Kríza na Ukrajine – Centrum pre reakcie ESET

V spoločnosti ESET sme udalosťami na Ukrajine hlboko znepokojení.

Uvedomujeme si ťažkú situáciu, v ktorej sa ocitli naši zákazníci, partneri a kolegovia na Ukrajine. Preto ponúkame pomocnú ruku na viacerých frontoch.

V spoločnosti ESET sme udalosťami na Ukrajine hlboko znepokojení.

Uvedomujeme si ťažkú situáciu, v ktorej sa ocitli naši zákazníci, partneri a kolegovia na Ukrajine. Preto ponúkame pomocnú ruku na viacerých frontoch.

Ako popredný dodávateľ digitálneho zabezpečenia pre firmy v regióne cítime zodpovednosť za ich ochranu aj počas krízy na Ukrajine. Zozbierali sme preto niekoľko užitočných zdrojov, ktoré pomôžu posilniť digitálnu bezpečnosť vašej organizácie.


Ako pomáha ESET?

Ako pomáha ESET?

Najnovšie informácie
o kybernetických
útokoch

Najnovšie informácie o kybernetických útokoch

Ochrana firmy
pred kybernetickými
útokmi?

Ako ochránite svoju firmu pred kybernetickými útokmi?

Reakcia spoločnosti ESET

V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu spoločnosť ESET zastavila predaj produktov všetkým zákazníkom v Rusku a Bielorusku. Rozhodnutie sa týka domácich používateľov, firiem aj organizácií.

Prečítajte si celé stanovisko

Bratislava, 24. február 2023 – V tento deň pred rokom sme zostali šokovaní a zdesení rozhodnutím ruskej vlády napadnúť Ukrajinu. Tak ako vtedy, aj dnes pevne stojíme na strane našich priateľov, kolegov a zákazníkov na Ukrajine. Hneď ako sa vojna začala, sme zo solidarity s Ukrajinou a spolu s mnohými firmami po celom svete zastavili predaj našich produktov v Rusku a Bielorusku. Okrem pomoci prostredníctvom nášho výskumu a kybernetickej ochrany sme prispeli aj na pomoc utečencom. Doteraz sme prostredníctvom našej Nadácie ESET darovali 777 000 eur do fondu na pomoc občanom Ukrajiny, vrátane darov pre Nadáciu Integra, UNICEF Ukrajina, mesto Bratislava a ďalšie.  

"Dnes by som chcel potvrdiť ďalších 500 000 eur, ktoré prostredníctvom Nadácie ESET venujeme na ďalšiu pomoc občanom Ukrajiny. Z tejto sumy bude 200 000 eur venovaných Nadácii Integra, aby mohli pokračovať v poskytovaní urgentnej humanitárnej pomoci. Pevne veríme, že vojna sa čoskoro skončí, no kým sa tak nestane, pokračujeme v podpore všetkými možnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii," uviedol Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET.

 

Postoj spoločnosti ESET k vojne na Ukrajine

V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu spoločnosť ESET zastavila predaj produktov všetkým zákazníkom v Rusku a Bielorusku. Rozhodnutie sa týka domácich používateľov, firiem aj organizácií. Predaj vládnym inštitúciám bol prakticky zakázaný už v roku 2016, keď ruská vláda zaviedla také daňové pravidlá, legislatívu a certifikačné procesy, ktoré zvýhodňovali miestnych dodávateľov. 

Spoločnosť ESET zároveň Ukrajine poskytuje humanitárnu pomoc už od februára 2022. Nadácia ESET vytvorila fond na pomoc utečencom z Ukrajiny na Slovensku a v okolitých krajinách (Česká republika, Rumunsko a Poľsko), do ktorého doteraz vložila 777 000 eur. Doteraz z neho čerpá pomoc množstvo rodín prichádzajúcich na Slovensko. Z tohto fondu spoločnosť ESET poskytla finančnú pomoc organizáciám UNICEF Ukrajina, Mestu Bratislava a Nadácii INTEGRA na humanitárnu pomoc v teréne na Ukrajine.

V spolupráci s naším ukrajinským partnerom sme rozšírili podporu pre zákazníkov, aby sme im zabezpečili kontinuitu aj na miestach konfliktu. Všetkým našim ukrajinským firemným zákazníkom upgradujeme bezpečnostné riešenia bezplatne na najvyššiu verziu našich produktov pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti. Navyše bezplatne predlžujeme licencie koncovým aj firemným zákazníkom, ktorých platnosť vyprší.

Spoločnosť ESET poskytuje bezpečnostný výskum viacerým svetovým a európskym organizáciám, ktoré sa snažia riešiť a zmierniť kybernetické hrozby vyplývajúce z vojny na Ukrajine. Našim poslaním je ochrana a vytváranie bezpečnejšieho digitálneho sveta prostredníctvom unikátnej telemetrie a expertízy. Naši výskumníci neustále monitorujú digitálne hrozby v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom. Už 23. februára oznámili objavenie nového škodlivého kódu HermeticWiper, ktorý v predvečer ruského vojenského útoku na Ukrajinu napadol ukrajinské ciele a vymazával dáta na kompromitovaných zariadeniach. V nasledujúce dni naši výskumníci publikovali varovanie pred podvodnými zbierkami snažiacimi sa zneužiť vojnu na Ukrajine a taktiež informovali o ďalších zisteniach týkajúcich sa kybernetických útokov na Ukrajine. V spolupráci s národnými CERT tímami tiež podporujeme digitálnu bezpečnosť firemných aj štátnych inštitúcií v Európskej únii.

