Štandardné zľavy

Zľavy pre domáce produkty

Zľava 30 % pre držiteľa ISIC preukazu

Zľava je určená pre držiteľa ISIC preukazu s platnou prolongačnou známkou “ISIC 09/2023” (neplatí pre známku “NO ISIC”) na licenciu pre maximálne 4 počítače a 4 mobilné zariadenia. Podmienkou je, aby bol držiteľ licencie totožný s držiteľom preukazu, a to aj v prípade, ak sa jedná o neplnoletú osobu. Zľavu je možné uplatniť iba na súkromnú osobu.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • V políčku v e-shope je potrebné uviesť číslo svojej ISIC karty, ktoré začína písmenom S, pokračuje 12 miestným číslom a môže končiť písmenom.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 30 % pre držiteľa ITIC preukazu

Zľava je určená pre držiteľa ITIC preukazu s platnou prolongačnou známkou “ITIC 09/2023” (neplatí pre známku “NO ITIC”) na licenciu pre maximálne 4 počítače a 4 mobilné zariadenia. Podmienkou je, aby bol držiteľ licencie totožný s držiteľom preukazu. Zľavu je možné uplatniť iba na súkromnú osobu.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • V políčku v e-shope je potrebné uviesť číslo svojej ITIC karty, ktoré začína písmenom S, pokračuje 12 miestným číslom a môže končiť písmenom.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 30 % pre držiteľa preukazu EURO26

Zľava je určená pre držiteľa platného preukazu EURO26 na licenciu pre maximálne 4 počítače a 4 mobilné zariadenia. Podmienkou je, aby bol držiteľ licencie totožný s držiteľom preukazu a to aj v prípade neplnoletej osoby. Zľavu je možné uplatniť iba na súkromnú osobu.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • V políčku v e-shope je potrebné uviesť číslo svojho EURO<26 preukazu, ktoré začína písmenom E, J, Y, B, U, M, V a pokračuje 6 miestnym číslom. Platnosť preukazu je vyznačená na prednej strane. V prípade univerzitného preukazu externého študenta EURO<26 je platnosť vyznačená na zadnej strane na známke EURO<26.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 30 % pre držiteľa ZŤP a ZŤP/S preukazu

Zľava je určená pre držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S na licenciu pre maximálne 4 počítače a 4 mobilné zariadenia. Podmienkou je, aby držiteľ licencie bol totožný s držiteľom ZŤP alebo ZŤP/S a to aj v prípade, ak sa jedná o neplnoletú osobu. Zľavu je možné uplatniť na súkromnú osobu alebo na fyzickú osobu podnikateľa/právnickú osobu, kde držiteľ preukazu figuruje ako jediný spoločník. Pre uplatnenie zľavy je nutné doložiť obojstranný sken/fotku Vášho ZŤP preukazu. Prosíme, aby ste neprikladali Parkovací preukaz alebo Rozhodnutie. Tieto doklady nie sú relevantné na posúdenie zľavy. Pri tejto zľave nie je možné platiť kartou.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 30 % pre neziskové organizácie

Zľava je určená pre neziskové organizácie, uvedené v Registri neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby. Subjekty, ktoré sa v zozname nenachádzajú, nemajú nárok na danú zľavu.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 30 % pre školstvo

Zľava je určená pre školské zariadenia, kde podmienkou je akreditácia Ministerstva školstva SR. Uvedená zľava sa nevzťahuje na učiteľov a zamestnancov školských zariadení.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 30 % pre zdravotníctvo

Zľava je určená pre subjekty zdravotníctva (nemocnice, polikliniky, lekári poskytujúci ambulantnú starostlivosť s vlastným IČO (nepostačuje členstvo v SLK), lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok).

Zľava sa nevzťahuje na zamestnancov uvedených subjektov ani na veterinárne zdravotníctvo. Nie je možné ju uplatniť ani dovozcom a distribútorom zdravotníckych potrieb a zariadení.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 30 % pre detské domovy, domovy dôchodcov a DSS

Zľava je určená pre detské domovy, domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 30 % pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy

Zľava je určená orgány štátnej správy a územnej samosprávy Slovenskej republiky.

Zľavu nie je možné uplatniť pre produkty ESET Family Security Pack a ESET Parental Control.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľavy pre busines produkty

Zľava až do 50 % pre školstvo

Školské zariadenia môžu využiť zľavu 50 % na ESET produkty pre firmy (podmienkou je akreditácia Ministerstva školstva SR). Uvedená zľava sa nevzťahuje na učiteľov a zamestnancov školských zariadení.

Pre cloudové riešenia ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security a ESET Secure Busines Cloud je možné uplatniť zľavu vo výške 20%.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava až do 50 % pre zdravotníctvo

Subjekty v sektore zdravotníctva* si môžu využiť zľavu 50 % na ESET produkty pre firmy.

Pre cloudové riešenia ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security a ESET Secure Busines Cloud je možné uplatniť zľavu vo výške 20%.

* Zľava sa vzťahuje na Nemocnice, polikliniky, lekári poskytujúci ambulantnú starostlivosť s vlastným IČO (nepostačuje členstvo v SLK), lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok. Uvedená zľava sa nevzťahuje na zamestnancov uvedených subjektov ani na veterinárne zdravotníctvo. Nie je možné ju uplatniť ani dovozcom a distribútorom zdravotníckych potrieb a zariadení.

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava až do 50 % pre neziskové organizácie

Zľava je určená pre neziskové organizácie, uvedené v Registri neziskových organizácií, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby. Subjekty, ktoré sa v zozname nenachádzajú, nemajú nárok na danú zľavu.

Pre cloudové riešenia ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security a ESET Secure Busines Cloud je možné uplatniť zľavu vo výške 20%.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava až do 50 % pre detské domovy, domovy dôchodcov a DSS

Detské domovy, domovy dôchodcov a DSS môžu využiť zľavu 50 % na ESET produkty pre firmy.

Pre cloudové riešenia ESET PROTECT Essential, ESET PROTECT Entry, ESET PROTECT Advanced, ESET PROTECT Complete, ESET PROTECT Mail Plus, ESET PROTECT Enterprise, ESET Cloud Office Security a ESET Secure Busines Cloud je možné uplatniť zľavu vo výške 20%.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.

Zľava 20 % pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy

Orgány štátnej správy a územnej samosprávy Slovenskej republiky môžu využiť zľavu 20 % na ESET produkty pre firmy.

Poznámky:

 • Zľava sa dá uplatniť pri nákupe výberom z ponuky zliav v ESET e-shope.
 • Pri uplatnení zľavy nie je možné platiť kartou ani cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.
 • Zľavu nie je možné kombinovať s inou poskytovanou zľavou.