PROMO zľavy

PROMO zľavy pre domáce produkty

PROMO zľava 30 % pre držiteľa ISIC preukazu

PROMO zľava je určená pre držiteľa ISIC preukazu s platnou prolongačnou známkou “ISIC 09/2024” (neplatí pre známku “NO ISIC”) na licenciu pre maximálne 4 počítače a 4 mobilné zariadenia. Podmienkou je, aby bol držiteľ licencie totožný s držiteľom preukazu, a to aj v prípade, ak sa jedná o neplnoletú osobu. PROMO zľavu je možné uplatniť iba na súkromnú osobu.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • V políčku v e-shope je potrebné uviesť číslo svojej ISIC karty, ktoré začína písmenom S, pokračuje 12 miestným číslom a môže končiť písmenom.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

 

PROMO zľava 30 % pre držiteľa ITIC preukazu

PROMO zľava je určená pre držiteľa ITIC preukazu s platnou prolongačnou známkou “ITIC 09/2024” (neplatí pre známku “NO ITIC”) na licenciu pre maximálne 4 počítače a 4 mobilné zariadenia. Podmienkou je, aby bol držiteľ licencie totožný s držiteľom preukazu. PROMO zľavu je možné uplatniť iba na súkromnú osobu.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • V políčku v e-shope je potrebné uviesť číslo svojej ITIC karty, ktoré začína písmenom S, pokračuje 12 miestným číslom a môže končiť písmenom.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

 

PROMO zľava 30 % pre držiteľa preukazu EURO26

PROMO zľava je určená pre držiteľa platného preukazu EURO26 na licenciu pre maximálne 4 počítače a 4 mobilné zariadenia. Podmienkou je, aby bol držiteľ licencie totožný s držiteľom preukazu a to aj v prípade neplnoletej osoby. PROMO zľavu je možné uplatniť iba na súkromnú osobu.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • V políčku v e-shope je potrebné uviesť číslo svojho EURO<26 preukazu, ktoré začína písmenom E, J, Y, B, U, M, V a pokračuje 6 miestnym číslom. Platnosť preukazu je vyznačená na prednej strane. V prípade univerzitného preukazu externého študenta EURO<26 je platnosť vyznačená na zadnej strane na známke EURO<26.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30 % pre držiteľa ZŤP a ZŤP/S preukazu

PROMO zľava je určená pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S na licenciu pre maximálne 4 počítače a 4 mobilné zariadenia. Podmienkou je, aby držiteľ licencie bol totožný s držiteľom ZŤP alebo ZŤP/S a to aj v prípade, ak sa jedná o neplnoletú osobu. PROMO zľavu je možné uplatniť na súkromnú osobu alebo na fyzickú osobu podnikateľa/právnickú osobu, kde držiteľ preukazu figuruje ako jediný spoločník. Pre uplatnenie zľavy je nutné doložiť obojstranný sken/fotku Vášho ZŤP preukazu. Prosíme, aby ste neprikladali Parkovací preukaz alebo Rozhodnutie. Tieto doklady nie sú relevantné na posúdenie PROMO zľavy. Pri tejto PROMO zľave nie je možné platiť kartou.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30 % pre neziskové organizácie

PROMO zľava je určená pre neziskové organizácie, uvedené v Registri neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby. Subjekty, ktoré sa v zozname nenachádzajú, nemajú nárok na danú PROMO zľavu.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30 % pre školstvo

PROMO zľava je určená pre školské zariadenia, kde podmienkou je akreditácia Ministerstva školstva SR. Uvedená PROMO zľava sa nevzťahuje na učiteľov a zamestnancov školských zariadení.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30 % pre zdravotníctvo

PROMO zľava je určená pre subjekty zdravotníctva (nemocnice, polikliniky, lekári poskytujúci ambulantnú starostlivosť s vlastným IČO (nepostačuje členstvo v SLK), lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok).

PROMO zľava sa nevzťahuje na zamestnancov uvedených subjektov ani na veterinárne zdravotníctvo. Nie je možné ju uplatniť ani dovozcom a distribútorom zdravotníckych potrieb a zariadení.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30 % pre detské domovy, domovy dôchodcov a DSS

PROMO zľava je určená pre detské domovy, domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30 % pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy

PROMO zľava je určená pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy Slovenskej republiky.

PROMO zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET HOME Security Ultimate, ESET Small Business Security a ESET Parental Control.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky PROMO zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľavy pre business produkty

PROMO zľava 30% pre školstvo

Školské zariadenia môžu využiť PROMO zľavu 30 % na nižšie uvedené ESET produktové balíky / produkty (podmienkou je akreditácia Ministerstva školstva SR). Uvedená zľava sa nevzťahuje na učiteľov a zamestnancov školských zariadení.

Riešenia: ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Elite, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

Poznámky:

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30% pre štátne zdravotníctvo

Subjekty v sektore štátneho zdravotníctva* (štátne nemocnice a polikliniky, štátne zdravotnícke zariadenia a podobne) môžu využiť PROMO zľavu 30 % na nasledovné ESET produktové balíky / produkty: ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Elite, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

* Uvedená PROMO zľava sa nevzťahuje na zamestnancov uvedených subjektov ani na veterinárne zdravotníctvo. Nie je možné ju uplatniť ani dovozcom a distribútorom zdravotníckych potrieb a zariadení.

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30% pre súkromné zdravotníctvo

Subjekty v sektore súkromného zdravotníctva* (súkromné nemocnice a polikliniky, súkromné zdravotnícke zariadenia, lekári poskytujúci ambulantnú starostlivosť s vlastným IČO, súkromné lekárne, súkromné výdajne zdravotníckych pomôcok a podobne) môžu využiť PROMO zľavu 30 % na nasledovné ESET produktové balíky / produkty: ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024 a dá sa aplikovať iba na existujúce licencie.

* Uvedená PROMO zľava sa nevzťahuje na zamestnancov uvedených subjektov ani na veterinárne zdravotníctvo. Nie je možné ju uplatniť ani dovozcom a distribútorom zdravotníckych potrieb a zariadení.

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30% pre neziskové organizácie, detské domovy, domovy dôchodcov a DSS

PROMO zľava je určená:

 • pre neziskové organizácie, uvedené v Registri neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby. Subjekty, ktoré sa v zozname nenachádzajú, nemajú nárok na danú zľavu.
 • pre detské domovy, domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb (DSS).

Túto PROMO zľavu vo výške 30 % je možné uplatniť na nasledovné ESET produktové balíky / produkty: ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Elite, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

PROMO zľava 30% pre subjekty štátnej správy a územnej samosprávy

Orgány štátnej správy a územnej samosprávy Slovenskej republiky môžu využiť PROMO zľavu 30 % na nasledovné ESET produktové balíky / produkty: ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Elite, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security.

Táto PROMO zľava platí do 31.12.2024.

 • PROMO zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení PROMO zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • PROMO zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.