Spoločenská zodpovednosť firiem je o hodnotách, hovorí šéfka CSR tímu spoločnosti ESET

Ďalší článok
blog_banner_eset_banner

Spoločnosť ESET sa venuje téme spoločenskej zodpovednosti takmer od svojho vzniku. Dôležitý krok v tejto oblasti bolo založenie Nadácie ESET v roku 2011. S Luciou Markovou, CSR manažérkou spoločnosti ESET, sme sa rozprávali o úlohe spoločenskej zodpovednosti vo firmách a o tom, ako k tejto téme pristupuje ESET.

V rozhovore sa dozviete:

  • Prečo sa firmy venujú spoločenskej zodpovednosti?
  • Prečo tieto aktivity nie sú iba pozitívnym PR či marketingom?
  • Akým oblastiam spoločenskej zodpovednosti sa venuje spoločnosť ESET
  • Aký projekt považuje Lucia Marková za najúspešnejší?

Čo si majú ľudia predstaviť pod spoločenskou zodpovednosťou firmy?

Ľudia si často spájajú spoločenskú zodpovednosť firiem najmä s charitou, čo podľa môjho názoru nie je správne. Niektorí to zase nazývajú firemnou filantropiou, čo by som skôr akceptovala. Z môjho pohľadu ide skôr o postoj firmy k svojmu podnikaniu a prostrediu, v ktorom funguje. Či ide firmám o čo najrýchlejší zisk, alebo sa to snažia robiť poctivejšie, transparentne a čestne. Či sa snažia spolu s rastom firmy pomôcť aj zamestnancom, partnerom a celému ekosystému, v ktorom fungujú. Pre mňa je teda spoločenská zodpovednosť najmä o hodnotách a morálnych zásadách, ktoré ovplyvňujú fungovanie celej firmy.

 

Kritici hovoria, že ide často iba o pozitívne PR.

Ak firma má nejaké hodnotové nastavenie, musí sa to prejaviť aj v jej správaní a fungovaní. Podpora niektorých projektov a aktivít sú potom pre nás prirodzené, ak vieme, že zastávajú rovnaké hodnoty, a teda, že  im záleží na tom, na čom aj nám. Určite sú aj firmy, ktoré takto nefungujú a v takých prípadoch by som možno súhlasila s tým, že im ide len o marketing a PR. Myslím si však, že to ľudia dokážu relatívne ľahko prekuknúť, pretože to nie je uveriteľné.

 

Prečo sa teda firmy venujú spoločenskej zodpovednosti? Je to naozaj iba vecou hodnôt?

Myslím, že pre úspešné firmy a spoločnosti to je niečo ako morálna povinnosť vracať svoj úspech späť do spoločnosti a správať sa zodpovedne. Pre veľké firmy o to viac, pretože ich dopad je omnoho vyšší, a to ako pozitívny, tak aj negatívny. Ak si vezmeme napríklad dopad na životné prostredie, globálna firma svojimi rozhodnutiami môže zásadne prispieť k riešeniu nejakého globálneho environmentálneho problému. Samozrejme, každá firma, a vlastne aj každý jednotlivec, sa má správať zodpovedne. Pre firmy to môže byť dokonca konkurenčná výhoda pri získavaní talentovaných a hodnotovo orientovaných zamestnancov, rovnako tak sa pre firmu a jej produkty môžu rozhodovať jej zákazníci. Firma podporou konkrétnych projektov dáva zároveň verejne najavo svoj postoj k určitým témam, deklaruje svoje hodnoty a vyjadruje aj určitú odvahu, že sa za tieto hodnoty dokáže postaviť.

 

Firmy však často tieto aktivity komunikujú aktívne. Niektoré si dokonca zaplatia aj reklamu v televízii.

Myslím si, že ľudia vycítia, či ide o marketing alebo o úprimnú aktivitu a hodnotovú vec. Nezaznávala by som však komunikáciu týchto aktivít. PR stránka veci nie je nevyhnutne negatívna. V princípe sa spája záujem firmy o vlastné PR so záujmom určitej témy dostať ju viac do popredia. Spoločensky zodpovedné firmy totiž môžu byť príkladom pre ďalšie firmy, ale aj pre celú spoločnosť. Môžu takýmto spôsobom otvárať nové témy, ktoré v celospoločenskej diskusii chýbajú a to je dôležité. Ak firma začne aktívne komunikovať témy, ako napríklad poctivosť v podnikaní či ochranu životného prostredia, môže tým inšpirovať ďalšie firmy, aby u seba presadili podobné hodnoty a aktivity. Komunikácia hodnôt tak môže v istom zmysle aj vychovávať.

