ESET sa stáva generálnym partnerom ocenenia Via Bona Slovakia

Ďalší článok

Spoločnosť ESET sa stáva generálnym partnerom ocenenia Via Bona Slovakia. Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET, sa zároveň stáva ambasádorom kategórie Veľká zodpovedná firma.

Via Bona Slovakia je prestížne ocenenie, ktorým Nadácia Pontis zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Spoločnosť ESET sa rozhodla podporiť toto ocenenie a stala sa generálnym partnerom 21. ročníka tejto súťaže. Richard Marko, ako generálny riaditeľ posledného víťaza kategórie Veľká zodpovedná firma, sa zároveň stáva jej ambasádorom pre nadchádzajúci ročník.

„Zodpovedná firma podniká tak, aby z výsledku jej podnikania mala osoh aj celá spoločnosť. Okrem zodpovednosti za kvalitu jej produktov či služieb, sa takáto firma stará o svojich zamestnancov, dbá na životné prostredie a podporuje komunity. V časoch, keď je potrebné postaviť sa za hodnoty, v ktoré verí a ktorými žije, je počuť jej hlas. Čím viac bude firiem, ktorých podnikanie je zodpovedné a trvalo udržateľné, tým viac sa nám bude dariť vybudovať zo Slovenska lepšiu, inovatívnu a modernú krajinu, ktorá bude priťahovať a vychovávať talenty,“ vysvetľuje atribúty kategórie Veľká zodpovedná firma jej ambasádor, Richard Marko.

Nadácia Pontis tento týždeň otvorila prihlasovanie do súťaže Via Bona Slovakia. V aktuálnom ročníku udelí ocenenie v 7 kategóriách. Malé i veľké firmy môžu nominovať svoj projekt do 15. marca. Nominácie hodnotia nezávislé komisie zložené zo zástupcov biznisu, verejného sektora, médií, mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií. Víťazov ocenenia vyhlási Nadácia Pontis na slávnostnom galavečeri 17. júna 2021.