Prevencia vnútorných hrozieb

Safetica NXT

Najjednoduchšie riešenie na svete vo forme softvéru ako služby určené na prevenciu vnútorných hrozieb.

 • Včasná detekcia a reakcia na vnútorné hrozby a riziká spojené s tokom údajov
 • Detekcia porušovania bezpečnostných nariadení
 • Jedinečný softvér ako služba (SaaS) s multitenantnou architektúrou
 • Ultrarýchle nasadenie s okamžitými výsledkami

Prípady použitia

Ochrana pred vnútornými hrozbami

Rýchlo odhaľte vnútorné riziká a zmiernite potenciálne úniky údajov skôr, ako prerastú do incidentov.

Ochrana údajov

Vytvárajte efektívne reporty a spĺňajte rôzne požiadavky na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany údajov.

Dohľad nad hodnotnými firemnými aktívami

Objavujte, monitorujte a chráňte svoje cenné údaje, aby ste predišli škodlivým únikom dát, ktoré môžu viesť k pokutám alebo poškodiť vašu povesť.

Prehľad o citlivých údajoch

 • Úplný audit toku citlivých údajov
 • Včasná detekcia bezpečnostných incidentov
 • Kontrola obsahu pomocou OCR (optické rozoznávanie znakov)
 • Analýza správania a detekcia vnútorných hrozieb
 • Okamžité upozornenia a intuitívne reporty

Riadiaci panel konzoly Safetica NXT s informáciami o rizikových udalostiach v čase, používateľoch a ohrozených koncových zariadeniach.

Softvér ako služba s vysokou úrovňou ochrany

 • Odhalenie rizík hneď na začiatku
 • Vyspelá architektúra s prístupom zameraným na bezpečnosť
 • Moderné overovanie pomocou SSO (jediné prihlásenie)
 • Pripravenosť na dynamické a vzdialené prostredie
 • Multiplatformové riešenie s podporou pre Windows a Mac

Prehľad udalostí súvisiacich so zabezpečením údajov spolu s informáciami o úrovni rizika a klasifikáciou v konzole Safetica NXT.

Systémové požiadavky

Podporované operačné systémy

 

Pre počítače

 • Microsoft Windows 7, 8.1, 10 (32‑bitová verzia [x86] alebo 64‑bitová verzia [x64]), inštalačný balík MSI, .NET 4.7.2 a novšie verzie
 • macOS 10.15 a novšie verzie

Pre smartfóny a tablety

 • Android 6 a novšie verzie a podpora služieb Google Play
 • iOS 10 a novšie verzie

Hardvérové požiadavky

 

Pre počítače

 • Dvojjadrový procesor s frekvenciou 2,4 GHz, 2 GB pamäte RAM, 10 GB voľného miesta na disku