ESET vás pozýva na prednášky Bebo Whitea o kryptomenách a blockchaine

Ďalší článok

Slovenská technická univerzita v Bratislave udelí čestný doktorát vedcovi Bebovi Whiteovi, ktorý stál pri zrode webu. „Je pre nás cťou, že pán Bebo White akceptoval udelenie čestného doktorátu STU. Vo svete je považovaný za jedného z pionierov a vizionárov celosvetovej siete World Wide Web, jedného zo zakladateľov disciplíny webového inžinierstva a prvého amerického webmastra. Aj na STU sa zaoberáme Web technológiami a je ich možné u nás aj študovať. S pánom Bebom Whitom máme dlhoročné kontakty, naposledy pre našich študentov prednášal v roku 2010. Je to obohatenie nielen pre našich študentov, ale aj pre nás učiteľov,“ hovorí rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.

Čestný doktorát Doctor honoris causa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Bebo White prevezme v utorok 17. apríla o 10. 00 h v aule Dionýza Ikoviča (Mýtna ulica 36, Bratislava), počas slávnostného zasadnutia Vedeckej rady STU.

Vedecká rada STU udeľuje  titul Dr.h.c. významným domácim aj zahraničným osobnostiam, ktorí svojim celoživotným dielom prispeli k rozvoju vzdelávania, vedy či umenia a sú medzinárodne uznávanými odborníkmi. Od roku 2003 udelila tento titul 36 osobnostiam, medzi nimi sú napr. astronaut česko-slovenského pôvodu Eugene Andrew Cernan, posledný muž, ktorý kráčal po povrchu Mesiaca či Douglas Dean Osheroff, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, rovnako s predkami slovenského pôvodu.

Čestný titul si B. White prevezme v rámci osláv 15. výročia Fakulty informatiky a informačných technológií STU (celý program osláv).

Bebo White v súčasnosti pôsobí ako emeritný spolupracovník v Národnom urýchlovačovom laboratóriu SLAC (National Accelerator Laboratory),  ktoré prevádzkuje Stanfordská univerzita. Laboratórium sa sústredí na výskum v oblasti fyziky vysokých energií a fyziky elementárnych častíc. Do výskumu webových technológií a Internetu sa zapojil počas pôsobenia v CERNe v roku 1989. Z jeho iniciatívy vzniklo v roku 1991 webové sídlo SLAC ako piate na svete a prvé mimo Európy. B. White sa potom sústredil na výskum rodiaceho sa webu. Prispel k rozvoju metód tvorby webových sídel a rozhraní medzi človekom a počítačom. Je považovaný za zakladateľa webového inžinierstva.

„Web je dnes mimoriadna služba. Mnoho ľudí si ho stotožňuje s Internetom. Síce Internet je širší pojem, ale reálne web slúži ako rozhranie pre väčšinu služieb Internetu, napríklad aj e-mail mnohí používame vo webovom rozhraní. Web je dnes neodmysliteľnou súčasťou pre mnohé činnosti, či už to je zásobovanie, priemysel, vzdelávanie, služby. Výskumu webu sa venujem väčšinu profesionálneho života, fascinuje ma rozsah prepojení a dát, ktoré ponúka, je to čosi, čo presiahlo všetky očakávania. Dnes sa v súvislosti s webom hovorí často o bezpečnosti a ochrane súkromia, preto som rada, že  aj o tejto téme bude na našej fakulte študentom hovoriť a s nimi diskutovať práve Bebo White, ktorý stál pri zrode webu,“ hovorí dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mária Bieliková. 

B. White bude na FIIT STU prednášať (Ilkovičova 2, Bratislava) vo štvrtok 19. apríla -  o 9.00 bude prednáška na tému Cryptocurrencies a o 13.00 prednáška na tému Blockchain.

„Kryptomeny sú pre niekoho skvelou investíciou, pre iného pyramídovou hrou. Priniesli však so sebou technológiu blockchain, ktorá môže v budúcnosti výrazne ovplyvniť bežné aktivity širokej verejnosti – od finančných transakcií, online komunikácie, ukladania rodinných fotiek alebo videí až po samotnú digitálnu bezpečnosť. Bude preto určite veľmi zaujímavé vypočuť si, čo si o tejto téme myslí profesor White, ktorý má v oblasti internetových technológií takmer 30-ročné skúsenosti,“ hovorí Palo Luka, bývalý absolvent STU a operačný riaditeľ spoločnosti ESET, ktorá návštevu B. White na Slovensku podporila.

Spoločnosť ESET dlhodobo spolupracuje s FIIT STU a podieľa sa na príprave študentov. Na fakulte otvorila aj Výskumné centrum zamerané na reverzné inžinierstvo, ktoré je dôležitou súčasťou analýzy škodlivého kódu a iných kybernetických útokov. Odborníci zo spoločnosti študentov a študentky priamo vedú vo výskume či pri záverečných prácach a na fakulte i prednášajú.

Obe prednášky B. Whitea vo štvrtok 19. apríla sú otvorené aj pre verejnosť, ktorú tieto témy zaujímajú.