Spoločnosť ESET sa pripojila ku Charte diverzity

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

Spoločnosť ESET sa pripojila k takmer päťdesiatke signatárskych firiem pôsobiacich na Slovensku a podpísala Chartu Diverzity Slovensko. Slávnostné podpisovanie sa vôbec prvýkrát v histórii udialo online formou. Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu diverzity na pracoviskách. Podporuje ju Európska komisia spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.

„Pre nás ako technologickú spoločnosť je prirodzenou témou diverzity a CSR aktivít agenda posilňovania žien a dievčat v IT, a to nielen pre firmu samotnú, ale celkovo pre celý sektor. Podpisom Charty diverzity chceme dať najavo, že ESET vníma inklúziu a diverzitu vážne a je to pre nás principiálna záležitosť,“ povedala pri podpise Charty diverzity Lucia Marková, CSR manažérka spoločnosti ESET.

Členstvo v tejto iniciatíve je otvorené všetkým firmám a organizáciám, ktoré sú si plne vedomé dôležitosti rovnakého zaobchádzania, inklúzie a diverzity na pracovisku. Signatári súhlasia s obsahom Charty diverzity Slovensko a hlásia sa k nasledovným princípom:

  • Dobrovoľne integrovať do života firmy súbor zásad a postupov zohľadňujúcich diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku.
  • Budovať vzťah k svojim zamestnancom na základe týchto postupov a zvyšovať povedomie o témach diverzity na úrovni manažmentu.
  • Inšpirovať ďalšie firmy pôsobiace na Slovensku a šíriť povedomie o prínosoch vyplývajúcich zo zavedenia politiky diverzity.

„Vytvárame rešpektujúce prostredie pre všetkých a chceme, aby sa všetci zamestnanci u nás cítili vítaní bez rozdielu. Rôznorodosť na pracovisku vnímame veľmi prirodzene, z našej strany sa sústredíme najmä na vnímavý a individuálny prístup, nie na čísla v štatistikách. S veľkým rešpektom sa tiež snažíme pristupovať k veľmi aktuálnej téme dnešných dní, ktorou je podpora duševného zdravia“, uzatvára Daniela Škripková, Chief HR Officer spoločnosti ESET.