Aby sme našu reakciu ešte posilnili, upgradujeme bezpečnostné riešenia ohrozeným organizáciám v zóne konfliktu, susedným štátom, ako aj štátom podieľajúcim sa na medzinárodnej reakcii, ktoré by sa mohli stať cieľom kybernetických útokov. Našim novým aj existujúcim zákazníkom tiež globálne ponúkame možnosť bezplatne pridať našu novú ochranu pred zero-day hrozbami – ESET LiveGuard Advanced.

Ako európsky dodávateľ bezpečnostných riešení s viac ako 30 ročnou tradíciou, sme tieto rozhodnutia prijali, aby sme deklarovali náš postoj a podporu Ukrajine a našim európskym partnerom, s ktorými zdieľame priority v oblasti digitálnej bezpečnosti.

Všetkým inštitúciám kritickej infraštruktúry na Ukrajine sme ponúkli bezplatný prechod na najvyššiu triedu ochrany.

Od marca do mája 2022 sme našim zákazníkom na Ukrajine automaticky a bezplatne predĺžili licencie, ktorých platnosť vypršala.

V súčasnosti zostáva naša technická podpora na Ukrajine aj naďalej v prevádzke pre prípad, že by sa objavili nové hrozby.

Výskumníci spoločnosti ESET ako prví objavili nový malvér typu wiper, ktorý bol detegovaný na Ukrajine. Situáciu naďalej aktívne monitorujeme.

Zastavili sme predaj všetkých produktov v Rusku a Bielorusku.

Nadácia ESET vyčlenila na priamu pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine celkovo už 1 277 700 eur.

Stav kybernetických hrozieb – najnovšie správy

Odborníci na bezpečnosť z našich centier zameraných na výskum malvéru a z centier výskumu a vývoja produktov nepretržite pracujú na tom, aby zaistili ochranu našich zákazníkov pred novovznikajúcimi hrozbami.

ESET má najlepší prehľad o kybernetických hrozbách v regióne.
Vďaka týmto poznatkom môžeme lepšie chrániť ukrajinských aj globálnych zákazníkov.

Sme odhodlaní podeliť sa o svoje odborné znalosti a poznatky so širokou verejnosťou a príslušnými orgánmi s cieľom zlepšiť digitálnu odolnosť v týchto ťažkých časoch.

Prevratný výskum malvéru HermeticWiper

Výskumníci spoločnosti ESET odhalili nový malvér typu wiper, ktorý útočí na ukrajinské organizácie, ako aj červa, ktorý tento malvér pomenovaný HermeticWiper šíri v lokálnych sieťach

KRÍZA NA UKRAJINE
Centrum zdrojov digitálneho zabezpečenia

Ako môžete chrániť svoju firmu?

So stupňujúcim sa vojenským konfliktom na Ukrajine sa zvyšuje aj riziko kybernetických útokov na celom svete. Ako môžu organizácie zlepšiť svoju digitálnu odolnosť? Odborníci spoločnosti ESET prinášajú komplexný súbor vzdelávacích materiálov a užitočných nástrojov.

Firemní zákazníci spoločnosti ESET

Zvýšte bezpečnosť správnymi nastaveniami

  • Uistite sa, že máte zapnuté kľúčové funkcie, ako napríklad pokročilú kontrolu pamäte, Exploit Blocker, ESET Dynamic Threat Defense a Ransomware Shield.
  • V prípade potreby nakonfigurujte pravidlá HIPS a pravidlá firewallu.
  • Uistite sa, že máte nainštalovanú aktuálnu verziu produktu.

Pridajte výkonný cloudový sandbox

ESET okamžite zvyšuje ochranu všetkých existujúcich aj nových zákazníkov využívajúcich konzolu na správu ESET PROTECT Cloud tým, že im ponúka 90‑dňovú skúšobnú verziu komponentu ESET Dynamic Threat Defense na pokročilú ochranu pred hrozbami, ktorý je možné aktivovať jediným kliknutím v konzole.

Na jeho aktiváciu prejdite do svojej cloudovej konzoly

Časté otázky

Ako môže situácia ovplyvniť prácu výskumných stredísk spoločnosti ESET?

ESET má svoju infraštruktúru rozdistribuovanú po celom svete. Navyše neočakávame narušenie našich služieb založených na cloude. Pravidelne vykonávame všetky potrebné kontroly pripravenosti na široké spektrum scenárov, od vojenského konfliktu až po výpadky elektrickej energie, aby sme zabezpečili kontinuitu chodu našej spoločnosti.