 

Akým oblastiam sa venuje ESET?

V prvom rade musíme oddeliť aktivity spoločnosti ESET a aktivity Nadácie ESET, keďže ide o dva subjekty. Spoločnosť ESET sa venuje kybernetickej bezpečnosti, jej produktom je bezpečnostný softvér a je preto prirodzené, že aj aktivity spoločenskej zodpovednosti smeruje predovšetkým do vzdelávania v tejto oblasti. Veľký potenciál pre spoločnosť však vidí v oblasti vedy a výskumu. Aj Nadácia ESET vníma vzdelávanie a vedu ako hnací motor celej spoločnosti, ktorý posúva krajinu dopredu. Práve týmto oblastiam sa venujeme aj v nadácii najviac. Treťou oblasťou podpory Nadácie ESET, aj keď ide o menej zastúpenú tému z hľadiska distribúcie zdrojov, je budovanie lepšej spoločnosti, predovšetkým podporou projektov nezávislých mimovládnych organizácií, ktoré presadzujú pozitívne zmeny alebo sa podieľajú na kontrole verejnej správy.

 

Spomenula si lepšiu spoločnosť. Čo pre teba znamená lepšia spoločnosť, alebo dokonca lepšie Slovensko?

Pre mňa je to najmä o tom, aby mohol každý človek na Slovensku robiť to, na čo má potenciál a nemusel odchádzať za sebarealizáciou do zahraničia. Na druhej strane, aby sa štát dokázal dostatočne postarať o tých najzraniteľnejších – čiže tých, ktorí sú na jeho pomoc odkázaní. Rovnako je prejavom vyspelej spoločnosti, ak sa ku každému bude pristupovať rovnako.

 

To znamená, že teraz tento pocit nemáš?

Musím úprimne priznať, že nie, hoci  vnímam, že veľa vecí sa začína objavovať v spoločnosti ako diskutovaná téma, a to je dobrý začiatok.

 

Zdieľa hodnoty firmy a jej spoločenskú zodpovednosť väčšina zamestnancov ESETu?

Verím, že áno. Hodnoty firmy sa u nás definovali aj na základe zamestnaneckého prieskumu, takže vzišli priamo od zamestnancov. Dnes sa k nám hlásia uchádzači o zamestnanie aj preto, lebo pozitívne vnímajú  naše hodnoty a postoje k spoločenským otázkam a zdieľajú ich. Dnešná generácia mladých ľudí si o firmách zisťuje viac informácií a práve hodnoty spoločnosti zavážia pri výbere zamestnávateľa. Nie je im ľahostajné, kde budú pracovať. Aj z interných prieskumov nám vychádza, že naši zamestnanci vysoko hodnotia práve hodnoty a atmosféru firmy.

 

Pretavuje sa to aj do angažovanosti zamestnancov práve v oblasti spoločenskej zodpovednosti? Zapájajú sa aktívne do týchto aktivít?

Áno, a každým rokom angažovanosť narastá. Jednak máme zamestnanecký grantový program, do ktorého sa zapája stále viac zamestnancov. Táto výzva je voľná a nie je limitovaná konkrétnymi oblasťami podpory. Podporujeme projekty našich zamestnancov, v ktorých sú aktívni. Naši technologickí experti sa aktívne zapájajú cez dobrovoľníctvo aj do vzdelávacích aktivít. Bez nároku na honorár napríklad školia učiteľov po celom Slovensku ako vyučovať kybernetickú bezpečnosť.

 

ESET aj Nadácia ESET podporuje množstvo projektov. Niektorí ľudia to kritizujú a hovoria, že sa týmto spôsobom snaží ESET ovplyvňovať spoločnosť, alebo dokonca presadiť liberalizmus. Je to pravda?

