RDP - dobrý sluha může být i zlý pán

Další článek

Během nouzového stavu na jaře letošního roku přešla řada firem do režimu, při kterém umožnila svým zaměstnancům práci z jejich domovů. Pro přístup k firemním datům nebo aplikacím proto došlo ke značnému rozšíření používání tzv. funkce vzdálené plochy neboli Remote Desktop Protocol (RDP) serveru.

Toho ale začali zneužívat útočníci a počet pokusů o průnik do interních firemních sítí tímto způsobem se od počátku roku více než zdvojnásobil.

Vzdálený přístup zaměstnanců je bezpečnostním rizikem