ESET nemá žiadne výskumné strediská na Ukrajine ani v Rusku a neočakáva žiadne narušenie služieb.

Výskumné strediská spoločnosti ESET sa nachádzajú v 13 mestách: Bratislava, Košice, Žilina (Slovensko), San Diego (USA), Buenos Aires (Argentína), Singapur (Singapur), Taunton (Spojené kráľovstvo), Jablonec nad Nisou, Praha, Brno (Česká republika), Krakov (Poľsko), Montreal (Kanada) a Jasy (Rumunsko).

Ako by ovplyvnili rozsiahle kybernetické útoky proti Ukrajine alebo Rusku schopnosť spoločnosti ESET poskytovať služby v zasiahnutých oblastiach?

ESET nemá v Rusku ani na Ukrajine žiadnu infraštruktúru, no našich zákazníkov by sa mohlo dotknúť stupňovanie kybernetických útokov.

Do akej miery je chránená IT infraštruktúra (servery, zálohy a podobne) spoločnosti ESET? Aké ISO štandardy spĺňa?

Naša IT infraštruktúra je v súlade so štandardmi ISO 27001, ktoré požadujú, aby boli dátové centrá rozdistribuované vo viacerých krajinách a regiónoch podľa produktov či procesov.

Čo ešte robí ESET pre posilnenie svojej vlastnej odolnosti a zabezpečenie kontinuity prevádzky?

ESET má vypracovaný plán pre zachovanie kontinuity chodu spoločnosti aj plán pre obnovenie určitých produktov a služieb po krízovej udalosti.

Ako pomáha ESET organizáciám na Ukrajine, aby sa lepšie bránili pred zintenzívňujúcimi sa kybernetickými útokmi?

ESET bezplatne upgraduje dotknutým zákazníkom na Ukrajine produkty na pokročilejšie verzie a tým, ktorým licencie exspirujú, zároveň bezplatne predlžuje ich platnosť. Miestna technická podpora zostáva zákazníkom k dispozícii pre prípady upgradeovania produktu alebo pomoci s akýmikoľvek bezpečnostnými incidentmi. Produkty spoločnosti ESET dokážu zákazníkov ochrániť pred novoobjavenými malvérmi ako HermeticWiper, HermeticWizard, HermeticRansom a IsaacWiper.

Ako môže situácia ovplyvniť prácu výskumných stredísk spoločnosti ESET?

ESET má svoju infraštruktúru rozdistribuovanú po celom svete. Navyše neočakávame narušenie našich služieb založených na cloude. Pravidelne vykonávame všetky potrebné kontroly pripravenosti na široké spektrum scenárov, od vojenského konfliktu až po výpadky elektrickej energie, aby sme zabezpečili kontinuitu chodu našej spoločnosti.

ESET nemá žiadne výskumné strediská na Ukrajine ani v Rusku a neočakáva žiadne narušenie služieb.

Výskumné strediská spoločnosti ESET sa nachádzajú v 13 mestách: Bratislava, Košice, Žilina (Slovensko), San Diego (USA), Buenos Aires (Argentína), Singapur (Singapur), Taunton (Spojené kráľovstvo), Jablonec nad Nisou, Praha, Brno (Česká republika), Krakov (Poľsko), Montreal (Kanada) a Jasy (Rumunsko).

Ako by ovplyvnili rozsiahle kybernetické útoky proti Ukrajine alebo Rusku schopnosť spoločnosti ESET poskytovať služby v zasiahnutých oblastiach?

ESET nemá v Rusku ani na Ukrajine žiadnu infraštruktúru, no našich zákazníkov by sa mohlo dotknúť stupňovanie kybernetických útokov.

Do akej miery je chránená IT infraštruktúra (servery, zálohy a podobne) spoločnosti ESET? Aké ISO štandardy spĺňa?

Naša IT infraštruktúra je v súlade so štandardmi ISO 27001, ktoré požadujú, aby boli dátové centrá rozdistribuované vo viacerých krajinách a regiónoch podľa produktov či procesov.

Čo ešte robí ESET pre posilnenie svojej vlastnej odolnosti a zabezpečenie kontinuity prevádzky?

ESET má vypracovaný plán pre zachovanie kontinuity chodu spoločnosti aj plán pre obnovenie určitých produktov a služieb po krízovej udalosti.

Ako pomáha ESET organizáciám na Ukrajine, aby sa lepšie bránili pred zintenzívňujúcimi sa kybernetickými útokmi?

ESET bezplatne upgraduje dotknutým zákazníkom na Ukrajine produkty na pokročilejšie verzie a tým, ktorým licencie exspirujú, zároveň bezplatne predlžuje ich platnosť. Miestna technická podpora zostáva zákazníkom k dispozícii pre prípady upgradeovania produktu alebo pomoci s akýmikoľvek bezpečnostnými incidentmi. Produkty spoločnosti ESET dokážu zákazníkov ochrániť pred novoobjavenými malvérmi ako HermeticWiper, HermeticWizard, HermeticRansom a IsaacWiper.