Chceme žiť v modernej a úspešnej krajine, odkiaľ ľudia neutekajú do zahraničia. Naopak, chceme, aby sa sem ľudia vracali a spájali si svoju budúcnosť so Slovenskom. To je náš jediný cieľ. ESET je obchodná firma, neovplyvňuje spoločnosť inak ako svojím zodpovedným podnikaním. Nadácia ESET podporuje najmä vzdelávacie a vedecké inštitúcie a organizácie, aby Slovensko a jej obyvatelia prosperovali. Podporuje aj organizácie  tretieho sektora, pretože občianska spoločnosť je pilierom všetkých úspešných krajín vo svete. Úlohou tretieho sektora je hájiť verejný záujem, kontrolovať efektívne využitie verejných zdrojov, presadzovať rovnaké práva pre všetkých. Nevidím v tom presadzovanie liberalizmu, ale skôr myšlienok, s ktorými sa, verím, vie stotožniť väčšina z nás. 

Chceme žiť v modernej a úspešnej krajine, odkiaľ ľudia neutekajú do zahraničia. Naopak, chceme, aby sa sem ľudia vracali a spájali si svoju budúcnosť so Slovenskom.

Spoločnosť ESET vydala v tomto roku vôbec po prvýkrát aj svoju správu o spoločenskej zodpovednosti. Aká motivácia bola za týmto krokom?

Je to akési zrkadlo nášho fungovania. Správa spĺňa medzinárodné GRI štandardy pre reportovanie zodpovedného podnikania a trvalej udržateľnosti a pre firmy od určitej veľkosti alebo ak ide o subjekt verejného záujmu, je dokonca povinnou. Chceli sme sa pozrieť na naše fungovanie cez objektívne indikátory, a zároveň ho transparentne komunikovať. Nejde teda len o aktivity spoločenskej zodpovednosti, ide o fungovanie firmy ako takej - ako funguje a ako sa správa k zamestnancom, dodávateľom, štátnym inštitúciám a podobne. Vzťah ku komunite je v nej iba čiastkovou témou.

 

Aké sú v tejto správe podľa teba najdôležitejšie informácie alebo zistenia?

Pre mňa je najdôležitejší asi samotný fakt, že sme do toho išli a že sme túto správu pripravili. Nie je veľa firiem na Slovensku, ktoré takúto správu pripravilo. Tie, ktoré niečo podobné robili, majú väčšinou materskú firmu v zahraničí a bola to súčasť ich globálnej správy. My sme zatiaľ možno jediná pôvodom slovenská firma, ktorá takúto správu o svojom fungovaní vydala. Súčasťou správy sú aj ciele, ktoré chceme napĺňať a keďže je správa verejná, je to vlastne náš verejný záväzok voči spoločnosti. Po jej publikovaní sa nám ozvali ľudia z rôznych sektorov, ktorí nám dokonca za túto správu poďakovali. Niektorí si pýtali povolenie dávať túto správu za príklad aj ďalším firmám. Nie je na Slovensku zvykom byť takto transparentný. Nechcem však tvrdiť, že sme jediní. Je tu veľa firiem, ktoré podporujú zmysluplné aktivity a robia to transparentne. No takáto spätná väzba nás potešila.

 

Spoločenskej zodpovednosti v ESETe sa venuješ už štyri roky. Akú aktivitu za tento čas si najviac ceníš?

Za tie roky ESET, či už priamo alebo prostredníctvom svojej nadácie podporil a zrealizoval veľa projektov, spomeniem napríklad Výskumné centrum ESET, či projekt Digital Skills pre výučbu digitálnych zručností na školách. Pre mňa je to však ESET Science Award, náš prvý veľký projekt, ktorý sme realizovali v réžii Nadácie ESET v partnerstve so spoločnosťou ESET. Je plne v súlade s podporou vedy a sme presvedčení o tom, že práve takéto ocenenie a uznanie pre najlepších slovenských vedcov môže pomôcť Slovensku posunúť sa vpred. Zároveň išlo o náš najkomplexnejší projekt, keďže sme to chceli spraviť hneď od začiatku kvalitne. Celý tím sa na tom naozaj nadrel.

 

Aký je cieľ ESET Science Award?

