ESET vytvorí na Patrónke inšpiratívny ekosystém, zameraný na výskum a inovácie

Ďalší článok
TK_Campus_titulka
Prevádzkový riaditeľ Pavel Luka na tlačovej konferencii k vízii novej centrály spoločnosti ESET.

 

Spoločnosť ESET získala pozemok v lokalite bratislavskej Patrónky v roku 2017. V areáli bývalej Vojenskej nemocnice plánuje vytvoriť živé miesto, ktoré zmení túto časť mesta na epicentrum inovácií a kreativity v Bratislave. „Areál na Patrónke sme od začiatku považovali za úžasné miesto pre budúce sídlo a vedecko-výskumné centrum našej spoločnosti, a preto sme začali nad ním uvažovať aj v širšej perspektíve,“ hovorí prevádzkový riaditeľ ESET-u Pavel Luka.

„V ESET-e si naplno uvedomujeme, že jednou z hlavných výziev pre firmy ale aj krajiny je to, ako si udržať talenty a umožniť im, aby naplno využívali svoj potenciál. Preto sme začali uvažovať o našom sídle nie ako o kancelárskych budovách, ale ako o prepojenom a podnetnom ekosystéme, ktorý v ľuďoch podporí ich kreatívny potenciál, a zároveň vytvorí prostredie, v ktorom ľudia budú chcieť pracovať aj tráviť čas po práci. A tak vznikla myšlienka kampusu.“

Čo je ESET Campus

ESET Campus, situovaný v jedinečnej prírodnej a zároveň dobre dostupnej lokalite, vytvorí kvalitné a podnetné prostredie pre top IT a technologické firmy a prepojí ich s technicky zameranými vysokými školami. Popri novom sídle a globálnom vedecko-výskumnom centre ESET-u vzniknú v kampuse aj priestory na prenájom pre inovatívne technologické firmy a tiež inkubátor pre startupy.

„Všetci títo aktéri môžu benefitovať nielen z kvalitného pracovného prostredia, ale najmä zo synergií, ktoré prináša koncentrácia takéhoto kreatívneho potenciálu na jednom mieste, čo potvrdzuje aj skúsenosť z podobných kampusov aj zo zahraničia,“ vysvetľuje Pavel Luka.

ESET spolupracuje po celom svete s univerzitami a vysokými školami. Aj v blízkosti pozemku na Patrónke sú situované technické fakulty dvoch univerzít a v tesnej blízkosti budúceho kampusu sídli aj Slovenská akadémia vied. „Študenti a akademická obec sú dôležitou súčasťou každého kreatívneho prostredia. Do nášho kampusu ich chceme preto pritiahnuť vytvorením atraktívnych vzdelávacích priestorov, ale aj zjednodušením dopravy medzi existujúcimi fakultami a kampusom.“ V ESET-e sa zaoberajú aj myšlienkou vytvoriť v kampuse moderné formy ubytovania pre študentov na princípe co-livingu, čo by ešte prehĺbilo integráciu vysokých škôl v rámci tohto inovatívneho ekosystému.

Rovnováha funkcií

Popri kvalitnom zázemí pre inovácie a výskum kampus poskytne širokú škálu ďalších služieb, verejné priestory a sčasti aj rezidenčnú funkciu, vďaka čomu zmení túto časť mesta na pulzujúci priestor, v ktorom bude živo aj mimo pracovných hodín. Rezidenčná funkcia bude zastúpená najmä apartmánmi na prenájom, určenými predovšetkým zamestnancom firiem so sídlom v kampuse.

V kampuse vznikne priestor aj pre rôzne užitočné služby a prevádzky, ako jedáleň, reštaurácie, kaviarne, obchody na nákup bežných tovarov, lekáreň či zubná ambulancia a škôlka pre deti zamestnancov. Kampus spolu s blízkym administratívnym komplexom s rozlohou 100 000 m2 na druhej strane cesty vytvoria dostatočný a udržateľný dopyt, aby pritiahli kvalitných poskytovateľov a prevádzkovateľov rôznych služieb.

Dôležitou súčasťou kampusu bude športová infraštruktúra (telocvičňa, obchod a požičovňa bicyklov a pod.) a auditórium, pričom mnohé z týchto priestorov bude môcť využívať aj široká verejnosť.

