Komplexná ochrana

ESET chráni vaše online platby, inteligentnú domácnosť, webovú kameru a deti pomocou:

Správa vymeniteľných médií
Ponúka možnosť zakázať prístup k vymeniteľným médiám, ako sú CD-ROM, FireWire, USB, zariadenia iOS a ďalšie. Umožňuje predchádzať nepovolenému kopírovaniu vašich súkromných údajov na neznáme externé zariadenia.

Sieťové pripojenia
Poskytne vám prehľad o tom, čo sa deje na sieťových rozhraniach. Zobrazuje všetky pripojenia pre každý proces vrátane rýchlosti a množstva prenášaných údajov.

Vlastný prispôsobený firewall
V okne venovanom správe firewallu si môžete jednoducho nakonfigurovať rôzne profily s rozličnými nastaveniami. Zvoľte si prísnosť ochrany firewallom z troch predvolených profilov: verejný, domáci a pracovný. Povoľte alebo zablokujte prichádzajúce a odchádzajúce pripojenia vybraných aplikácií, služieb alebo čísel portov. Využite možnosť povoliť alebo zablokovať všetky pripojenia počítačov v tej istej sieti, prípadne pripojenia k jednému počítaču na základe jeho IP adresy, názvu počítača alebo názvu domény. Udeľte konkrétnym IP adresám výnimku z blokovania firewallom.

Anti-Phishing
Chráni pred škodlivými webovými stránkami, ktoré sa snažia získať citlivé informácie, ako sú používateľské mená a heslá, bankové údaje alebo informácie o kreditných kartách.

Rodičovská kontrola
Vytvárajte kategórie webových stránok na základe povolených alebo blokovaných stránok a na základe stránok zaradených na whitelist alebo blacklist. Použite niektorý z prednastavených profilov (Dieťa, Tínedžer alebo Rodič) a prispôsobte si ho podľa vlastných potrieb. Získajte úplný prehľad o navštevovaných stránkach, kategóriách, dátumoch a čase strávenom na webe.

Password Manager
Pomáha vám ukladať a spravovať vaše heslá, automaticky vypĺňať formuláre a vytvárať veľmi silné šifrované heslá. Stačí si pamätať len jedno hlavné heslo. Môžete sa tiež odhlásiť z každej webovej stránky a vzdialene zabezpečiť svoju históriu prehľadávania, získať informácie o zabezpečení svojho účtu zo Správy o bezpečnosti, ako aj bezpečnostné upozornenia v prípade, že sú vaše heslá ohrozené. Integrovaná je detekcia tváre v systéme iOS a možná je tiež integrácia dvojúrovňového overovania (2FA) s aplikáciou Google Authenticator pre ešte lepšiu ochranu vašich hesiel.