PBL Výzva: Spoločne meníme svet

Zapojte sa do PBL Výzvy a získajte možnosť vyhrať 3000 Eur pre svoju školu a stretnúť sa s najvýznamnejšou osobnosťou elektronickej hudby a headlinerom Starmus festivalu umenia a vedy, Jean-Michel Jarrem.

Poďme spoločne meniť svet

Nadácia ESET spolu s občianskym združením BUILD Slovensko, Vám v školskom roku 2023/2024 prinášajú pilotný ročník súťaže umelecko-vedeckých projektov PBL Výzva: Spoločne meníme svet. Ak aj na vašej škole chcete rozvíjať vašich študentov a študentky, žiakov a žiačky v schopnosti riešiť reálne problémy cez projektové vzdelávanie (PBL - Project Based Learning) a zároveň vám nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty zapojte sa do výzvy už dnes.

Medzinárodný festival STARMUS prichádza na Slovensko a v dňoch 12. – 17. mája 2024 bude Bratislava miestom stretnutia najväčších svetových vedeckých kapacít, laureátov Nobelovej ceny, astronautov aj svetoznámych umelcov a hudobníkov. Festival Starmus je hlavným partnerom PBL Výzvy. Témou festivalu, oslavy spojenia vedy a umenia, je vo svojom siedmom ročníku „Budúcnosť našej domovskej planéty“. A to je aj témou pilotného ročníka PBL Výzvy určenej pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy: ako vieme spoločne zmeniť náš okolitý svet, prostredie, v ktorom žijeme, k lepšiemu.

Zadaním tohto ročníka je:
Ako maximalizovať pozitívny alebo minimalizovať negatívny dopad našej školy na naše lokálne životné prostredie?

Výhra 3000 Eur pre Vašu školu

Stretnutie s hviezdami svetovej vedy

Účasť na Starmus festivale

Som veľmi hrdý, že som ambasádorom PBL výzvy a už sa teším, keď si budem môcť v máji v Bratislave pozrieť tieto výnimočné projekty.

Jean-Michel Jarre, ambasádor PBL výzvy

Vypočujte si ambasádora PBL Výzvy, Jean-Michel Jarre, legendu elektronickej hudby a headlinera Starmus festivalu v Bratislave v máji 2023.

Kedy sa čo bude diať?

22.9.2023 - 27.10.2023
Vyhlásenie súťaže, zverejnenie pravidiel
a kritérií, otvorenie registrácie. Termín registrácie predĺžený do 7.11.2023

20.11.2023 – 31.3.2024
V tomto období prebehne séria online podujatí
pre zapojených pedagógov a pre riešiteľské tímy,
pričom ich účelom je odpovedať na otázky,
poskytnúť podporu a inšpirovať zúčastnených
v ich riešení projektov.

18.3.2024 – 1.4.2024
Otvorenie registrácie projektu do súťaže

1.4.2024 – 24.4.2024

24.4.2024
Vyhlásenie top 10 riešiteľských tímov
a ich projektov

12.5.2024 – 17.5.2024
Účasť finálnych tímov na festivale Starmus
v Bratislave, verejná prezentácia projektov
a vyhlásenie 1 víťazného projektu v každej kategórii

Registrácia ukončená

Zoznam zaregistrovaných tímov

Príprava projektu

Prebieha hodnotenie

Vyhlásenie finalistov

Festival Starmus a slávnostné vyhlásenie víťazov

22.9.2023 - 27.10.2023
Vyhlásenie súťaže, zverejnenie pravidiel
a kritérií, otvorenie registrácie. Termín registrácie predĺžený do 7.11.2023

20.11.2023 – 31.3.2024
V tomto období prebehne séria online podujatí pre zapojených pedagógov a pre riešiteľské tímy, pričom ich účelom je odpovedať na otázky, poskytnúť podporu a inšpirovať zúčastnených v ich riešení projektov.

18.3.2024 – 1.4.2024
Otvorenie registrácie projektu do súťaže

1.4.2024 – 24.4.2024

24.4.2024
Vyhlásenie top 10 riešiteľských tímov a ich projektov

12.5.2024 – 17.5.2024
Účasť finálnych tímov na festivale Starmus v Bratislave, verejná prezentácia projektov a vyhlásenie 1 víťazného projektu v každej kategórii

Registrácia ukončená

Zoznam zaregistrovaných tímov

Príprava projektu

Prebieha hodnotenie

Vyhlásenie finalistov

Festival Starmus a slávnostné vyhlásenie víťazov

Kritériá hodnotenia projektov

PBL hodnotenie

  • Plánovanie a dizajn projektu
  • Kritika a revízia práce
  • Reflexia učenia sa

Vedecké hodnotenie

  • Originalita a jasnosť cieľa
  • Príprava a prevedenie výskumu
  • Výsledky práce

Umelecké hodnotenie

  • Integrácia umeleckého diela do samotného riešenia témy alebo realizácia umeleckého diela inšpirovaného témou
  • Vizualizácia/ilustrácia riešenej témy
  • Grafické spracovanie prezentácie