ESET SysInspector

Máte problémy s počítačom?

Spustite ESET SysInspector a nechajte ho vytvoriť protokol o systéme. Prípadné problémy môžete hneď opraviť, alebo nám protokol zašlite na preskúmanie.

Často kladené otázky


Je schopný ESET SysInspector odstrániť infiltráciu?

ESET SysInspector nevykonáva žiadne zmeny vo vašom počítači. Funguje v móde "iba na čítanie" keďže bol navrhnutý na analýzu, nie na odstraňovanie infiltrácií. Ak potrebujete antivírusový program, môžete si stiahnuť skúšobnú verziu nášho softvéru, alebo môžete použiť bezplatný ESET Online Scanner.


Vyžaduje spustenie ESET SysInspector administrátorské práva?

Nie. Spustenie ESET SysInspector nevyžaduje administrátorské práva, no na získanie všetkých informácií o systéme je potrebné byť prihlásený ako administrátor. Spustenie aplikácie ako štandardný užívateľ, alebo ako užívateľ s obmedzenými právami, spôsobí zníženie výpovednej hodnoty informácií o vašom systéme.


Vytvára ESET SysInspector súbor s logmi?

ESET SysInspector je schopný vytvoriť logovací súbor s informáciami o vašej konfigurácii. Je možné uložiť ho cez voľbu Súbor > Uložiť log v hlavnom menu. Logy sa ukladajú v XML formáte. Štandardne sa ukladajú do adresára %USERPROFILE%\My Documents\, pomenovanom ako "SysInpsector-%MENOPOCITACA%-RRMMDD-HHMM.XML". Cestu k adresáru, alebo meno súboru môžete zmeniť podľa potreby ešte pred uložením.


Ako si môžem prezrieť log súbor z ESET SysInspector?

Na zobrazenie súboru s logmi vytvorenými programom ESET SysInspector spustite program a vyberte z hlavného menu Súbor > Otvoriť log. Môžete tiež uchopiť a presunúť súbor s logmi priamo do okna aplikácie ESET SysInspector. Ak potrebujete otvárať logy z ESET SysInspector častejšie, odporúčame vytvoriť si na pracovnej ploche odkaz na súbor SYSINSPECTOR.EXE, na otvorenie súboru s logmi potom stačí presunúť konkrétny súbor na odkaz.


Môže log obsahovať súkromné dáta?

Nie, používateľ má možnosť zvoliť si analýzu pre účely zverejnenia, v ktorej nie sú zahrnuté akékoľvek súkromné informácie a dáta.


Ako ESET SysInspector overuje rizikovosť jednotlivých položiek?

Vo väčšine prípadov, ESET SysInspector priradí úroveň rizika jednotlivých objektov (súbory, procesy, kľúče registrov atď.) využívajúc sériu heuristických pravidiel, ktoré skúmajú charakteristiky každého objektu a vyhodnotí stupeň závažnosti hroziaceho rizika. Vychádzajúc z heuristiky sú jednotlivým objektom priraďované stupne "1 - V poriadku (zelená)" do "9 - Nebezpečné (červená)." Farebné označenie položiek v ľavom paneli je odvodené od objektu s najvyšším stupňom ohrozenia.


Znamená "6 - Neznámy (červená)", že je objekt nebezpečný?

Hodnotenie aplikácie ESET SysInspector priraďované jednotlivým objektom nenahrádza odbornú analýzu vykonanú bezpečnostným expertom. ESET SysInspector je primárne určený podať bezpečnostnému expertovi rýchly prehľad o tom, ktoré objekty v systéme vykazujú nezvyčajné správanie a je nutné ich hlbšie analyzovať.


Prečo sa po spustení ESET SysInspector pripája na internet?

Tak ako mnohé aplikácie, aj ESET SysInspector obsahuje digitálny podpis overujúci pôvod aplikácie. Potvrdzuje, že bol vytvorený spoločnosťou ESET a nebol pozmenený inou aplikáciou. Za účelom overenia certifikátu kontaktuje OS certifikačné autority pre overenie totožnosti vydavateľa. Je to štandardná aktivita digitálne podpísaných aplikácií prevádzkovaných na platformách Microsoft Windows.


Čo zabezpečuje Anti-Stealth technológia?

Technológia Anti-Stealth dokáže účinne detegovať infiltrácie typu rootkit. Ak je systém napadnutý škodlivým kódom, vykazujúcim znaky rootkit-u, je používateľ vystavený hrozbe poškodenia, straty, alebo krádeže údajov. Bez špeciálneho anti-rootkit nástroja je takmer nemožné detegovať rootkit hrozby.