ESET SysInspector
Najčastejšie otázky

Na čo slúži nástroj ESET SysInspector?

ESET SysInspector je aplikácia, ktorá hĺbkovo kontroluje počítač a generuje podrobný prehľad jeho aktuálneho stavu. Zhromaždené údaje sa zobrazujú komplexne s podrobným popisom. Nástroj SysInspector pomáha preskúmať podozrivé správanie systému, ktoré je často spôsobené malvérovou infekciou.

Keď nástroj ESET SysInspector nájde potenciálne škodlivé procesy, záznamy v databáze Registry, sieťové pripojenia a ďalšie problémy, poskytne používateľovi informácie o tom, ako presne má ďalej postupovať?

Nie, ESET SysInspector je len analytický a diagnostický nástroj. Používateľovi nezobrazuje informácie o tom, ako má postupovať.

Generuje nástroj ESET SysInspector protokol s osobnými údajmi používateľov, čím by útočil na ich súkromie?

Nie, pri generovaní kontroly systému môže používateľ vybrať možnosť vygenerovania analýzy na verejné účely. ESET SysInspector potom skontroluje systém tak, že vynechá všetok súkromný obsah.

Je možné používať parametre príkazového riadka?

Áno, nástroj ESET SysInspector podporuje parametre príkazového riadka: /gen (vygeneruje správu priamo z príkazového riadka bez spustenia grafického používateľského rozhrania), /privacy (vygeneruje správu s vylúčením citlivých informácií), /zip (uloží správu do komprimovaného súboru), /help (zobrazí informácie o používaní parametrov príkazového riadka)

Podporuje nástroj ESET SysInspector klávesové skratky?

Áno, môžete používať klávesové skratky na otváranie a ukladanie súborov, generovanie protokolov, filtrovanie položiek a ďalšie úlohy.