RDP: Dobrý sluha může být i zlý pán

Další článek

Během nouzového stavu na jaře letošního roku přešla řada firem do režimu, při kterém umožnila svým zaměstnancům práci z jejich domovů, oblíbený home office. Pro přístup k firemním datům nebo aplikacím proto došlo ke značnému rozšíření používání tzv. funkce vzdálené plochy neboli Remote Desktop Protocol (RDP) serveru. V mnoha firmách dovolili zaměstnancům přihlášení ze svých osobní počítačů a tím mohou začít vznikat mezery v bezpečnosti klíčových firemních dat a programů.

Toho začali zneužívat útočníci a počet pokusů o průnik do interních firemních sítí tímto způsobem se od počátku roku více než zdvojnásobil. Firmy byly zkrátka příliš rychle vystaveny změně a mnoho z nich k bezpečnosti přistoupila lehkomyslně. Rozhodně bezpečnější variantou připojení je přes VPN s podporou dvoufaktorového ověření, ovšem stále velké množství firem spoléhá pouze na přístup přes vzdálenou plochu. Pokud stále používáte přístup přes vzdálenou plochu, tak by vaše firma určitě měla mít komplexní bezpečnostní řešení pro firmy, které si poradí také s ochranou koncových stanic, ochranou firemních dat a s ochranou cloudu.