Chceme byť partnerom pre vedeckú obec, podporiť ju, lebo cítime, že v tomto máme na Slovensku veľké rezervy. Chceme zviditeľniť samotných vedcov a ich prácu, zároveň chceme pomôcť prepájaniu akademického, štátneho a súkromného sektora, pretože všetky tieto zložky sú pre inovácie kľúčové. Keďže veda nepozná hranice, naším cieľom je slovenských vedcov prepájať so zahraničím, a to vďaka ambasádorom zo zahraničia a zahraničnej odbornej porote, ktorej predsedal laureát Nobelovej ceny. Podporiť slovenských vedcov a popularizovať vedu chceme aj cez pozvania a návštevy výnimočných osobností svetovej vedy na Slovensku.

 

Naplnil prvý ročník tieto očakávania?

Myslím si, že áno. Na hodnotenie sú tu, samozrejme, iní. Ja to vnímam najmä cez spätnú väzbu, ktorú sme dostali z vedeckej komunity. Najčastejšie zaznievala vďaka za to, že sa vede a výskumu na Slovensku dostala náležitá pozornosť. Ďalším pozitívom bolo kvalitné nastavenie celého hodnotiaceho procesu. Ak takúto spätnú väzbu dostaneme od najlepších vedcov na Slovensku, sme na to patrične hrdí. To isté nám povedali aj členovia zahraničnej poroty.

 

Prišla aj negatívna spätná väzba?

V jednom prípade sme dostali konštruktívnu spätnú väzbu k problému zahrnutia spoločenských a humanitných vied do ocenenia ESET Science Award. Zatiaľ sme však neprišli s adekvátnym riešením. Problém spočíva v tom, že naša cena je prierezová a porovnávame v nej vedcov z rôznych oblastí. Už to je veľké zjednodušenie, a pri prírodovedných a technických disciplínach je to obtiažne. Radi by sme však ukázali, že aj spoločenské a humanitné vedy majú dôležité a nenahraditeľné miesto v spoločnosti. Uvidíme, ako sa s tým popasujeme.

 

Aká je budúcnosť tejto ceny? Naznačila si, že v tom bude ESET pokračovať.

Veríme a robíme všetko pre to, aby to bolo dlhodobé ocenenie, nemalo by veľký význam robiť takéto ocenenie len jednorazovo. Uvidíme, čo budúcnosť prinesie, no chceli by sme mať z ESET Science Award prestížnu cenu, ktorá možno v budúcnosti prekročí aj hranice Slovenska. Máme za sebou iba prvý ročník, od tohto sme teda ešte ďaleko.

 

Nadácia ESET vznikla v roku 2011. Tento rok sa uskutočnil prvý ročník ESET Science Award a v tomto roku vyšla aj Správa o spoločenskej zodpovednosti. Dá sa povedať, že bol tento rok pre vás  prelomový?

Asi áno, vidím to aj na našom pracovnom nasadení (smiech). Súvisí to s tým, že sme si zadefinovali víziu našej spoločenskej zodpovednosti a začali sme ju intenzívne napĺňať. Chceme Slovensko posunúť vpred a vybrali sme si na to oblasti, v ktorých vieme pomôcť. To je predovšetkým vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, digitálnych zručností a analytického myslenia, a podpora a popularizácia vedy a výskumu. Veríme, že tieto oblasti majú potenciál výrazným spôsobom posunúť Slovensko. Sme slovenská firma, chceme tu pracovať a žiť, vychovávať naše deti, a záleží nám na tom, ako to tu bude vyzerať.

 

Ako vidíš spoločenskú zodpovednosť ESETu o takých 5 rokov?

Zatiaľ sa venujeme aktivitám primárne na Slovensku, no čaká nás rozšíriť našu stratégiu spoločenskej zodpovednosti na globálnu úroveň – najmä v súvislosti so vzdelávaním v kybernetickej bezpečnosti, ale aj s podporou vedy. Je to naozaj dlhodobý cieľ, no túto ambíciu máme.

Lucia Marková

Po štúdiu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej a Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobila niekoľko rokov v redakcii mesačníka PC REVUE. Do ESETu nastúpila v roku 2015, keď vzišla požiadavka, aby popri Nadácii ESET, kde dovtedy dobrovoľnícky vypomáhala, vzniklo aj oddelenie spoločenskej zodpovednosti. Filantropicky, ale aj svojou osobnou angažovanosťou, pôsobí v niekoľkých neziskových organizáciách a projektoch, ako Deťom s rakovinou, Teach for Slovakia, dobrakrajina.sk, Generácia 3.0, Dobrý anjel a Buddy. S manželom Richardom majú tri deti.