Mimoriadne silné heslá
s nulovou námahou

ESET technológie chránia viac ako miliardu používateľov internetu. S naším bezplatným generátorom náhodných hesiel môžeme digitálne zabezpečenie ďalej zlepšovať.

Mimoriadne silné heslá s nulovou námahou

ESET technológie chránia viac ako miliardu používateľov internetu. S naším bezplatným generátorom náhodných hesiel môžeme digitálne zabezpečenie ďalej zlepšovať.

Čo budeme s vaším heslom robiť? Vôbec nič.
Neuložíme ho ani ho nikomu nepošleme. Je len vaše.

Vygenerujte si svoje bezpečné heslo

Svoje heslo nikdy s nikým nezdieľajte. Zdieľajte však túto stránku a pomôžte svojim priateľom a známym zostať na internete v bezpečí.

Bezpečné ukladanie a automatické vypĺňanie hesiel

Ukladajte si svoje heslá pomocou nástroja Password Manager,
ktorý je súčasťou riešenia ESET HOME Security Premium.

Ukladajte si svoje heslá pomocou nástroja Password Manager, ktorý je súčasťou riešenia ESET HOME Security Premium.

Bezpečné ukladanie a automatické vypĺňanie hesiel

Ukladajte si svoje heslá pomocou nástroja Password Manager,
ktorý je súčasťou riešenia ESET HOME Security Premium.

Ukladajte si svoje heslá pomocou nástroja Password Manager, ktorý je súčasťou riešenia ESET HOME Security Premium.

Mimoriadne silné heslá s nulovou námahou

ESET technológie chránia viac ako miliardu používateľov internetu. S naším bezplatným generátorom náhodných hesiel môžeme digitálne zabezpečenie ďalej zlepšovať.

Mimoriadne silné heslá s nulovou námahou

ESET technológie chránia viac ako miliardu používateľov internetu. S naším bezplatným generátorom náhodných hesiel môžeme digitálne zabezpečenie ďalej zlepšovať.

Čo budeme s vaším heslom robiť? Vôbec nič.
Neuložíme ho ani ho nikomu nepošleme. Je len vaše.

Vygenerujte si svoje bezpečné heslo

Svoje heslo nikdy s nikým nezdieľajte. Zdieľajte však túto stránku a pomôžte svojim priateľom a známym zostať na internete v bezpečí.

Časté otázky

Je generátor hesiel spoločnosti ESET bezpečný?

Áno, absolútne! Generátor hesiel spoločnosti ESET je JavaScript výlučne na strane klienta, takže beží iba vo vašom prehliadači. Okrem toho, generátor posiela vytvorené heslá len do schránky vášho zariadenia, a aj to iba v prípade, že sa konkrétne vygenerované heslo rozhodnete skopírovať.

Tento nástroj dodržiava tiež štandardy digitálnej identity stanovené americkým Národným inštitútom pre normy a technológie (NIST). Umožňuje vám vygenerovať potenciálne nové heslo s požadovanou dĺžkou a zložitosťou zvolením skupín znakov ASCII, ktoré sa používajú v ľubovoľnej kombinácii veľkých a malých písmen, číslic, interpunkčných znamienok a symbolov. Náš generátor hesiel teda dokáže vytvoriť veľké množstvo hesiel, ktoré sa nenachádzajú v slovníku, je ich ťažké uhádnuť a ktorých prelomenie hrubou silou by trvalo veľmi dlho.

Prečo je dobré používať generátor hesiel?

Typický používateľ internetu má desiatky online účtov. Každý z týchto účtov by mal byť chránený silným, jedinečným, neuhádnuteľným a tajným heslom. Také heslo je však ťažké vymyslieť! Použitie generátora hesiel vás môže zbaviť tohto bremena a spolu so spoľahlivým správcom hesiel ponúka riešenie, ktoré pomáha chrániť účty silnými a bezpečnými heslami.

Ako si vytvorím silné heslo?

Silné heslo:

  • je jedinečné pre každý účet,
  • pozná len majiteľ účtu,
  • obsahuje aspoň osem znakov,
  • je ťažké uhádnuť, pretože sa vyhýba ľahko uhádnuteľným možnostiam, slovám zo slovníka a osobným informáciám, ako sú mená vašich rodinných príslušníkov, mená domácich miláčikov a dátumy narodenia.

Prečo sa neodporúča používať slabé heslá? Aké sú najhoršie heslá?

ESET odporúča vyhýbať sa heslám, ktoré sa dajú ľahko uhádnuť, triviálnym kombináciám klávesov alebo slovám zo slovníka, pretože pri pokuse získať prístup do online účtov ich kybernetickí zločinci vyskúšajú ako prvé. Ako však dokazujú stovky miliónov hesiel, ktoré uniknú každý rok, mnohí z nás stále uprednostňujú pohodlie pred bezpečnosťou a vyberajú si vo svojej podstate nevhodné heslá. Medzi najhoršie, no napriek tomu stále veľmi obľúbené možnosti patria:

  • variácie slova „heslo“,
  • variácie jednoduchých číselných radov ako „12345678“,
  • jednoduché kombinácie klávesov, napr. „QWERTY“, „QWERTZ“ alebo iné triviálne kombinácie,
  • kombinácie uvedených možností.

Ak vo vašej organizácii zodpovedáte za správu politiky prihlasovania, uistite sa, že stanovené požiadavky bránia použitiu takýchto slabých hesiel.