Biofília ako základný princíp

Kampus bude postavený na princípoch funkčnosti, udržateľnosti a ekológie. „Má byť jednoduchý na užívanie, ľudia sa v ňom majú cítiť dobre a má ich inšpirovať a umožniť im naplno využiť svoj potenciál. Chceme docieliť, aby celý priestor ľudí prirodzene viedol a motivoval k zdravému životnému štýlu a športu,“ hovorí Peter Moravčík zo spoločnosti InFlow, ktorá zastrešuje pre ESET oblasť development managementu.

Pozemok budúceho kampusu priamo susedí s jednou z najobľúbenejších častí Bratislavského lesoparku – Železnou studničkou, kam mnohí Bratislavčania smerujú za oddychom a športovými aktivitami. Práve blízkosť lesoparku a zelené prostredie bude jedným z určujúcich prvkov kampusu.

„Biofilický dizajn je založený na predpoklade, že prostredie bohaté na prírodné prvky a obrazy pozitívne stimuluje naše pocity, zvyšuje našu koncentráciu a zmierňuje stres a úzkosť. Samotný kampus bude zahŕňať park a veľké plochy zelene, ale je to práve bezprostredná blízkosť Železnej studničky, čo nám umožňuje vytvoriť biofilické prostredie na prácu a život veľmi prirodzene,“ vysvetľuje Peter Moravčík.

Preferencia verejnej a ekologickej dopravy

Kampus chce v maximálnej možnej miere podporiť využívanie verejnej dopravy, a tiež alternatívne ekologické formy dopravy a maximálny komfort pohybu pre peších. Samozrejmou súčasťou budú bezpečné stojiská a servis pre bicykle.

Okrem zastávok MHD sa v tesnej blízkosti areálu nachádza aj železničná zastávka, vďaka ktorej by sa vlaková doprava v tejto časti mesta mohla stať plnohodnotnou súčasťou verejnej dopravy. „Téma zapojenia vlakovej dopravy do systému verejnej dopravy v tejto lokalite je pre nás veľmi dôležitá a vážne sa ňou zaoberáme. So ŽSSK sme už mali úvodné rokovanie a hľadáme priestor, ako čo najefektívnejšie využiť železničnú zastávku Červený Most,“ hovorí Pavel Luka z ESET-u.

Napriek preferencii hromadnej verejnej a alternatívnych foriem dopravy, v kampuse sa počíta aj s dostatočnými parkovacími kapacitami, ktoré by počas pracovného týždňa mali využívať najmä zamestnanci firiem, ale cez víkendy budú k dispozícii aj verejnosti, napríklad pri rôznych podujatiach alebo pri návšteve Železnej studničky.

Medzinárodná súťaž na výber koncepčného architekta 

ESET spoločne s tímom odborníkov aktuálne pripravuje ideovú architektonickú súťaž, z ktorej vzíde koncepčný architekt projektu.

„Túto formu súťaže sme zvolili preto, lebo ide o jedinečný a zároveň nesmierne komplexný projekt,“ vysvetľuje design manager Ján Baška zo spoločnosti InFlow. „Skúsenosti nám ukazujú, že štandardná forma architektonickej súťaže vie len v malej miere eliminovať riziká, ktoré táto komplexnosť zadania prináša. Práve preto nebude výsledkom súťaže finálny dizajn, ale najvhodnejší partner pre realizáciu tejto vízie.“

Prvotný zoznam možných partnerov zahŕňal až 270 štúdií z 26 krajín a 3 kontinentov. Z neho bol na základe viacerých kritérií vytvorený shortlist pozostávajúci z 30 a neskôr 10 ateliérov. Najdôležitejšími kritériami výberu boli doterajšie realizácie so zameraním na master planning, kampusy, inovačné centrá, moderné bývanie a najnovšie trendy v pracovnom prostredí, ale aj dostatočná veľkosť štúdia a kapacity.

„S týmito desiatimi ateliérmi sme absolvovali aj osobné stretnutia, kde sme sa okrem skúseností sústredili aj na zhodu v nazeraní na projekt a tiež súlad s hodnotami ESET-u. Výsledkom tohto procesu bude, že v najbližších dňoch oslovíme tri ateliéry, ktoré by do konca tohto roka mali spracovať ideový návrh urbanisticko-architektonického riešenia, ako by k lokalite pristúpili. Na základe toho si chceme vybrať dlhodobého partnera, s ktorým bude tento projekt vznikať,“ hovorí Ján Baška.