytvoriť report z údajov zo služby ESET LiveGuard Advanced. Buď môže použiť jeden z preddefinovaných reportov, alebo si vytvorí vlastný. 

Transparentný a kompletný prehľad

Stav každej analyzovanej vzorky sa zobrazí v konzole ESET PROTECT spolu s údajmi odoslanými do systému ESET LiveGrid®. V záujme ochrany osobných údajov môžete tiež požiadať o okamžité vymazanie vzoriek po dokončení analýzy.

Automatická ochrana

Produkt na ochranu koncových zariadení alebo serverov automaticky rozhodne, či je vzorka neškodná, nebezpečná alebo neznáma.

Integrácia s e-mailovou ochranou

ESET LiveGuard Advanced pracuje nielen so súbormi, ale aj priamo s produktom ESET Mail Security, aby zabezpečil, že vašej firme nebudú doručené žiadne nebezpečné e-maily.

Mobilita

V dnešnej dobe zamestnanci často pracujú mimo firmy. Naša pokročilá ochrana pred hrozbami analyzuje súbory bez ohľadu na to, kde sa používatelia nachádzajú.

Proaktívna ochrana

Ak je vzorka vyhodnotená ako podozrivá, nebude sa môcť spustiť, kým ju ESET LiveGuard Advanced neanalyzuje. V prípade detekcie hrozby sú všetky koncové zariadenia v sieti chránené v priebehu niekoľkých minút.

Prispôsobenie na mieru

ESET umožňuje podrobnú konfiguráciu politík produktu ESET LiveGuard Advanced pre každý počítač, vďaka čomu má správca úplnú kontrolu nad tým, čo sa odosiela a aký má byť postup na základe prijatého výsledku.

Manuálne odosielanie vzoriek

Používateľ alebo správca môžu kedykoľvek odoslať vzorku na analýzu prostredníctvom kompatibilného produktu ESET a získať komplexný výsledok. Správcom sa zobrazí odosielateľ, odoslaná vzorka a výsledok priamo v konzole ESET PROTECT.

Ako funguje naša pokročilá viacvrstvová analýza?

ESET LiveGuard Advanced je cloudové riešenie na ochranu pred hrozbami, ktoré všetky odoslané podozrivé vzorky spúšťa v izolovanom testovacom prostredí v rámci centrálneho cloudu ESET s cieľom vyhodnotiť ich správanie, pričom na detekciu zero‑day hrozieb využíva informačné kanály o hrozbách, početné interné nástroje na statickú a dynamickú analýzu či údaje o reputácii súborov. Na analýze vzoriek sa podieľajú štyri vrstvy, ak je však výsledok vopred jasný, nemusia byť použité všetky.

Systémové požiadavky a licenčné informácie

Predpoklady pre správne fungovanie:

 • Aktívny účet ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator synchronizovaný s konzolou na správu produktov ESET
 • Podporovaná konzola na správu produktov ESET
 • Nainštalovaný kompatibilný bezpečnostný produkt ESET vo verzii 7.x alebo novšej
 • Platná licencia na ESET LiveGuard Advanced
 • Aktivované bezpečnostné produkty s licenciou na ESET LiveGuard Advanced
 • Služba ESET LiveGuard Advanced povolená v politikách kompatibilných bezpečnostných produktov
 • Sieťové požiadavky na otvorené porty sú rovnaké ako v prípade ESET LiveGrid®
 • Prístup k online serverom ESET LiveGuard Advanced

Podporované moduly ESET

 • ESET Endpoint Antivirus pre Windows
 • ESET Endpoint Security pre Windows
 • ESET Mail Security pre Microsoft Exchange
 • ESET File Security pre Windows Server
 • ESET Server Security pre Windows Server
 • ESET Endpoint Antivirus pre Linux
 • ESET Server Security pre Linux
 • ESET Cloud Office Security