ESET je podľa Radicati Market Quadrant pre APT ochranu „popredným hráčom“

Ďalší článok

Spoločnosť ESET, globálny líder v oblasti IT bezpečnosti, bola v najnovšej správe 2020 Market Quadrant APT Protection report analytickej spoločnosti Radicati menovaná za „popredného hráča“. ESET získal uznanie v tejto konkrétnej správe po prvý raz. Popredným hráčom je spoločnosť už podľa analytických správ Radicati, ktoré sa zaoberajú ochranou firemných koncových zariadení.

Radicati Market Quadrant je metrika používaná na znázornenie špecifického technologického trhu. Táto edícia metriky sa venovala ochrane pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami (APT – Advanced Persistent Threat). Ide o sadu integrovaných riešení určených na detekciu, prevenciu a možnú nápravu doteraz neznámych a pretrvávajúcich útokov. Súčasťou hodnotenia tejto analýzy bolo Endpoint Detection and Response (EDR) riešenie ESET Enterprise Inspector a cloudové sandboxové riešenie ESET Dynamic Threat Defense.

Správa sa venovala dvanástim popredným bezpečnostným dodávateľom, pričom spoločnosť ESET bola jedným z iba štyroch dodávateľov, ktorí dosiahli status „popredný hráč“. Radicati umiestňuje dodávateľov do kvadrantu podľa dvoch kritérií: funkčnosť a strategická vízia. Funkčnosť sa vzťahuje na šírku a hĺbku funkcií riešenia dodávateľa, zatiaľ čo strategická vízia hodnotí pochopenie potrieb zákazníka, schopnosť dodávať prostredníctvom atraktívnych cenových modelov a kanálov, technickú podporu a inovácie. Medzi kľúčové vlastnosti, ktoré sa v správe uvádzajú, patria možnosti nasadenia, podpora operačných systémov, detekcia škodlivého kódu, sandboxing a karanténa, forenzná analýza 0-day a pokročilých hrozieb, možnosti nápravy alebo liečby škodlivého kódu a detekcia a reakcia na hrozby (EDR). Obzvlášť v tomto období sú EDR riešenia potrebné na zabezpečenie biznis kontinuity.

Po preskúmaní širokého produktového portfólia spoločnosti ESET ocenila správa ESET riešenia za ich silné EDR schopnosti a reporting údajov v reálnom čase, správcovskú konzolu, on-premise riešenia a systém technickej podpory vo viacerých jazykoch. Správa ďalej zdôraznila, že ESET riešenia sú známe svojou jednoduchosťou nasadenia i používania, čo je dôsledkom odhodlania spoločnosti vytvárať riešenia s nízkou záťažou na systém.

„Sme naozaj radi, že nás najnovšia správa Radicati zameraná na Endpoint Detection & Response ohodnotila ako popredného hráča. Toto umiestnenie odzrkadľuje záväzok ESETu vytvárať najmodernejší bezpečnostný softvér a taktiež naše oddanie inováciám. Oblasť IT bezpečnosti je stále viac ovplyvňovaná pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami a 0-day zraniteľnosťami, mnohé malé i veľké firmy sa tejto novej realite budú musieť prispôsobiť. Sme hrdí na to, že sme sa v tejto správe objavili po prvýkrát a že sme boli ocenení za naše úsilie robiť technológie bezpečnejšie pre všetkých,“ povedal Juraj Malcho, technologický riaditeľ spoločnosti ESET.

Viac informácií o Radicati Market Quadrant 2020: APT nájdete na tejto stránke.

O spoločnosti ESET

Spoločnosť ESET už vyše 30 rokov vyvíja popredný bezpečnostný softvér pre firmy i domácich používateľov na celom svete. Vďaka riešeniam chrániacim koncové a mobilné zariadenia, servery, šifrovaniu a dvojfaktorovej autentifikácii umožňuje firmám a organizáciám využívať plný potenciál ich technológií. ESET drží rekord v počte VB100 ocenení, ktoré udeľuje britský Virus Bulletin, vysoko-rešpektovaná nezávislá testovacia organizácia. Týždenník Trend ocenil ESET šesťkrát titulom Firma roka.

ESET sídli v Bratislave, regionálne pobočky má v Prahe, ČR; Jene, Mníchove, Nemecko; Bournemouthe, Veľká Británia; San Diegu, USA; Toronte, Kanada; Buenos Aires, Argentína; Sydney, Austrália, Singapure a japonskom Tokiu. Výskumné a vývojové centrá sú okrem Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prahy a Brna aj v poľskom Krakove, britskom Tauntone, kanadskom Montreale a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta.